maandag 17 mei 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Duitse gedenkpostzegel van Johannes Nepomuk. Scan NobbiP cc
05
nov

De zoon van Maria en zijn sigarendoos (1)

(door Manuel Kneepkens)

De ramen staan vol heiligen
gemijterd en gestaafd
gemartelaard, gemaagdekroond
gehertoogd en gegraafd
die ’t branden van het ovenvier
geglaasd heeft in den scherf
die, glinsterend, al de talen spreekt
van ’t hemelboogsch gewelf

(Guido Gezelle)

Museum Catharijneconvent in Utrecht hield in de herfst van 2018 een tentoonstelling over relieken. Er waren daar niet alleen botjes van heiligen te zien, maar …ook de sigarendoos van Pim Fortuyn!.
Het Dagblad Trouw ( zaterdag 4 Augustus 2018 ) wijdt een voorbeschouwing aan die tentoonstelling met als kop ‘De koestering van relieken’ met daarin de volgende definitie van een reliek:

Een reliek is een overblijfsel van het lichaam van een heilige of een voorwerp dat met een heilige in aanraking is geweest en waaraan wonderdadige kracht wordt toegekend.’

Nu heb ik het nooit zo gehad op het rechtspopulisme. Al die Wildersen, Thierry Baudets, twitterende Trumpen…, wat heb je aan dat soort politici? De problemen lossen ze niet op. Integendeel, ze bezorgen ons een stevig probleem er bij met hun narcistisch gedrag. 
Pim Fortuyn, de initiator van het rechtspopulisme in Nederland, heeft bij mij dan ook nooit op enige waardering kunnen rekenen. Niettemin:ik zou het toejuichen als hij als heilige erkend wordt! De heiligverklaring van zijn sigarendoos zie ik als een begin daarvan. Pims heiligverklaring zou namelijk in een leemte voorzien. 
In de Rooms-Katholieke kerk heeft zo wat elke bevolkingsgroepering zijn heilige, behalve de homoseksuele medemens. Weliswaar is er in homo-kringen veel verering voor Sint Sebastiaan met zijn mooie, ranke jongenslijf, zo wreed door pijlen doorboord…, maar de seksuele geaardheid van die Sebastiaan is onbekend. Nee , dan Pim. Met hem, een trotse belijder van de homoseksualiteit, zou de Katholieke kerk adequaat homokringen kunnen bedienen.

Paus Franciscus heeft nadrukkelijk gezegd, dat hij wat wilde doen aan de achtergestelde positie van de vrouw èn  de homoseksueel in de Katholieke Kerk.
Heilige Vader, het is tijd voor Sanctus Wilhelmus Fortunatus!.
Heilige Vader, grijp uw kans!

Maar, zo zal de vrome christen protesteren, en waarschijnlijk hij niet alleen, hoe heilig c.q. hoe diep religieus was die Pim Fortuyn dan wel? Nou nogal, althans volgens de documentaire De Messias ¹ van Fons de Poel en Marcel Roele. 
Interviews met twee intieme vrienden van Fortuyn werden gecombineerd met minder bekende archiefbeelden uit talkshows, waarin hij vertelde over de opdracht die hij had om het land te helpen. “Iedereen heeft een opdracht in zijn leven. Ik denk dat je die van God krijgt' zei hij.
Volgens theoloog Coen Wessel aan het woord in de documentaire had Fortuyn verwantschap gevoeld met de “verworpen kant van Christus, die door de establishment  van zijn tijd bespot, veracht en weggeworpen werd.” ..
Historicus Henk te Velde zag parallellen met het messianisme van Abraham Kuyper en andere 19e-eeuwse emancipatieleiders.
Opmerkelijk was de beschrijving, door Fortuyns goede vriend Jan 't Hooft, van de nacht, nadat Fortuyn een smerige taart over zich had gekregen tijdens een persconferentie.
“Het taartincident had hem zeer aangegrepen'” Fortuyn was zich volgens 't Hooft “ten volle bewust van het sentiment dat hij losmaakte in de samenleving.” “Ik word er bang van” zei hij tegen hem: “Ik heb de doos van Pandora open gemaakt en het deksel kan er niet meer op. Het moet gebeuren.” 
Hij had alles Voorzien, volgens 't Hooft, ook de uiteindelijke moord.
Aldus de documentaire De Messias.

Waartoe ben ik op aarde?
Ik ben op aarde om te sterven
Als de Zoon van God  
???
Als de zoon van Maria!
!!!

Erich Fromm beschrijft  in zijn boek Anatomie van de menselijke destructiviteit  het  religieus besef  van de mens op een wijze, die mij aanspreekt:  

“ Er bestaat een behoefte bij de mens om de egocentrische, narcistische , geïsoleerde  houding te transcenderen en te komen tot relatie met anderen, tot openheid naar de wereld , en zo te ontkomen aam de hel van egocentriciteit en gevangenschap binnen zichzelf.
Religieuze systemen als het Boeddhisme gingen uit van dit soort transcendentie zonder te verwijzen naar een god of bovenmenselijke macht. Het zelfde deed Meister Eckhart in zijn meest gedurfde formuleringen.” 

Maar met bovenstaande Frommse 'vroomheid' had Pim Fortuyn niets uitstaande. Pim Fortuyn was een zoon van Maria. Doodeenvoudig een zoon van Maria. Een rooms-katholiek. Tenminste zo moet men toch iemand betitelen die een ouderwetse Drie Herenmis als uitvaartdienst gehad. Met volop kerklatin en gregoriaanse zang én als klapstuk het (tranentrekkende) Ave Maria van Gounod. En op wiens graf in Italië een Mariabeeld prijkt.
En die als biechtvader Louis Berger had, de herder van de Parochie van de H. Pastoor van Ars in Kijkduin. Verstokter katholiek dan Louis Berger bestaat niet! Bestond niet, moet ik inmiddels zeggen,want ook Louis is heden, net als zijn favoriete biechteling, in de hemel. (Of juist niet?  Wie het weet mag het zeggen.)

Nu is er met de Katholieke Kerk iets eigenaardigs aan de hand .Het is, ten diepste een Kerk voor Vrouwen ! En in het kielzog daarvan voor homoseksuele mannen 
Officieel geldt het absolute tegendeel. Vrouwen moge nooit en te nimmer priester gewijd. Jammer, want de Miskleding zou ze heel flatteus staan. Alleen mannen, heteroseksuele mannen, mogen het priesterschap uitoefenen. En dat ook nog eens enkel celibatair. 
Dat is natuurlijk de ware kerk niet. 
Want neef is nicht en God is een Godin. ...Gerard Reve, én homoseksueel èn  overgegaan tot het katholicisme, heeft dat fijntjes aangevoeld, toen hij Maria tot de Vierde Persoon Gods uitriep. 
Die Gerard Reve, hij was er bijna! Wilt u de totale Waarheid ? Maria de Moeder Gods = de Moedergodin is = de Eerste Persoon Gods!

Tot bovenstaande (gedurfd?) theologische inzicht ben ik gekomen 
door een memorabele ontmoeting met een groep katholieke vrouwen. Vrijwilligsters. Zij die de vloer mogen schrobben in de katholieke kerk, en dergelijke nederige activiteiten, graag zelfs..., maar die nooit maar dan ook nooit de spreuk mogen uit spreken die de ouwel, een dun schijfje brood, verandert  in het lichaam van Christus. Dat mogen én kunnen dus alleen maar mannen …. De moslims bekritiseren wij omdat in hun systeem de vrouw zo'n minderwaardige plaats inneemt. Maar de katholieke kerk die kan er dus ook wat van.

Nepomuk als leerling van de Cisterciënzers. 18e eeuws fresco. Foto Melchior2006 cc

De ontmoeting met die katholieke vrouwen had plaats in 2002. In die tijd mocht ik voorde derde maal als lijsttrekker  voor de Stadspartij Rotterdam optreden. Die gemeenteraadsverkiezingen van toen, getekend door de opkomst van Fortuyn, zal ik niet gauw vergeten. Midden in drukte van die toenmalige hectische verkiezingsstrijd, ontving ik een brief van de vrijwilligers van de Parochie van de H. Maria van Lourdes in Den Haag- Scheveningen.…
Ze hadden hun jaarlijkse culturele middag.. En het verzoek was, of ik als dichter... 
Ja, natuurlijk! Zo vaak word ik nu ook weer niet uit genodigd. 

Helaas had ik die brief maar oppervlakkig ingezien. Ik was er even met mijn hoofd niet bij geweest. Omdat het toen in 2002 in Rotterdam bepaald geen tamme verkiezingsstrijd was. Het ging er vele malen heftiger aan toe dan in 1998. En dat kwam allemaal door Pim Fortuyn. 
De verbijsterende opmars van Fortuyn in de polls had alles te maken met diens vrijwel dagelijks verschijnen op TV. Geen enkele andere politicus kreeg zoveel exposure. TV- kijkend Nederland veerde op van het bankstel, als Professor Pim op de beeldbuis kwam. Eindelijk iemand die een einde maakte aan de saaiheid van het tweede paarse kabinet Kok! En die bovendien uitgesproken anti-immigratie c.q.  anti- moslim was. 
Pim Fortuyns aanhang was dan ook sinds 9/1 met sprongen omhoog gegaan. 

Het zag er dan ook naar uit dat de mensen als lemmingen op Fortuyn gingen stemmen. Zouden de politieke partijen van Rotterdam, mijn eigen Stadspartij inbegrepen, door de Rotterdammers zonder boe of bah aan de dijk worden gezet voor Pim Fortuyn? Iemand, van wie het hoogst twijfelachtig was of hij ooit iets voor ze  zou gaan doen… Zo verklaarde Pim bijvoorbeeld, dat men het raadslidmaatschap wel met èèn middag in de week af kon! . 
Wie zoiets zegt neemt het raadswerk niet serieus en kan maar beter niet gekozen worden.
Het ging Pim dan ook niet om Rotterdam . Hij had zo zijn eigen agenda.
Want …niet Pim Fortuyn moest iets voor de Rotterdammers doen, maar …de Rotterdammers moesten iets doen voor Pim Fortuyn! Zorgen, dat hij een zo forse overwinning behaalde in de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen, dat hij triomfantelijk door kon stoten naar het Binnenhof in Den Haag!  
Het is het recept, dat Wilders en Thierry Baudet in de laatste verkiezing (maart  2018) hebben trachtten te herhalen. Rotterdam als opstapje naar Den Haag. Het is misbruik maken van de gemeenteraadsverkiezingen van Rotterdam. 

Deel 2 en slot van deze column verschijnt op 6 november 2020 ( De tekst is een bewerking van de auteur van 'Sint Pim, bid voor ons' op Stadslog Rotterdam, 13-8-2018 ).

 

Deel dit bericht met je vrienden!

Manuel Kneepkens

Manuel Kneepkens

M.M.M. (Manuel) Kneepkens (Heerlen, 26 februari 1942) is een Nederlands dichter, publicist, politicus en jurist-criminoloog. 

Na het gymnasium op het Bernardinuscollege ging hij in Leiden rechten en criminologie studeren. In 1971 vertrok hij naar de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Daar was hij 23 jaar docent strafrecht en criminologie.

Overzicht columns