Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden.

Gemeenteraadsvergadering Rotterdam + Agenda

Gemeenteraadsvergadering Rotterdam + Agenda
Archiefbeeld Gemeenteraad Rotterdam

Agenda


1.1
Opening en mededelingen
1.2
Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging burgerlid van een commissie.
2

Vaststelling van de agenda voor de raadsvergadering van 23 juni 2022

Spreektijd advies is 2.5 uur.

Bijlagen

3

Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 2 juni 2022

Bijlagen

4

Mededeling van ingekomen stukken aan de raad en de commissies, zoals genoemd op de digitale doorlopende lijst 2022 week 24

Bijlagen

5

Bekrachtiging van de geheimhouding overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewet.

Er zijn nog geen documenten ontvangen.

6
HAMERSTUKKEN
6.1

Het voorstel tot aanwijzing van de nestor

Bijlagen

6.2

Het voorstel tot verlenging van het contract met accountant voor de gemeente Rotterdam voor de controlejaren 2023 en 2024

Bijlagen

6.3

Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nicolaasschool’

Bijlagen

6.4

Het voorstel tot vaststelling van de begrotingsprogramma’s voor de raadsperiode 2022-2026

Bijlagen

6.5

Het voorstel tot vaststelling van een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023, de ontwerpmeerjarenbegroting 2024 en het ontwerp Uitgifte Strategie Kader 2022 van de Grondbank RZG Zuidplas

Bijlagen

6.6

Het voorstel tot vaststelling van een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Bijlagen

6.7

Het voorstel tot wijziging van de Algemene legesverordening 2022

Bijlagen

6.8

Het voorstel tot goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de Stichting Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), alsmede om kennis te nemen van de eerste voortgangsrapportage 2022

Bijlagen

7
ONDERWERPEN MET EEN REGULIER DEBAT
7.1

Afronding van het debat naar aanleiding van het coalitieakkoord ‘Eén stad’

Bijlagen

7.2

Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Saftlevenhof Rotterdam’.

Bijlagen

7.2.1

Conceptmoties

Bijlagen

8
VERZOEK(EN) VOOR EEN REGULIER DEBAT VAN EEN OF MEER RAADSLEDEN
8.1

Debat over 'Voorgenomen bezuinigingen RET', aangevraagd door de leden Segers- Hoogendoorn, Engberts en Biljoen

Bijlagen

8.2

Debat over 'Olieboringen Rotterdam', aangevraagd door de leden Morkoç, Segers- Hoogendoorn en Mohamed- Hoesein

Bijlagen

8.2.1

Conceptmoties

Bijlagen

8.3

Debat over 'Worden LHBTIQA+ mensen als paria’s behandeld tijdens Pride March?', aangevraagd door het lid Verkoelen

Bijlagen

9
ONDERWERPEN MET EEN KORT DEBAT
9.1

Het initiatiefvoorstel-Engberts ‘Uitbreiden burgerleden commissies’

Bijlagen

9.2

Het voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 (APV)

Bijlagen

9.3

Het plan van aanpak naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Broze bedoelingen’

Bijlagen

9.4

Het voorstel tot vaststelling van een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Rottemeren

Bijlagen

9.5

De energiecompensatie voor studenten

Bijlagen

9.5.1

Conceptmoties

Bijlagen

9.6

Het jaarverslag van de gemeentelijke Kinderombudsman 2021, alsmede de reactie van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het jaarverslag

Bijlagen

10
VERZOEKEN OM TWEEMINUTENDEBAT
11
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

1. Volksvertegenwoordiging: de gemeenteraad treedt op namens de inwoners van de stad.
2. Geeft kaders aan ('Wij of beter gezegd de Rotterdammers willen graag dat er op dit gebied dat gebeurt').
3. Controleert of het college van B en W hun werk goed doet.


De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Aboutaleb. Hij maakt zelf geen deel uit van de gemeenteraad en is niet gekozen door de Rotterdammers. Hij wordt in deze rol ondersteund door griffier Isabelle Broeders.
Wanneer?
23 juni 2022 van 22.00 tot 17.00 uur
Organisator
Gemeenteraad Rotterdam
010 - 267 34 00
info@griffie.rotterdam.nl
Locatie:
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.