woensdag 28 oktober 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Ds Zelle op spotprent. Bron biografie Zelle
26
jul

Johannes Hendrikus Zelle (de dominee)

Op 16 juni 1949 wordt hij in Rockanje beroepen. Op 21 oktober 1949 wordt Zelle toegelaten tot het ambt, op 6 november daaropvolgend wordt de bevestigingsdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk. Na een roerige periode onder met onder andere een conflict met de kerkenraad over penningen die hij ontvangen had als huur van de pastoriewoning - woning hem ter beschikking gesteld door de kerk- die hij tijdens zijn vakantie verhuurd had en in eigen zak gestoken had.

Dat de dominee erg op de penning was of zeg maar rustig gierig mag als bekend worden verondersteld. Zelle ziet zich naar aanleiding daarvan genoodzaakt om vervroegd emeritaat aan te vragen. Per 1 april 1956 wordt dat ingewilligd. Het was een kwestie van gaat u zelf weg of moeten wij u ontslaan.

Ds Zelle op krantenfoto

Er deden daarnaast vele geruchten over de dominee de ronde. De dominee was zeker voor een gereformeerd predikant erg sportief en placht alles in de omgeving op de fiets te berijden. Zo ook placht hij volgens de geruchten vanuit Rockanje naar Rotterdam te fietsen om op Katendrecht de prostituees tot geloof te brengen en hun zonde af te wijzen.

In zijn boek "Het vrome volk" beschrijft Maarten 't Hart een dominee Zelle (familie) uit Maassluis, die stiekem in Rotterdam naar de Kaap ging. Maar het was niet stiekem, de dominee zag het als zijn taak het geloof ook aan deze zondaars te brengen. Dat was overigens niet in Maassluis maar in Rockanje. Bij een dreigend proces van de dominee tegen de schrijver Maarten ’t Hart, veranderde de stelling van de schrijver in dat het ging over een andere dominee Zelle. Hetgeen wederom onjuist is, want er was er maar een.

Deel dit bericht met je vrienden!