maandag 6 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Op zoek naar nieuwe vijanden? Foto Poolse regering
23
nov

Vluchten kan niet meer

Ze kunnen het niet laten die verknipte geopolitieke strategodenkers. Altijd weer hetzelfde liedje. Wanneer er vrede dreigt uit te breken wordt snel weer op zoek gegaan naar nieuwe vijanden en bedreigingen. Het zogenaamde ‘vredesdividend’ van vader Bush is als sneeuw voor de zon verdwenen. De militaire elite in het Pentagon wist daar wel raad mee. Gesponsord door wapenindustrie en handel werd het smeulend vuurtje van onveiligheid met een uitgekiende marketingstrategie aangewakkerd. Dat begint met het creëren van vijandbeelden en opblazen van potentiële bedreigingen. Politieke machthebbers hebben daar wel oren naar en happen gretig toe op de verleidingskunsten van de wapenlobby. Zo ook de jonge Bush; die had daar toen wel oren naar en onder het aanroepen van Zijn Lieve Heer stortte hij zich op de illusies van militaire interventies en terrorismebestrijding. Onder het mom van humanitaire interventie werd ingezet op regime changes met veel militaire overmacht. Bij al die machtspolitieke spelletjes staan de burgers meestal buitenspel, maar zitten later dan wel met de vele brokken.

Opnieuw zien wij nu weer een proces van polarisatie en confrontatie op gang komen dat de aanzet moet vormen tot een nieuwe versie van een Koude Oorlog, versie 2.0.  De wapens worden alvast gesmeed. En er ligt al weer een groot assortiment van wapens op de tekentafels. Helaas heeft de ervaring ons geleerd dat een ontketende wapenwedloop slechts één winnaar kent: de wapenindustrie. Maar wel met de gruwelijke gevolgen van veel dodelijke burgerslachtoffers en weer nieuwe vluchtelingenstromen.

 Ondertussen wordt de mensheid wereldwijd bedreigd door veel bedreigender crises en smacht zij naar een alternatief veiligheidsbeleid. In Glasgow werd weer eens druk gesteggeld over hoe de dreiging van 2 °C  klimaatopwarming bestreden moet worden, maar vooral ook over wie dat gaat betalen. Ondanks veel hoge verwachtingen was de uitkomst van deze klimaattop helaas opnieuw teleurstellend. Zou het nou langzamerhand niet eens tijd worden dat nationale militaire Veiligheidsraden ten strijde gaan trekken tegen al die grotere, veel schadelijkere bedreigingen? Inmiddels beschouwd de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad klimaatopwarming wel als het grootste geopolitieke risico voor de VS.  In een onlangs verschenen klimaatrapport van de VN staat dat de mensheid wordt bedreigd door de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering. Dus zou je eigenlijk verwachten dat alles op alles gezet gaat worden om ten strijde te trekken tegen de allergrootste bedreiging voor de mensheid. Zelfs de dappere ‘blindgangers‘ van de NAVO weten niet meer waar ze het moeten zoeken en hebben geen bevredigende antwoorden meer.

Kunnen de ijzervreters hun pijlen niet veel beter op meer duurzame doelen gaan richten? Op de bedreigingen van klimaatverandering, pandemieën, vluchtelingen en migratie, internationale criminaliteit en niet te vergeten de sluipende ondermijning van onze democratie. Maar die gewenste, duurzame transitie vereist veel meer inzet op diplomatie, overleg, internationale samenwerking en solidariteit, in plaats van een nieuwe kapitaalvretende wapenwedloop. Verwacht kan worden dat het aantal vluchtelingen nog verder zal stijgen. Een Koude Oorlog 2.0 zal daar nog veel scheppen boven opdoen. De Amerikaanse socioloog William Robinson voorspelt dat een nieuwe Koude Oorlog het aantal vluchtelingen, op zoek naar veiliger oorden, zal oplopen tot vele honderden miljoenen. Tja. 

Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin. ik zou niet weten waarin, zongen Jenny Arean en Frans Halsema zestig jaar geleden al. Hoogste tijd voor daadwerkelijke veranderingen.

Deel dit bericht met je vrienden!