vrijdag 7 augustus 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Franse Revolutie - executie van Lodewijk VI - foto isgeschiedenis.nl
08
jan

Vrijheid, om wat te doen?

Mijn vrijheid om vuurwerk af te steken dreigt te worden afgenomen. Eigenlijk wel logisch als je de jaarlijkse ellende in ogenschouw neemt. De liberalen lijken mijn vrijheid echter te willen beschermen.

Liberalisme vloeit voort uit de Franse Revolutie, toen de bevolking zich tijdelijk bevrijdde van de dwang, willekeur en corruptie van de adel.

Helaas, toen de adel op haar plaats was gezet, grepen anderen de macht om precies dat te gaan doen, wat ze daarvoor de adel nou juist hadden verweten. Met als dieptepunt voor de vrijheid: het bestuur van Napoleon.

Daarna begrepen de opkomende liberalen, dat vrijheid geleidelijk moest worden veroverd. Die vrijheid werd onderdrukt door de staat en haar bestuurders. Gebruikmakend van de soms oplaaiende onrusten voerde men in ons land geleidelijk een wettelijke bescherming van de bevolking tegen de staatsmacht in. In 1848 verloor onze vorst Willem II zijn macht en ook zijn opvolger zag zijn pogingen, die macht te heroveren, mislukken.

Bij de invoering van de grondwetswijziging van 1917 werd de macht van de staat voorgoed aan banden gelegd en vrijheid voor iedere staatsburger gegarandeerd. In feite werd het toenmalige liberalisme overbodig: het doel was bereikt.

Helaas leefden vele miljoenen in diepe armoede. Daardoor konden die niet profiteren van de pas verworven vrijheid. Als je zes dagen per week, soms meer dan 12 uur, moet werken om niet te verhongeren, heb je weinig aan een papieren vrijheid.

De liberalen hadden ondertussen hun focus verlegd: Geef de overheid zo min mogelijk de kans om vrijheden te beperken, door hen zo weinig mogelijk belastinggeld ter beschikking te stellen. Jammer voor de vrijheid van de arbeiders, want die wilden juist een overheid, die middelen kreeg om hun vrijheid uit te breiden via sociale wetgeving. Wetgeving, die uiteindelijk tot stand kwam zonder liberale steun. Daarna bleven de liberalen zich vooral inzetten voor de vrijheid van ondernemen!

In de huidige samenleving staat onze vrijheid nog steeds onder druk. Niet door toedoen van onze democratisch gecontroleerde overheid, maar door criminelen en streng gelovigen die ons leven zeer negatief kunnen beïnvloeden en ons hun wil opdringen. Merkwaardig is dus het feit dat juist mensen die zich liberaal noemen, de privacy van criminelen blijven beschermen en geloofsfanaten geen strobreed in de weg leggen. 

Onze vrijheid is er bij gebaat als criminelen hun kans niet krijgen en van straat worden gehaald. Ik wil uit naam van de vrijheid dat hun activiteiten met alle inzetbare middelen tot een minimum worden beperkt. Dat hen de vrijheid wordt ontnomen om anderen te slachtofferen.

Zo wil ik ook dat religieuze dwingelanden een halt wordt toegeroepen om hun tegen de vrijheid gerichte propaganda en handelen te beteugelen. Dat een beroep op de vrijheid van meningsuiting/onderwijs/godsdienst geen vrijbrief is om de vrijheid van andersdenkenden in gevaar te brengen.

Waarom vind ik mensen die zich beroepen op hun liberale waarden, niet achter me?

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!

Ronald Sørensen

Ronald Sørensen

Ronald Sørensen (Rotterdam,1947) studeerde biologie en geschiedenis en was 32 jaar leraar in het voortgezet onderwijs. Hij is medeoprichter van Leefbaar Rotterdam en was van 2011 tot 2015 lid van de Eerste Kamer. Hij is sinds 2017 lid van FvD. Vanaf 2016 schrijft hij columns voor RV&M.

Overzicht columns