zondag 11 april 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander tijdens een werkbezoek aan burgemeester Halsema Afb screenshot uit Zembla via YT
27
mrt

Vorstelijke behandeling

En? Zijn er al veel zweetdruppels gevallen en hoofdbrekens ervaren bij het verplicht invullen van het belastingaangifteformulier? De Belastingdienst wil de belastingplichtige daarbij graag helpen. Neem bijvoorbeeld de Voorlopige Aanslag waarop de fiscus het geschatte inkomen over 2020 vermeldt en op basis daarvan de belastingpenningen wil incasseren. Niet schrikken als de werkelijkheid minder rooskleurig is als de fiscus aanneemt. Je mag de Belastingdienst tenslotte melden dat Corona ook hier flinke bressen in je omzet heeft geslagen. Als je een beetje geluk hebt, stelt de overheidsdienst de aanslag bij. De schatten van zusterorganisatie UWV zijn ook niet te beroerd om ondernemers financiële loonondersteuning te geven op voorwaarde dat ze geen medewerkers ontslaan. Mooi hè? Alleen jammer dat het merendeel van de winkeliers nu worden gemaand om een bedrag met drie nullen weer terug te storten.

De overheidsinstellingen werpen in voorkomende gevallen graag barrières op om hun verdienmodel succesvol te zijn. Het argument? “We handelen naar de letter en geest van wet en regelgeving”. Ze verhogen graag de eerste drempel in de tekst van hun brieven. De opbouw van diverse websites moet ook niet al te logisch zijn.

Er is een specifiek formulier om te melden dat je financiële praktijk minder rooskleurig is dan de Belastingdienst veronderstelt, maar dat is flink op de website verborgen. Professionele te betalen hulp is dus geboden. Wie zich dat niet kan veroorloven kan misschien ondersteuning vragen bij een vakbond of een andersoortige maatschappelijke dienstverlener, maar het blijft tobben.

Een medewerker van de Belastingdienst toonde zich desgevraagd begripvol: “Dat formulier voor bijstelling van het geschatte inkomen is inderdaad lastig te vinden. Als je BTW plichtig bent, kan het moeilijker zijn om te melden dat je minder omzet hebt gedraaid dan geschat.”

Tja . . . daar zit je dan als ZZP’er of kleine ondernemer. De Toeslagenaffaire Kinderopvang heeft eind 2020 tenminste inzichtelijk gemaakt hoe de Belastingdienst als uitvoerder van politieke wet- en regelgeving mensen in de financiële ellende kan storten. Schadevergoedingen laten maanden, zo niet jaren op zich wachten. Vraag dat bijvoorbeeld de Groningers maar die door gaswinning ernstig beschadigde huizen wonen.

Er zijn intussen harde noten gekraakt door de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag over de manier waarop de rechtstaat tekort is geschoten. Advocaat Ellen Pasman schrijft in haar onlangs verschenen boek Kafka in de Rechtsstaat hoe de Commissie Donner in 2019 al vaststelde dat er sprake was van ‘institutionele vooringenomenheid’ tegenover ouders die jarenlang als ‘fraudeur’ te boek stonden. Deze politieke commissie moest de politieke letselschade en financiële reparatie van overheidsfalen zien te beperken.

Overheidsdienaren en politici wezen in hoorzittingen van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag vooral naar elkaar. Het ‘kastje naar de muur’ principe werd niet alleen daar toegepast. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat de betrokken ouders in de Toeslagenaffaire niet door de ambtelijke financiële brei heen kwamen. Ze moesten en zouden de Belastingdienst tot de laatste cent uitgekeerde toeslagen terugbetalen, ook al bleek dat ze daartoe recht hadden.

Er blijkt flexibiliteit in politieke wet- en regelgeving en handhaving daarvan te zijn. Dat hebben onderzoeksjournalisten van het programma Zembla aan het licht gebracht, al koste het taaie volharding om aan te tonen dat voornamelijk bevoorrechten daarvan profiteren. Dat kunnen mensen zijn die de weg weten in het labyrint van wetgevers en handhavers daarvan. Het Koninklijk Huis kan zondermeer rekenen op extreme bescherming van zijn ‘verdienmodel’. Ontheffing van belastingbetaling voor ten onrechte verkregen subsidie voor het Kroondomein op de Veluwe vanaf 2016 tot en met dit jaar bracht 4,6 miljoen euro in het koninklijke laadje.

Het komt er in het kort op neer dat de belastingvoordelen voor de koning en andere leden van het Koninklijk Huis in de miljoenen kunnen belopen. Het is – zo blijkt – gewoon een kwestie van slim omgaan met hetgeen Staatseigendom is en wat persoonlijk bezit is. En zo kan het gebeuren dat de koninklijke familie naar believen kan verkopen of behouden, terwijl kostbare schilderijen, objecten en gronden staatseigendom kunnen zijn. Kassa voor het Koninklijk Huis. Kregen de Nederlandse onderdanen maar zo’n vorstelijke voorkeursbehandeling.

Meer hierover bij de Zembla aflevering over het verdienmodel van het Koninklijk Huis. en het fragment uit Kafka rechtstaat  hier  en hieronder.

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!