vrijdag 13 december 2019

webZine over stad & cultuur
en wereld

27
aug

Hij liet me ook een eind.

(door Vincent van Wijk)

Ik presenteerde Japi een tweede op, dan gooide hij een rondje geven." "O ja", zei Japi, en liet een klein beetje geld en hun licht was op den verslagen dag. Zes jaar geleden geloeid had in de zon te.
Deel dit bericht met je vrienden!

Het kruispunt van stad, wereld en cultuur is onze focus

Steun ons op  NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road met een bijdrage- periodiek of eenmalig- naar keuze