woensdag 19 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Gemeenteraad archiefbeeld V&M

Nieuwjaarsrede Burgemeester - Gemeenteraadsvergadering Rotterdam

13 januari 2022
Van donderdag 13 januari 2022 tot en met donderdag 13 januari 2022
Van 10:00 uur tot en met 17:00 uur

1e Gemeenteraadsvergadering van het nieuwe jaar met de Nieuwjaarsrede van Burgemeester Ahmed Aboutaleb 

1.1 Opening.

1.2 In memoriam oud-raadslid mevrouw J.H. (Joke) Ellenkamp.

1.3 Mededelingen.

2. Vaststelling van de agenda van de buitengewone raadsvergadering van 13 januari 2022.

3. Nieuwjaarsrede.

4. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 2 december 2021.

5. Mededeling van ingekomen stukken aan de raad en de commissies, zoals genoemd op de digitale doorlopende lijst 2021 week 50 tot en met 52 en de digitale doorlopende lijst 2022 week 1.

6. Bekrachtiging van de geheimhouding overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewet. Er zijn nog geen documenten ontvangen.

7. Sluiting fysieke vergadering.

Belangstellenden kunnen de openbare raadsvergadering volgen wie de live-uitzending op www.rotterdam.raadsinformatie.nl. De publieke tribune is vanwege de corona-maatregelen niet toegankelijk.

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Gemeenteraad Rotterdam

Coolsingel 40

010 - 267 34 00

info@griffie.rotterdam.nl https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/
Deel dit bericht met je vrienden!