zondag 20 juni 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

1905. Mata Hari danst in Parijs. Foto CC
20
jul

Twee maal Zelle in Rotterdam

(door Lieuwe Zelle)

Toen mijn overgrootvader Otto Hermanus Zelle op 24 februari 1902 zijn naam op een kastdeur zette, kon hij niet vermoeden dat zijn naam precies 88 jaar later ontdekt zou worden bij een restauratie van het pand aan de grote Dijlakker 38 te Bolsward. De deur zou als model dienen bij latere restauraties van historische panden. Waarom schreef Otto Zelle zijn naam op deze kastdeur en waarom werd de naam Zelle beroemd?

De deur was afkomstig van de vroegere Doopgezinde Instelling van Weldadigheid die daar sinds 1901 gevestigd was als gevolg van een erfenis van de laatste van de vier gezusters Mesdag.

Door een gebrek aan sociale wetgeving werd dit pand in 1902 verbouwd tot een vijftal woningen waar alleenstaand doopsgezinde nooddruftige en behoeftige dames gratis huisvesting konden krijgen. Otto was als behanger en schilder bij deze verbouwing betrokken. Waarschijnlijk schreef hij zijn naam erop omdat híj de deur zou afwerken.

Mijn vader was naar zijn grootvader Otto vernoemd en heeft als gevolg daarvan de zilveren tabaksdoos en gouden horloge met vijf gouden rijders aan de ketting uit zijn nalatenschap mogen ontvangen. 

Naar verluid, heeft ook Otto's andere zoon, Gerrit aan deze verbouwing meegewerkt Twee van zijn halfzussen, dochters van Otto hebben hun laatste levensjaren in een van deze woningen hebben doorgebracht.

Misschien klinkt dat alles als een nogal exotisch opstapje naar het huidige Rotterdam, maar dat is het niet. Ook rond 1903 ging daar al een Zelle naartoe. Dat zit zo. Diezelfde nijvere Otto Zelle was de oom van Margaretha (Margreet) Zelle, die vooral bekendheid geniet als Mata Hari. Er bestaat een brief, ja meerdere brieven van Margreet, geschreven vanuit Rotterdam.

Margreet heeft korte tijd in Rotterdam gewoond als als lid van een theatergezelschap dat gestationeerd was in de Rotterdamse Tivoli Schouwburg aan de Coolsingel. Ze slaagde er niet in Nederland een carrière als actrice op te bouwen en verdween naar Parijs. Daar werd zij korte tijd later onder de fantasienaam Mata Hari een gevierd en verleidelijk danseres. Wereldberoemd bovendien om haar tragische einde.

Alles is met alles verweven, dat blijkt maar weer. Ik woon dan wel niet in Parijs, maar woon en werk wel in Rotterdam en realiseer me dat ik de achterneef of eigenlijk achterachterneef van Margaretha ben, waarvan hier getuigenis.

Lieuwe Zelle is theoloog, radiomaker en kunstenaar. Margreet Zelle werd in 1917 in Frankrijk wegens spionage geëxecuteerd

Naschrift Lieuwe Zelle als antwoord op het commentaar bij het artikel:  Het verhaal in het vrome volk in niet juist.De dominee was gestationeerd in Rockanje en is een aanname.Bij een dreigend proces van de dominee tegen de schrijver veranderde de stelling van de schrijver in (het gaat over een andere dominee Zelle) hetgeen wederom onjuist is want er was er maar een.In een later stadium zal ik hierover schrijven.

 

Deel dit bericht met je vrienden!