maandag 17 februari 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Mars tegen de armoede

09 mei 2020
Van 14:00 uur t/m 16:00 uur

Mars tegen Armoede 9 mei 2020 Rotterdam Plein 1940
"Beeld verwoeste stad Zadkine"
Start 14.00 u (week voor het Eurovisie songfestival)


Hoe kan het dat er zoveel armoede is in een land waar zoveel rijkdom is? De rijkste 10 % bezit twee derde van alle vermogen in ons land. RoSA! en de FNV constateert dat voor twee miljoen Nederlanders het minimum inkomen al jaren stil staat, terwijl alles duurder wordt. Het wordt hoog tijd voor een eerlijkere verdeling van de welvaart. Er zijn in Nederland te veel mensen die op of onder de armoede grens leven. Dat zijn er steeds meer. Rotterdam steekt hier met kop en schouders bovenuit. Het aantal daklozen neemt toe waaronder steeds meer jongeren. Steeds minder perspectief voor bepaalde doelgroepen (of hun kinderen), zoals uitkeringsgerechtigden, alleenstaande ouders, chronisch zieken en gehandicapten, Zzp'ers, Wajongers, Flexwerkers, en ouderen met klein pensioen. De laatste 20 jaar zijn de sociale voorzieningen via allerlei bezuinigingen sterk versoberd en is de arbeidsmarkt uit balans geraakt.

Armoede is een veelkoppig monster:
Wonen is onbetaalbaar, de huur- en koopprijzen zijn te hoog, ook voor mensen met een midden inkomen. Door de sloop van sociale huurwoningen kunnen steeds meer burgers met een minimum en midden inkomen geen plek meer in de stad vinden. Daardoor verdwijnt de sociale cohesie van hele wijken. Zorgen voor elkaar kan niet meer en moet door professionele zorgbureaus met subsidie gedaan worden. De eerste levensbehoeften als wonen, kleding, vervoer, energie, voedsel en water worden onbetaalbaar. Hierdoor wordt het vrij besteedbaar inkomen te laag en is er alom sprake van bestedingsarmoede. De middenstand gaat kapot en via deze kringloop komt de burger makkelijk in de schulden terecht. Dit speelt in het hele land. Stress, Apathie, Burn-out, Depressie, Zorgmijding ten gevolge van armoedeval.

Er is veel schaamte, mensen durven niet voor zichzelf op te komen. Het moet duidelijk zijn dat armoede iedereen kan overkomen. Sommige mensen lopen alleen meer risico. Gelukkig zijn er in Rotterdam en elders in het land veel organisaties, verenigingen, kerken, moskeeën, armoedeplatforms, inspraakorganen maar vooral vrijwilligers die zich inzetten voor kwetsbare groepen. We signaleren dat er wel steeds meer aandacht aan armoede wordt besteed in de Politiek en ook in de Media.

Hoe kan bv. de bestedingsarmoede bestreden worden:
- Minimum uurloon naar 14 euro "daaraan gekoppeld AOW en uitkeringen"
- Meer betaalbare woningen bouwen, zowel voor burgers met een minimum- als
  middeninkomen. Niet minder sociale huurwoningen, maar meer
- Rechtvaardig zorgstelsel "voor iedereen betaalbaar"
- Flexcontracten omzetten naar contracten van onbepaalde tijd
- Stop verdringing van betaalde banen naar tegenprestatie
- Iedereen moet mee kunnen doen met de energie transitie, ongeacht inkomen, woonsituatie,
  leeftijd en andere omstandigheden
- BTW verlaging op gezonde levensmiddelen
- Maak de toegang tot de voorzieningen eenvoudiger en de toonzetting vriendelijker
- Maatwerk bij schuldhulpverlening en niet destructief ophogen van schulden
- Schulden industrie aan banden leggen en keurmerk voor bewindvoerders
- Meer geld voor welzijn/opbouwwerkers, jeugdzorg en sociale advocatuur
- Lees, reken- en schrijfvaardigheden bevorderen, digibetisme bestrijden

Samen maken we het verschil!
Doe mee! Landelijke mars tegen armoede.


Initiatief: RoSA! en FNV

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

RoSa!

Jufferkade 66

010 411 15 16

info@rosarotterdam.nl https://www.rosarotterdam.nl/
Deel dit bericht met je vrienden!