Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden.

Gemeenteraad Rotterdam: o.a. Feyenoord City zonder nieuwe Kuip

Gemeenteraad Rotterdam: o.a. Feyenoord City zonder nieuwe Kuip

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen.
 2. 1.1
  Beëdiging van de plaatsvervangend gemeentelijke (kinder)ombudsman.
 3. 2

  Vaststelling van de agenda voor de raadsvergadering van 15 februari 2024.

 4. 3

  Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 25 januari 2024.

 5. 4

  Mededeling van de ingekomen stukken aan de raad en de commissies, zoals genoemd op de digitale doorlopende lijst 2024 week 4 t/m 6.

 6. 5
  HAMERSTUKKEN
 7. 5.1

  Het voorstel tot het afwijzen van de verzoeken inzake voorbereidingsbesluit en bestemmingsplanwijziging betreffende het perceel Westerkade 20-21/Rivierstraat 181.

 8. 5.2

  Het voorstel om het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het treffen van de Lichte Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Voorne aan Zee-Rotterdam.

 9. 5.3

  Het voorstel tot aanwijzen van ‘de verhuur van ruimtes in de Upcycle Mall aan circulaire ondernemers en bedrijven en (educatieve) organisaties met circulaire ambities’ als economische activiteit in het algemeen belang.

 10. 5.4

  Het voorstel tot wijziging van de Straatnamenverordening 2014.

 11. 5.5

  Het voorstel tot herziening van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kavel de Machinist’.

 12. 5.6

  Het voorstel tot herziening van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Parkhaven’.

 13. 5.7

  Het voorstel tot vaststelling van de BBV-aspecten met betrekking tot de grondexploitatieportefeuille Jaarrekening 2023.

 14. 5.8

  Het voorstel tot vaststellen van een krediet ten behoeve van de Integrale aanpak Slinge.

 15. 6
  REGULIERE DEBATTEN
 16. 6.0.1

  Traject burgermeestersbenoeming Rotterdam.

 17. 6.4

  Het voorstel tot vaststelling van de Verordening AOW- en Jeugdtegoed 2024.

 18. 6.6

  Debat 'Gemeente moet zich houden aan wettelijke taak opvang zwerfdieren', aangevraagd door het lid Van der Velden.

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.


   Negatief behandeladvies, omdat de Nota Dierenwelzijn op 6 maart in de commissie BWB wordt besproken en de kwestie daar aan de orde kan komen.

 19. 7
  TWEEMINUTENDEBATTEN
 20. 7.1

  Het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Ambtelijke integriteit’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport.

  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.

 21. 7.3

  Het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Doorwerken aan daklozenopvang’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport.

 22. 7.4

  Het voorstel tot vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027.

 23. 7.5

  Het (herziene) voorstel tot vaststelling van het gemeentelijk publiek kader voor het beheer van de deelneming RET NV.

 24. 7.6

  Het voorstel tot herziening van de interne regelgeving rechtmatigheidsverantwoording per 2023:

  a. Kadernota accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording rekening 2023 en volgende;
  b. Herziening van de Controleverordening 2023;
  c. Tweede herziening van de Verordening Financiën Rotterdam 2021;
  d. Lijst van relevante wet- en regelgeving ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording.


  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.

 25. 8
  BENOEMINGEN
 26. 8.2

  Het voorstel tot benoemen van een lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

 27. 9
  MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
 28. 9.1

  Motie vreemd aan de orde van de dag 'Zonder geld geen probleem', aangevraagd door het lid Coşkun.

Wanneer?
15 februari 2024 van 10.00 tot 22.00 uur
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.