Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden.

Gemeenteraad Rotterdam 24 februari:

Gemeenteraad Rotterdam 24 februari:

Donderdag 24 februari 2022  Starttijd: 10:00  Locatie: Stadhuis, Raadzaal

AGENDA

1.1 Openingtijdsduur:00:01:31
1.2 Beëdiging van mevrouw drs. M.J.J. van den Anker als gemeentelijke ombudsmantijdsduur:00:22:44
1.3 Mededelingentijdsduur:00:07:15 2 
2. Vaststelling van de agenda voor de raadsvergadering van 24 februari 2022tijdsduur:00:10:07 3 
 Spreektijd advies is 4 uurtijdsduur:00:00:58
3. Mededeling van ingekomen stukken aan de raad en de commissies, zoals genoemd op de digitale doorlopende lijst 2022 weken 5 t/m 7tijdsduur:00:00:15 3 
4. Bekrachtiging van de geheimhouding overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewettijdsduur:00:00:05
4.1 de herijkte brugstaat Renovatie Museum Boijmans van Beuningentijdsduur:00:00:38 1 
5. Het voorstel tot gedeeltelijke opheffing van geheimhouding van het document ‘bijlage 2c SOK Tweebosbuurt: haalbaarheidsstudie – financiën’.tijdsduur:00:00:26 2 
 HAMERSTUKKEN
6. Het voorstel met betrekking tot de vergoeding van kosten voor de ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlogtijdsduur:00:00:06 1 
7. Het voorstel tot het vestigen van voorkeursrecht gemeenten voor percelen gelegen aan de Frans Bekkerstraattijdsduur:00:00:06 5 
8. Het voorstel met betrekking tot de omvang van de grondexploitatieportefeuille per 31 december 2021tijdsduur:00:00:07 2 
9. Het voorstel tot wijziging van paragraaf 6.3 van het Rotterdams woonwagenbeleid (2020)tijdsduur:00:00:05 2 
10. Het voorstel met betrekking tot het proces ten behoeve van de aanwijzing van de lokale zendgemachtigde voor de periode 2023-2028, alsmede aanvulling van de criteria van het Commissariaat voor de Mediatijdsduur:00:00:06 1 
11. Het voorstel tot wijziging van de Verordening maatregelen en handhaving Participatiewet IOAW en IOAZtijdsduur:00:01:05 2 
25. Het voorstel tot:tijdsduur:00:00:20 5 
a. vaststelling van de Wijzigingsverordening Wijk aan Zet;tijdsduur:00:00:24
b. wijziging van het Kiesreglement wijkraden 2022;
c. vaststelling van de Gedragscode wijkraadsleden Rotterdam 2022;
d. vaststelling van het Onderzoeksprotocol integriteit wijkraadsleden Rotterdam 2022
 ONDERWERPEN MET EEN REGULIER DEBAT
12. De ‘Bestuurlijke Eindverantwoording college Rotterdam 2018-2022’, alsmede het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Tijd voor targets: beoordeling eindverantwoording; lessen 20 jaar collegeverantwoording’tijdsduur:04:10:52 7 
 Moties
 4 
13. Het voorstel met betrekking tot het in uitvoering nemen van de grondexploitatie ‘Carnisse Eiland’tijdsduur:00:35:46 16 
 Moties
 4 
 VERZOEK(EN) VOOR EEN REGULIER DEBAT VAN EEN OF MEER RAADSLEDEN
14.1 Debat over 'Asielzoekers op grens Rotterdam en Capelle aan den IJssel', aangevraagd door het lid Meeuwissen.
 1 
 Negatief behandeladvies, vanwege openstaande schriftelijke vragen van Leefbaar Rotterdam.
14.2 Debat over 'Windturbines; dubbele rol pondera, slechte participatie Pernis', aangevraagd door de leden Koster en Segers- Hoogendoorntijdsduur:01:15:27 1 
 Moties
 2 
 ONDERWERPEN MET EEN KORTE VERKLARING (2 minuten met interrupties)
15. De voortgang van de armoede- en schuldenaanpak, ondersteuning gedupeerde ouders toeslagenaffaire en de evaluatie van het Hulpteam Toeslagen010, alsmede het vaststellen van de aanbevelingen zoals geformuleerd door de commissie.tijdsduur:00:20:56 7 
 Moties
 4 
16. Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘RottaNova’tijdsduur:00:10:55 12 
 Moties
 1 
17. Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoofdweg 480-490’tijdsduur:00:21:46 7 
 Moties
 3 
 Amendementen
 2 
18. Het masterplan Zomerhofkwartiertijdsduur:00:17:36 4 
 Moties
 3 
19. Het Integraal huisvestingplan Rotterdamtijdsduur:00:08:55 10 
 Moties
 1 
20. Omgevingswettijdsduur:00:00:07
20.1 Het voorstel tot vaststelling van de ‘Lijst met gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit’.tijdsduur:01:26:34 4 
 Motie
 1 
 Amendement
 1 
20.2 Het voorstel tot vaststelling van de Verordening op de Commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed Rotterdam’
 3 
20.3 Het voorstel tot vaststelling van de Verordening Nadeelcompensatie Rotterdam
 1 
20.4 Het voorstel tot vaststelling van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Rotterdam
 2 
21. Het ‘Resultaat brede herstelaanpak jongeren covid-19: Rotterdam. Sterker door Jongeren 2021’
 3 
22. Het eindverslag Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammerstijdsduur:00:17:51 3 
23. De ontwikkelingen rondom voetbalvereniging Steeds Hooger.tijdsduur:00:10:50 3 
24. Het initiatiefvoorstel-Van der Velden ‘Rotterdams vestigingsklimaat voor dierproefvrije innovatie in Live Sciences & Health’, alsmede de reactie van burgemeester en wethouders hieroptijdsduur:00:10:41 2 
26. Het initiatiefvoorstel-Büyükçifci ‘Koop of huur? Huurkoop 3.0’, alsmede de reactie van burgemeester en wethouders hieroptijdsduur:00:05:47 2 
 BENOEMINGEN
27. Herbenoeming van de heer M.W. van Sluis RA als lid van de Referendumcommissie.tijdsduur:00:05:26 1 
 TWEEMINUTENDEBAT (zonder interrupties)
28.1 Tweeminutendebat over 'Duidelijkheid over de leegstand', aangevraagd door de leden Engberts, Kockelkoren en Vonktijdsduur:00:00:08 1 
 Dit agendapunt is door de indiener ingetrokken
28.2 Tweeminutendebat over 'Belangenverstrengeling politiek en onderwijsinstellingen', aangevraagd door het lid Meeuwissentijdsduur:00:08:31 3 
28.3 Tweeminutendebat over 'Initiatiefnotitie Hoogwerf- Kapot maar nog niet gebroken', aangevraagd door het lid Hoogwerftijdsduur:00:06:26 4 
28.4 Tweeminutendebat over 'Zorgwekkend Humanitas', aangevraagd door de leden Van Wifferen en Mohamed- Hoesein
 7 
28.5 Tweeminutendebat over 'Kaders voor De Hef', aangevraagd door het lid Leewis.
 1 
 28.6 Tweeminudendebat 'Wooncoöperatie Roosstraat', aangevraagd door de leden Kockelkoren en Vonk
 1 
28.7 Tweeminutendebat 'Actualisatie gebiedskoersen Detailhandel', aangevraagd door het de leden Postma en Tak
 1 
 Dit agendapunt is door de indiener ingetrokken
28.8 Tweeminutendebat over 'Woon- en straatoverlast in Kralingen', aangevraagd door de leden Simons en Van Putten
 1 
28.9 Tweeminutendebat 'Op naar een realistisch drugsbeleid', aangevraagd door de leden Arsieni en Walgenbach
 1 
 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG (alleen toelichting indiener)
29. Er zijn nog geen verzoeken ontvangen.

Wanneer?
24 februari 2022 van 10.00 tot 22.00 uur
Organisator
Gemeenteraad Rotterdam
010 - 267 34 00
info@griffie.rotterdam.nl
Locatie:
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.