vrijdag 26 februari 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Sir Humphrey Appleby on the Proper Function of Government uit Yes Minister - The Whisky Priest
28
jan

De overheid versus de menselijke maat

Ik mag me per terugwerkende kracht gelukkig prijzen wegens het ontlopen van een toeslagenboete. Begin jaren 90 hadden politici en handhavende ambtenaren mij fors kunnen beboeten voor het feit dat ik mijn studerende dochter met een ontoereikende studiebeurs ondersteunde door de huur van haar appartementje te betalen. Ze kreeg ook af en toe de nodige levensmiddelen van me. Dat zou me in deze tijden op een financiële straf van duizenden euro’s komen te staan.

Destijds hadden de handhavers me toch al financieel te pakken voor ruim 3.000 harde guldens, nadat bleek dat dochterlief ten onrechte een gratis OV pas had gekregen. Die had de schat aangevraagd in de veronderstelling dat dit soort passen ook voor voorbereidende Hbo opleidingen zou worden verstrekt. Niet dus.

Diezelfde overheid voerde in de jaren '90 een nogal discutabel beleid door wel een bescheiden studiebeurs te verstrekken, maar er meteen bij te vermelden dat de ouders van de student voor een zeker bedrag dienden bij te passen. Hoezo, claim op al dan niet kapitaalkrachtige ouders afdwingen!

Anno 2021 tappen handhavers uit een ander vaatje. Neem de dochter die voor haar dementerende moeder de geldzaken regelde en dat ook met een bankpasje van haar moeder deed. Na een uitgebreid boekenonderzoek van de dienstdoende ambtenaar (of zullen we hem een dienstklopper noemen) bleek dat er van oplichting of oneigenlijk gebruik geen sprake was. “maar u heeft niet aan de juiste wettelijke verplichtingen voldaan, mevrouwtje! U krijgt een boete van duizenden euro’s !”

En wat te denken van de moeder de boodschappen voor haar bijstandsgerechtigde dochter betaalde. De lokale overheid legde voor die moederlijke daad een boete op van 7.000 euro. De plaatselijke wethouder zegde pas toe de zaak te ‘heroverwegen’ nadat sociale media waren ontploft over deze onmenselijke handeling.

De zogenoemde (Kinderopvang)Toeslagenaffaire leert ons dat dit land te maken heeft met een falende overheid, waarvan ongeveer 26.000 ouders onterecht slachtoffer werden van fraudeverdenkingen en/of harde fraudeaanpak. Het onderzoeksrapport meldt dat er onder meer sprake is van schending van de grondbeginselen van de rechtstaat en bestuurlijk onvermogen.

In de Corona pandemietijden is het bewijs geleverd dat crisismanagement en beleidsvoering vaardigheden zijn die overheidsinstellingen slecht beheersen, om over de manier van communiceren maar te zwijgen. Er worden beloften gedaan – bijvoorbeeld aan huisartsen – en vervolgens geschonden. Hoezo passende bescherming leveren aan eerste en tweede lijnzorgverleners, toegesneden regelgeving toepassen voor mensen in de kunst en cultuur - , horeca en kapperssector. Het staat in ieder geval vast dat dit land getrakteerd is met lokale – en nationale overheden die wat gemeen hebben met overheden in andere EU lidstaten. Het blijft politiek en beleidsmatig tobben.

NB: Deze aflevering van Yes Minister leert een lesje over een al dan niet goed werkende overheid.

Deel dit bericht met je vrienden!