Hans weet raad (5): Erf- en schenkingsrecht

8230-hans-weet-raad-5-erf-en-schenkingsrecht (Door Hans Roodenburg)


‘Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw priva-cy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakel-de deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar
hansroodenburg@kpnmail.nl


Erf- en schenkingsrecht

Al in het jaar 2012 weduwe geworden

Sinds het jaar 2012 ben ik weduwe. Toentertijd hebben mijn kinderen met hun respectievelijke echtgenoten erin toegestemd dat ik kon blijven wonen in de gezamenlijke flat van mij en mijn man. Ik hoefde dus niks van zijn nalatenschap af te dragen.

Nu sta ik op het punt een andere flat te kopen. Wanneer heeft iemand een notaris nodig in de erfrechtskwestie en bij het verkopen en kopen van zijn huis? Zal er ook nog iets veranderen in mijn leefomstandigheden, met het oog op de voornoemde, financiële gang van zaken?

U hebt géén notaris nodig in uw erfrechtkwestie. Wél als u alleen een huis aankoopt of verkoopt omdat hij/zij de akte van overschrijving of eventueel van de hypotheek maakt. U hebt hooguit een vordering naar uw (eigen) kinderen omdat zij als u bent overleden ook erven van hun biologische vader.

U mag voordat u overlijdt al uw vermogen – en dat van uw vroegere man – opmaken. Tenzij er een testament is van uw overleden echtgenoot dat anders bepaalt.

We nemen aan dat het niet zo is. Dat u slechts vorderingen hebt van de kinderen volgens het nieuwe erfrecht.

Of er in uw financiële gang van zaken iets verandert, hangt van zoveel omstandigheden in uw uitgaven af. U kunt dat zelf het beste beoordelen.

Opheldering gevraagd uit Nieuw-Zeeland

Ik heb een neef en een nicht die ver weg – in Nieuw-Zeeland – wonen. Ze hebben mij gevraagd een paar zaken uit te zoeken want hun biologische vader, mijn broer, is op 78-jarige leeftijd overleden in Nederland. Mijn broer was een tweede huwelijk aangegaan. Mijn neef en nicht waren uit zijn eerste huwelijk. Per testament is vastgelegd dat zijn kinderen, ook de derde bij zijn tweede vrouw, ongelijk moeten worden behandeld. Wat moet ik doen?

Het is ons niet helemaal duidelijk of uw broer uit zijn tweede huwelijk ook nog biologische kinderen heeft gekregen. In dat geval zouden de kinderen uit Nieuw-Zeeland als het om twee kinderen in zijn eerste huwelijk gaat inderdaad een vordering op de nog levende (tweede) echtgenoot van uw broer krijgen.

Want de echtgenote is door de Nederlandse wet beschermd. Zij (uit Nieuw-Zeeland?) krijgt een vordering van de kinderen in Nederland totdat zij overlijdt. Tenzij per testament anders is bepaald.

U moet er ook rekening mee houden dat als uw broer in gemeenschap van goederen was getrouwd zijn nalatenschap (inclusief de overwaarde in het huis) de helft bedraagt van het gezamenlijk vermogen naar Nederlands erfrecht. Tenzij in het testament staat dat onmiddellijk uitbetaald moet worden, maar dat verwachten we niet.

Als er ook nog biologische kinderen zijn geboren in het tweede huwelijk dan is het misschien raadzaam om uw neef en nicht een beroep te laten doen op hun legitieme portie. Als per testament is vastgelegd de ongelijke verdeling van biologische en geadopteerde kinderen dan is dat vaak het geval als er veel vermogen in het spel is.

Er zit mogelijk ook een kostenplaatje aan vast voor hen of kan de betreffende notaris het oplossen. U hebt ook gte maken met Nederlandse erfrecht en het Nieuw-Zeelandse.

Maar bovenal moeten ze eerst uitrekenen of de legitieme portie hoger is dan hun wettelijk erfdeel en daarin actie ondernemen. Dat is een taak van een notaris die de zaak behandelt. Omdat we niet goed weten hoe de situatie is wat betreft de biologische kinderen van uw overleden broer kunnen we nauwelijks op uw vragen ingaan.

van de redactie :
Voor financiering is RV&M afhankelijk van bijdragen van lezers, sympathisanten, advertenties etcetera. U kunt Rotterdam Vandaag & Morgen al steunen met een bijdrage vanaf €2 per maand of een eenmalige bijdrage met een bedrag dat u kiest op bankrekening nummer NL55INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road o.v.v. Support V&M

woensdag 28 aug 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Stad en platteland

Het verhaal is van Annie Proulx. Het staat in 'Heart Stories'. Het gaat over Lime, een jongeman met rood haar en een soort innerlijk vuur dat erop lijkt 'of hij snel van binnen op aan het branden is'.

Een vuur dat sommige vrouwen aantrekkelijk vinden. Lime is met zijn vriendin Charlotte buiten de stad gaan wonen. Ze droomden dat ze daar een handeltje in Peruviaanse poncho's op konden zetten. Dat plan mislukt, maar dankzij het geld van de ouders van Charlotte overleven ze. Lime heeft in de heuvels een groep verlopen eenzelvige landbouwers gevonden die op woensdagavond fantastische zelf geschreven muziek maken. Hillbillymuziek, origineel en ontroerend goed gespeeld. De muzikanten zijn stug en weinig spraakzaam, maar ze staan hem toe dat hij meespeelt. Hij ontdekt dat de zangeres, een goed in het vet zittende, maar mooie jongedame, de schrijfster van de songs is. Haar vader speelt ook mee. De enige keer dat hij overdag langs komt, is zij alleen. Hij verleidt haar. Als haar huisgenoten waaronder haar vader, thuiskomen van het werk op het land en hen ontdekken, roept hij dat hij van haar houdt. Op dat moment ontdekt hij dat de man waarvan hij dacht dat het haar vader was, haar echtgenoot is. Hij rent voor zijn leven en keert er nooit meer terug.

  • Nieuw

  • Reacties