maandag 18 januari 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Gemeenteraad in pre-coronatijd. Foto (uitsnede) Jan van der Ploeg via Gem. Rotterdam
28
dec

Samenwerken, afstemmen en de oppositie wat gunnen is bepaald niet het sterkste punt van deze coalitie die als een gesloten front optreedt. Echter als een raadslid van de coalitie niet aanwezig kan zijn bij het stemmen ligt er wel de afspraak dat een raadslid uit de oppositie ook niet meestemt. Pairen wordt dat fenomeen genoemd. Vanwege het pairen blijft het stemmen altijd in de verhouding 23 stemmen coalitie en 22 stemmen oppositie plaatsvinden.

Dat die Pairing-afspraak voor de oppositie ook geldt is natuurlijk volkomen nutteloos en nietszeggend. Elke motie, elk amendement en elk voorstel van de oppositie kan namelijk door de coalitie altijd weggestemd worden omdat de coalitie altijd de meeste stemmen heeft en die meerderheid vanwege het pairen ook altijd behoudt. Het afwezig zijn van een oppositielid maakt bij de het stemmen dus geen barst uit. Alleen al om die reden ben ik tegen pairen want als oppositie ben je altijd in de minderheid dus waarom zou je als oppositie deze ongelijkwaardige deal maken?

Pairen (er bestaat geen goed Nederlands woord voor en dat zegt genoeg) is een ongeschreven regel die nergens is vastgelegd in wetten, reglementen of verordeningen. Het verschijnsel is ooit in de vorige eeuw komen overwaaien uit Engeland en wordt toegepast indien een raadslid vanwege een bijzondere omstandigheid niet mee kan stemmen en er daarom gepaird wordt met een raadslid uit de oppositie die dan ook niet mee stemt.

Is het moeten werken of geen oppas hebben voor je kind tijdens de raadsvergadering een bijzondere omstandigheid en dus reden om te pairen? Lijkt mij niet maar ja dat pairen is wel een heel vage en onduidelijke regel en in de Rotterdamse raad is er daardoor een wildgroei aan pairen ontstaan. Het aantal raadsvergaderingen waar er niet gepaird wordt is op een hand te tellen de afgelopen 2,5 jaar. Daarmee is het pairen een vrijbrief geworden voor raadsleden om geen prioriteit te geven aan de raadsvergaderingen. Alleen daarom al zou dat pairen moeten stoppen.

Maar er is een veel meer kwalijke reden waarom pairen eigenlijk niet zou moeten kunnen. Soms mag een raadslid van zijn of haar fractie geen kleur bekennen. Door de fractiediscipline kan een raadslid wel eens in gewetensnood komen omdat hij of zij zich niet wil neerleggen bij de stemkeuze van de fractie. Hoe mooi is dan ineens deze oneigenlijke regel van pairen want dat geeft het raadslid de ruimte om niet mee te hoeven stemmen. En de oppositie houdt zich vervolgens netjes aan de pairingafspraak en zorgt ervoor dat de in beton gegoten verhouding van 23/22 stemmen in stand blijft.

In de gemeenteraad van Rotterdam is het dus een ongeschreven regel dat we pairen. Is het onsportief van mij om niet te willen pairen? Nou ik vind dat totaal niet onsportief. Wat ik pas onsportief vind is dat wij in deze raad al 2,5 jaar een coalitie hebben die door een ongehoorde kadaverdiscipline elkaar in een wurggreep houdt en daarmee alle ter zake doende besluiten middels 23/22 stemming naar hun hand zetten. Een college dat besluit om de Tweebosbuurt te slopen kan zich gegarandeerd zien van minimaal 23 stemmen van de coalitie die het steunen. Een college die besluit een bestemmingsplan Feyenoord City er doorheen te jassen krijgt netjes 23 stemmen in het gareel aangeboden.

Waarom zouden we als oppositie aan dat soort dictatoriaal gedrag van de coalitie bijdragen? Wat mij betreft stoppen we als oppositie om met dat soort spelletjes van de coalitie mee te doen.

Een mooi voornemen voor de oppositie voor 2021 lijkt mij om, onder het motto van ‘We stoppen met de koehandel in stemmen’, als oppositie niet meer mee te pairen!

 

Deel dit bericht met je vrienden!

Ellen Verkoelen

Ellen Verkoelen

Ellen Verkoelen is fractievoorzitter van 50PLUS Rotterdam. Als geëngageerd mens leeft zij haar bestaan vanuit een open, respectvolle houding. Als technisch wetenschapper durfde ze buiten gebaande kaders te denken, als adviseur is het haar vak geworden. Ellen studeerde af op het automatiseren van een laboratorium met een robotarm en verdedigde daarbij de eerste wet van de robotica van sciencefiction auteur Isaac Asimov; 'Een robot mag een mens geen schade toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens schade oploopt'. Het is dé rode draad in Verkoelens leven privé en zakelijk geworden; inspireren, samenwerken, ondersteunen, implementeren van duurzaam moreel verantwoord gedrag en houding. 

Foto: Peter Stam de Jonge

Overzicht columns