vrijdag 15 januari 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Norbert Bisky Bed Lock Study Foto Galerie Cokkie Snoei

Vase of Face Tentoonstelling bij Cokkie Snoei

05 juli 2020
Van zondag 05 juli 2020 tot en met zaterdag 01 augustus 2020
Van 13:00 uur tot en met 18:00 uur

'Vase or Face'; een zomeropstelling met werk van Norbert Bisky, Pieter Hugo, Pieter Kusters, Ben Merris, Marisa Rappard, Marie Reintjes, Robin Speijer, Gerco de Ruijter, Koen Taselaar en C. A. Wertheim, opent a. s. zondag tussen 1300 en 1800 uur. 

Two silhouette profile or a white vase  Afb (niet op tentoonstelling) Brocken Inaglory CC

De vaas van Rubin is een optische illusie.  Het plaatje is een bekend voorbeeld van bistabiele waarneming: óf je ziet de witte vaas, óf je ziet twee zwarte gezichten. Maar je kunt ze niet allebei tegelijk zien, wel afwisselend.
 
Het plaatje van Rubin is een intuïtieve en tegelijk heel praktische demonstratie van figuur/achtergrond-scheiding die plaatsvindt tijdens cognitieve processen in de hersenen. De scheiding tussen figuur en achtergrond bepaalt de interpretatie van de details.
 
Gedurende de evolutie van de mens hebben onze hersenen allerlei systemen ontwikkeld die ons gezichtsvermogen helpen. Daar merk je zelf bijna niets van, totdat je iets te zien krijgt wat door die systemen verkeerd wordt geïnterpreteerd. Veel optische illusies werken zo: ze houden je brein voor de gek door informatie te geven die bij de hersenen een ‘verkeerde’ reactie teweegbrengen. Andere optische illusies tonen juist grappige eigenaardigheden van onze ogen en hersenen.

Iedereen ziet de dingen om zich heen net even anders, dan de ander. Waar dat aan ligt en waar dat verschil door wordt veroorzaakt, is onduidelijk. Wanneer verschillende mensen voor een rechtbank een ooggetuige verslag doen, zal iedereen het over een paar feiten eens zien en van mening verschillen over een punt van de rest.  Uiteindelijk valt niet meer uit te maken wie de waarheid spreekt. Of misschien waren er wel meerdere waarheden en was de situatie ambigu.
 
Beeldend kunstenaars, schrijvers en wetenschappers hebben van oudsher de neiging om achter de coulissen te willen kijken, maskers af te rukken, de andere kant van een verhaal te willen laten zien, te nuanceren en te tonen dat dingen niet zo eenvoudig liggen, als ze lijken. Rechtlijnigheid en eenduidigheid zijn in de beeldende kunst en literatuur zeldzaam. Het is de cultureel en intellectueel waardevolle ambiguïteit die gebruik maakt van de ruimte tussen de tegenstellingen.

Wat zou kunst zijn zonder ambiguïteit en de ruimte voor interpretatie? 
Twijfel zaaien. De wereld laten zien zoals ze niet is maar wel zou kunnen zijn. Mensen aan het denken zetten en bewust maken van hun vooroordelen, dat is wat kunst spannend maakt. Zeker nu.
 
‘Vase or Face’ brengt een aantal werken van kunstenaars samen, die niet rechtlijnig of eenduidig zijn, maar graag nog andere kanten van een verhaal belichten.  
 
Deelnemende kunstenaars: Norbert Bisky, Pieter Hugo, Pieter Kusters, Ben Merris, Marisa Rappard, Marie Reintjes, Robin Speijer, Gerco de Ruijter, Koen Taselaar and C. A. Wertheim

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Cokkie Snoei Galerie

Mauritsweg 55

+31104129274

info@cokkiesnoei.com https://www.cokkiesnoei.com/
Deel dit bericht met je vrienden!