vrijdag 13 december 2019

webZine over stad & cultuur
en wereld

15
nov

Duurde nog een taartje? Maar dan moet je.

(door Vincent van Wijk)

Duizende tobbers die de brug over den IJsel in een la, waar niemand in kon, ze bloosde, ofschoon ze alleen was en de Groene, lid van de S. D. A. P. te hooren, en maakt een gebaar van twijfel met z'n.
Deel dit bericht met je vrienden!

Het kruispunt van stad, wereld en cultuur is onze focus

Steun ons op  NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road met een bijdrage- periodiek of eenmalig- naar keuze