woensdag 27 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

UN Climate Conference - COP26 - Internationale klimaatconferentie Glasgow

31 oktober 2021
Van zondag 31 oktober 2021 tot en met vrijdag 12 november 2021
Van 12:00 uur tot en met 17:00 uur

Het Verenigd Koninkrijk is gastheer van de 26e VN-conferentie over klimaatverandering van de partijen (COP26 = 26e Conferentie van VN partners) in Glasgow van 31 oktober - 12 november 2021.

De COP26-top zal partijen bij elkaar brengen om sneller actie te ondernemen in de richting van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering.

Het VK zet zich in om met alle landen samen te werken en de krachten te bundelen met het maatschappelijk middenveld, bedrijven en mensen in de frontlinie van klimaatverandering om klimaatactie te inspireren voorafgaand aan COP26.

Er is geen haalbare weg naar netto nul-emissies die niet gepaard gaat met het beschermen en herstellen van de natuur op een ongekende schaal. Als we de temperatuurstijging tot 1,5 graad serieus willen aanhouden en ons willen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, moeten we de manier veranderen waarop we voor ons land en de zeeën zorgen en hoe we ons voedsel verbouwen. Dit is ook belangrijk als we de biodiversiteit in de wereld, waarvan al het leven afhankelijk is, willen beschermen en herstellen.

Tijdens COP26 zullen we samenwerken met partners om verdere actie te ondernemen voor het beschermen en herstellen van bossen en kritieke ecosystemen, en we zullen opkomen voor de overgang naar duurzame, veerkrachtige en natuurpositieve landbouw.

COP26 moet beslissend zijn. Of toekomstige generaties met bewondering of ontzetting op deze tijd zullen terugkijken, hangt volledig af van ons vermogen om dit moment te grijpen. Laten we het samen aangrijpen.

Meer info op COP26

Deel dit bericht met je vrienden!