woensdag 16 juni 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

23
mei

De bloemist van Maria (7) Amsterdam is Belfast niet

(vervolg van De Bloemist van Maria,' 7)  “Chrétien ,ik vrees dat je gelijk hebt. Maar wat kunnen wij er aan doen, jij een bloemist en ik een culinair journalist!”

“Maan, die verdomde protestanten hebben op een gegeven moment dat processieverbod zelfs de Grondwet in weten te moffelen..
Pas bij de grondwetwijziging van 1983 (!) is het opgeheven. Sindsdien hadden er dus weer echte processies kunnen worden gehouden in Amsterdam, maar men heeft er voor gekozen de traditie van de Stille Omgang voort te zetten om... de protestanten niet voor het hoofd te stoten!

“Dat is toch geheel in de geest van Jezus, Chrètien, rekening houden met anderen, je medebroeders in Christus ditmaal. Ooit van Oecumene gehoord?”

“Maan, je kunt ook te zeer rekening houden met anderen! Ik zeg alleen nog maar dit. Dan houd ik erover op. Die tolerantie van ons katholieken in Nederland, daar kunnen de protestanten nog een puntje aanzuigen! Vooral die van Noord-Ierland met hun jaarlijkse Oranjemars, die per se door de katholieke wijken van Belfast moet!”

“Chrétien, Amsterdam is Belfast niet!”

“Belfast is een ongelukkige stad, inderdaad, Maan, maar Amsterdam gelukkig niet. Want er is nòg iets heel katholieks aan Amsterdam. In Amsterdam heb je niet alleen het Hostiewonder, je hebt daar ook nog de Wonderbare Verschijning van Maria als ' Vrouwe van Alle Volkeren' aan Ida Peerdeman. Maria verzocht die Ida Peerdeman in een visioen om te bevorderen dat de Kerk als dogma zou uispreken ,dat zij Maria, Medeverlosseres is. Gelijkwaardig aan haar zoon Jezus de Verlosser dus.
Als de Kerk dit dogma erkent, zal voorgoed de wereldvrede dalen over onze planeet. Aldus de boodschap van Maria aan Mevr. Peerdeman
Maar de Kerk wil er niet aan. De visioenen van Ida Peerdeman worden als vals afgedaan en zijzelf als hysterisch. Het gevolg van die Vaticaanse kortzichtigheid kun je dagelijks op het TV-journaal zien.Van wereldvrede is geen sprake!
En... dan is er ook nog het optreden van wijlen Gerard Reve in de Vondelkerk! Die homoman, je weet wel! Die bekeerling! Die noemde toen Maria de Vierde Persoon Gods... Dat gaat nog heel wat verder dan Medeverlosseres!
Eerst schrok ik van die gedachte...! Maar die Vierde Persoonsgedachte die liet me niet los. Integendeel Iedere dag in de vroegmis zat ik er over te peinzen En meer en meer dacht ik, potztausend, die Reve, die homoman, die heeft iets heel essentieels ontdekt!"

Lees volgende zaterdag deel 8

Deel dit bericht met je vrienden!

Manuel Kneepkens

Manuel Kneepkens

M.M.M. (Manuel) Kneepkens (Heerlen, 26 februari 1942) is een Nederlands dichter, publicist, politicus en jurist-criminoloog. 

Na het gymnasium op het Bernardinuscollege ging hij in Leiden rechten en criminologie studeren. In 1971 vertrok hij naar de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Daar was hij 23 jaar docent strafrecht en criminologie.

Overzicht columns