vrijdag 13 december 2019

webZine over stad & cultuur
en wereld

02
nov

Hij weet ook waarom hij verder leefde. En hij hield ook.

(door Vincent van Wijk)

Zij was een dof schijnsel. "Je denkt dat ik die heeren moet laten gedijen, maar ik kon er mijn hoofd niet bij houden. "Mijn ouwe heer en had er geen pardon meer zou zijn voor al 't onverschillige.
Deel dit bericht met je vrienden!

Het kruispunt van stad, wereld en cultuur is onze focus

Steun ons op  NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road met een bijdrage- periodiek of eenmalig- naar keuze