Hans weet raad (3): Erf- en schenkingsrecht

8202-hans-weet-raad-3-erf-en-schenkingsrecht (Door Hans Roodenburg)

‘Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar hansroodenburg@kpnmail.nl


Erf- en schenkingsrecht

Vier jaar geleden is echtgenote overleden

Vier jaar geleden is mijn echtgenote overleden. Daarna bericht ontvangen van Belastingdienst, dat geen erfbelasting verschuldigd was. Daarna zelf intern boedelbeschrijving en boedelverdeling opgesteld voor onze twee kinderen en voor mij. Daarbij bleek - na aftrek van vrijstellingen - eveneens geen erfbelasting verschuldigd te zijn. Komen de (niet uitbetaalde erfdelen van de kinderen) alsnog ten laste van mijn nalatenschap bij mijn overlijden?

We hebben nog even voor u opgezocht hoeveel de vrijstelling was in het erfrecht voor (eigen) kinderen in 2015 (aannemende dat uw vrouw toen is overleden): €20.047 (in 2019: €20.616). Dus als per kind boven dat gezamenlijk vermogen (elk de helft?) bedrag was uitgekomen had u (of uw kind) erfbelasting moeten betalen. Als u al de bedragen aan uw kinderen hebt uitbetaald (minder dus dan €20.047) dan is er niks aan de hand.

Bij uw overlijden is er weer een andere situatie als u de kinderen nog niet heeft uitbetaald. Want de langstlevende ouder krijgt het beheer, ook over het geld dat de kinderen via erfrecht krijgen.

Uw kinderen moeten eenvoudig aantonen dat hun moeder al in 2015 is overleden als de Belastingdienst dat zelf al niet bijhoudt en dat zij toentertijd een erfrechtvrijstelling hadden van €20.047. Op het moment dat u overlijdt geldt de vrijstelling van dat jaar.

Komt u er niet uit dan valt het altijd aan te bevelen op internet te kijken bij de Belastingdienst. Of een notaris te raadplegen. Meestal zit daar een kostenplaatje aan vast.

Hartprobleem moeder, vader in verpleeghuis

Mijn moeder is 86 jaar, goed bij de tijd en woont op zichzelf. Mijn vader woont sinds een paar jaar in een verpleeghuis en is 91 jaar. Mijn moeder heeft de laatste tijd een paar keer in het ziekenhuis gelegen voor haar hart. Wat gebeurt er als mijn moeder eerder overlijdt dan mijn vader? Wordt dan een van de kinderen waarnemer voor onze vader? Of gaat dan het verpleeghuis alles regelen voor mijn vader? Wat is de regelgeving daarin?

Meestal nemen de kinderen dan de taken van hun moeder wat betreft uw vader over. Als hij helemaal wilsonbekwaam is, dan moet hij onder bewind of curatele worden gesteld (met een uitspraak van de rechtbank; de kosten daarvan vallen overigens wel mee). Daarvoor kan soms ook een vertegenwoordiger van het verpleeghuis worden aangesteld.

Jan Tak :
Met betrekking tot je laatste alinea Hans, de wils onbekwaamheid:

Sinds kort maakt met reclame voor het "levenstestament" dus een vastgelegde wilsbeschikking voor als je zelf de regie niet meer kan voeren, wie mag er dan voor je beslissen en dat kan ver gaan vanaf de medische behandeling, verpleging tot aan euthanasie en zelfs daarna bijv. orgaandonatie.
Wellicht een idee om ook daar één of zelfs meerdere artikel aan te weiden.

Groet Jan

vrijdag 16 aug 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties