donderdag 13 augustus 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

12
jul

Ganzenpas


Het was leuk om te zien hoe geduldig automobilisten en fietsers, met een glimlach op het gezicht, wachtten tot de wandelende kolonie witte en grauwe ganzen de rotonde van de Groenendaal/Nieuwe Tiendweg in Krimpen gepasseerd waren. Sommige ganzen die dreigden af te dwalen werden door een fietser teruggeleid naar het wandelpad. Dit soort taferelen zijn uitzonderlijk, maar wel typerend voor het vriendelijke Krimpen aan den IJssel.

Zuinig zijn op alle dieren
Geheel in tegenstelling tot de vragen uit een Krimpense gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie, over de stand van zaken ten opzichte van de nijlganzenoverlast. Of er nog niet genoeg eieren van deze dieren zijn doorgeprikt of verwijderd. Als je als gemeenteraadslid niets anders meer te vragen hebt, kun je ook beter opstappen en wat anders en zinvollers voor de maatschappij gaan doen. De schepping wordt met voeten getreden. Het is juist zo leuk en leerzaam, zeker voor de kinderen, om in een groene gemeente als Krimpen een veelheid aan dieren te kunnen bewonderen. Daar moeten we voor blijven zorgen. Zwanen met jongen zien we ook al niet meer dankzij het beleid van de Krimpenerwaardse ‘natuurvrienden’. Die eieren rapen en voor veel geld verpatsen aan het buitenland. De wereld is gealarmeerd over de snel teruglopende stand van planten, dieren en insecten. Er zijn al zoveel dieren verdwenen dankzij het overdreven spuitgedrag van boeren, burgers en buitenlui onder aanvoering van politica Annie Schreijer-Pierik. Plus het jagertje spelen van niet volwassen kerels, die niets beters weten te doen. En dat niet wordt beperkt maar door de overheid oogluikend wordt toegestaan. We moeten op alle dieren heel zuinig zijn en de eventuele ‘overlast’ voor lief nemen. Ook al moet je auto misschien iets vaker door de wasstraat. Het verhaal dat nijlganzen andere waterdieren, zoals eenden en meerkoeten verdrijven is een fabel. De enige vijand is, het is helaas waar, de mens. Overigens blijf ik van mening dat de dijken versterkt moeten worden.

frank@drion.info

La bergère aux oies van Teodor Axentowicz (1859–1938) Foto: Wikimedia

Deel dit bericht met je vrienden!