dinsdag 24 november 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Afdeling Viroscience Erasmus MC met virologe Marion Koopmans, videostill
31
mrt

Elk nadeel heb zijn voordeel (JC, nr.14)

Is het dit keer geen virus op mijn PC dat mij het leven zuur probeert te maken, dan is  het nu het coronavirus dat heel erg in-  en aangrijpend is. Gekwalificeerd als “meest kwetsbare” laat ik alles maar over mij heen komen en probeer ik mij zo goed mogelijk aan de van hogerhand aanbevolen of opgelegde spel- en leefregels te houden. Want ook nadat “De Wereld Draait Door” is gestopt wil ik zelf nog wel even door blijven gaan.

Net als zo velen voel ik mij nogal verloren als gevolg van de coronacrisis. In deze onwerkelijke situatie overvalt mij een gevoel van vervreemding en gelatenheid. Steeds heb ik het gevoel dat ik, als een machteloze figurant, in een beroerde sciencefiction film terecht ben gekomen. Spannend is die wel.

Met enig genoegen merk ik dat in deze onzekere tijden Erasmus’ naam ook nu weer over de wereld gaat. Wij kunnen trots zijn op de mensen van het wereldvermaarde  Viroscience van het Erasmus MC. Die zetten niet alleen vraagtekens bij de moderne leefstijl, zij geven ook uiterst nuttige adviezen voor het indammen van de huidige uitbraak. Maar bovenal doen zij uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van pandemieën om op lange termijn dergelijke uitbraken te voorkomen.

Ook wanneer over enige tijd de situatie redelijk genormaliseerd zal  zijn, wordt niets meer hetzelfde zoals het geweest is. Dan wordt het tijd voor een herwaardering van onze leefstijl.  Patholoog Thijs Kuiken stelt  dat we ecocentrisch moeten gaan denken in plaats van antropocentrisch. Grenzeloze consumptie zal er niet meer bij kunnen zijn.

Wij zullen het ideaal van het zijn voorrang moeten geven boven de huidige ideologie van het hebben. Terwijl de natuur voordurend streeft naar samenhang en evenwicht, slaagt de mensheid er steeds weer in dat streven te verstoren. De uitbraak van het coronavirus zou best eens een teken kunnen zijn dat de natuur nu terug begint te slaan. “Nou is het genoeg geweest”.

Hartverwarmend zijn de vele initiatieven die getuigen van saamhorigheid en solidariteit. Ook komen er veel creatieve ideeën los waarmee de gevolgen van deze tsunami van de corona-uitbraak worden aangepakt. Creativiteit en saamhorigheid kunnen we ook goed gebruiken bij de grote vraagstukken die op ons af zullen komen Waarmee perspectief geboden kan worden op een structurele en fundamentele aanpak van de vele potentiële crises op het terrein van natuur, milieu en klimaat.

Deze corona-crisis kan een kantelpunt gaan vormen van het vastgeroeste denken over economische groei en een keerpunt worden in de moderne leefstijl. 

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!