Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden.

Kunstavond Witte de Withstraat, digitaal

Kunstavond Witte de Withstraat, digitaal
speciaal geselecteerde online content! Een digitale walkthrough door de tentoonstelling bij V2_, een nieuwe Melly TV Aflevering, een online kunstavond tour en nog veel meer digitale content die vanuit huis te bekijken of the downloaden is.

Natuurlijk hopen ook wij jullie binnenkort te mogen verwelkomen tijdens een live kunstavond in alle 5 de kunstblock instellingen.

Volg MAMATENTCBK Rotterdam, V2_Kunstinstituut Melly en WORM, via social media voor dagelijkse updates!
 
VIR­TU­AL WALK­THROUGH TO MIND IS TO CARE TEN­TOON­STEL­LING
V2_

Be­kijk nu de vir­tu­e­le walk­through van de groeps­ten­toon­stel­ling 'To Mind Is To Ca­re'. De groeps­ten­toon­stel­ling richt zich op de han­de­ling van het zor­gen voor. De wer­ken van uit­ge­no­dig­de kun­ste­naars gaan over hoe we zor­gen voor an­de­re men­sen, an­de­re le­vens­vor­men en tech­no­lo­gie. He­laas moest de ten­toon­stel­ling slui­ten van­we­ge de nieu­we co­ro­na­re­gels. 

Bekijk de tour hier.
FUR­THER THAN HIP HOP
TENT

Als La­vi­nia Xau­sa zich in 2015 in Rot­ter­dam ves­tigt, wordt ze ge­trof­fen door het su­per­di­ver­se ka­rak­ter van de stad. 'Fur­ther than Hip Hop' (2020) is voort­ge­ko­men uit haar on­der­zoek naar hoe Rot­ter­dam­se ge­meen­schap­pen wor­den be­ïn­vloed door de Ne­der­land­se ko­lo­ni­a­le ge­schie­de­nis. Xau­sa trekt in haar werk een pa­ral­lel tus­sen het woord van ko­lo­ni­a­le mis­si­o­na­ris­sen uit het ver­le­den en het woord van rap­pers en spo­ken-word-ar­tists in het he­den­daag­se Rot­ter­dam. In de film dra­gen Neu­sa Gomes, Ke­vin Jo­si­as, Ad­eiye Tjon en Rik Zut­phen tek­sten voor die zij schre­ven naar aan­lei­ding van een se­rie ge­sprek­ken die Xau­sa ini­ti­eer­de.

'Fur­ther than Hip Hop' van La­vi­nia Xau­sa is on­der­deel van de ten­toon­stel­ling 'Joi­ned Nar­ra­ti­ves' in TENT, sa­men­ge­steld door Ma­ris­ka van den Berg. 

Bekijk de trailer hier.
IE­DE­RE WEEK EEN ON­LI­NE KUNST­AVOND TOUR
Kunstavond Tour

De kunstavond tour blijft voorlopig online verder gaan, dus blijf ons volgen op Facebook. Met iedere week een nieuwe video door onze tourguides. Vandaag gaat Cherilyn op bezoek bij WORM om meer te weten te komen over het online programma!

Bekijk de video hier!
OPEN CALL MY PAN­DE­MIC YEAR
WORM

OPEN Op­roep voor vi­deo­wer­ken! 12 maart; een da­tum die nu een nieu­we be­te­ke­nis heeft. Het mar­keert het be­gin van de eer­ste Ne­der­land­se lock­down. Een jaar la­ter her­den­ken we deze bij­zon­de­re tijd met My Pan­de­mic Year, een on­li­ne film­ver­to­ning voor vi­deo­wer­ken ge­wijd aan jouw er­va­ring in een tijd van co­vid. De op­roep staat open voor alle film­gen­res. 

Stuur jouw inzending in vóór 1 maart 2021.
MEL­LY TV AF­LE­VE­RING 2: LE­REN
Kunstinstituut Melly

In Aflevering 2: Leren, pre­sen­teert Mel­ly TV talk­shows on­der lei­ding van Mun­ga­ny­en­de Hélè­ne Chris­tel­le, met Vi­vi­an Zi­herl en Rolan­do Vá­z­quez Mel­ken; Aqueene Wil­son en Lakie­scha Tol; een seg­ment ver­zorgd door Wil­son, en een an­der door Randy Mo­rais aka Bar­ber Bob; vi­deo­werk van Sha­rel­ly Ema­nu­el­son, even­als van Stijn Kem­per en Ya­hai­ra Bri­to Mor­fe met een brief aan Mel­ly Shum ge­schre­ven door Ma­ri­ke Vierstra.

In drie af­zon­der­lij­ke af­le­ve­rin­gen biedt Mel­ly TV in­zicht in het tot­stand­ko­mings­pro­ces van onze in­sti­tu­ti­o­ne­le naams­ver­an­de­ring. Met talk­shows, bij­dra­gen van gas­ten uit de buurt en voor het beeld­scherm ge­maak­te kunst in op­dracht wordt Mel­ly TV ge­pre­sen­teerd in sa­men­wer­king met Open Rot­ter­dam. Het pro­ject werd ont­wik­keld sa­men met ad­vi­se­ren­de part­ners Li­lith Ma­ga­zi­ne en Brand New Guys. De drie af­le­ve­rin­gen zijn sa­men­ge­steld door Jes­sy Koei­man (Cu­ra­tor Col­lec­tief Le­ren), en Vi­vi­an Zi­herl (Re­search & Pro­grams Ma­na­ger), bei­den werk­zaam bij Kunst­in­sti­tuut Mel­ly.
PUBLICATIE — AETHER
MAMA

Aether is de Griekse God van atmosfeer, ademen, de ziel van de aarde, en de wolken, sterren, zon, en de maan. Aether onderscheidt de aarde van de onderwereld en is tevens de zoon van Nyx.

Aether brengt literaire essays bij elkaar die ingaan op tederheid, hoop, zorg dragen voor elkaar en jezelf, samenzijn en plezier, maar biedt ook ruimte aan kritiek jegens systemen van onderdrukking. Wij hopen met deze publicatie nieuwe perspectieven aan te dragen op hoe collectieve zorg eruit kan zien en willen met deze publicatie ruimte bieden aan vernieuwende ideeën rondom duurzame infrastructuren van zorg en solidariteit.

Bestel de publicatie hier voor 10 euro
3X3 LIVE EX­PE­RI­MEN­TE­REN
V2_

In 3×3, Live experimenteren re­flec­te­ren we met de kun­ste­naars van de eer­ste edi­tie in 2016 op de 3×3 en hun ex­pe­ri­men­ten. De kun­ste­naars, in volg­or­de van pre­sen­ta­tie, wa­ren Dries De­poor­ter, Je­roen van Loon en Con­stant Dul­laart. Wat was hun in­spi­ra­tie en aan­pak? En hoe er­voe­ren zij het pre­sen­te­ren van een live-ex­pe­ri­ment? Wat ging goed, wat ging mis en hoe voel­den zij zich daar­on­der?

Download de gratis PDF hier.
 
Wanneer?
5 februari 2021 van 18.00 tot 22.00 uur
Organisator
Kunstblock
31 (0)6 34279676.
pr@kunstblock.nl
Locatie:
Witte de Withstraat
Rotterdam
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.