Rechten en Plichten 44: Curator van oudste broer in verpleging

6476-rechten-en-plichten-44-curator-van-oudste-broer-in-verpleging

(Door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar

Erf- en schenkingsrecht

Curator van oudste broer in verpleging

Sinds 1986 ben ik curator over mijn oudste broer (thans 87 jaar) die sinds zijn twaalfde jaar verpleegd wordt. Zijn vermogen bedraagt ruim €40.000. Ik weet dat bij diens overlijden mijn curatorschap eindigt. Echter er is geen testament. Voor zijn eventueel overlijden ben ik naar eer en geweten door de hele familie aangewezen als regelaar. Stel dat mijn oudste broer overlijdt, hoe dien ik dan te handelen met betrekking tot de erfgenamen van mijn overleden broer?

Indien uw oudste broer overlijdt en u bent zijn curator dan gaat het wettelijk erfrecht in werking treden. Vooral ook als er geen testament is dat anders bepaalt. Alle erfgenamen zijn dan uw broers en zussen omdat hij géén kinderen nalaat. Gaat het om overleden mensen dan gaat de plaatsvervulling en rol spelen. Dus hun kinderen. U als curator zou nog een poging kunnen wagen om een testament voor uw oudste broer te kunnen maken. Maar dat is vaak héél moeilijk omdat u te maken krijgt met de rechtbank die vooral kijkt of u zichzelf niet bevoordeelt.

Samenlevingskwesties

Bij samenwonen géén pensioenverevening

Eind 2006 ben ik gaan samenwonen. Begin 2007 hebben wij een samenlevingsovereenkomst op laten stellen bij een notaris. Eind mei 2013 ben ik weer alleen gaan wonen. Nu kreeg ik van zijn pensioenfonds een brief waarin stond dat ik bij het overlijden van mijn vroegere samenlevingspartner een nabestaande uitkering zou krijgen zolang ik leef. Nu is hij met pensioen. Had ik ook géén deel van zijn pensioen moeten krijgen nu hij omstreeks deze tijd met pensioen gaat? We hadden toch een samenlevingscontract?

Het lijkt er wel op. Maar dan hadden u en uw partner ten tijde van het samenlevingscontract enige handelingen moeten verrichten ten opzichte van het pensioenfonds waarbij uw partner destijds aangesloten was. Bovendien gaat het om ‘verevening’. Dat betekent dat uw pensioenrechten in mindering worden gebracht op die van uw partner.

Vaak zijn mensen met een samenlevingscontract daarin nalatig. Bij de beëindiging van een samenlevingsverband worden de pensioenen alleen verevend wanneer dat bepaald is in het pensioenreglement van het pensioenfonds of in het samenlevingscontract.

Als in het samenlevingscontract pensioenverevening is afgesproken, dan moet het pensioenfonds daarvan bij het afsluiten van het contract op de hoogte worden gesteld.

Daarom verwijzen wij u naar een goede advocaat, maar wij vrezen voor u dat u het gaat mislopen. Kijk op internet naar de mogelijkheden.

Consumentenzaken

Besparingen op waterverbruik

In het kader van meer bewust leven en spaarzaam omgaan met energie zijn er al jaren campagnes gevoerd om het verbruik van energie te laten dalen. Niet in de laatste plaats omdat dit eveneens het opwarmen van de aarde vermindert.

Met alle energiebesparende aspecten in huis opende ik vol verwachting de e-mail van mijn waterleidingbedrijf. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, het is me gelukt om één kubieke meter water minder te consumeren dan het jaar ervoor. Dat komt neer op 1,3 procent van mijn totale waterverbruik. Ik dacht nog prima: ik draag een druppel bij aan de reductie van het energieverbruik.

Maar in plaats dat het mij vervulde met veel vreugde heb ik de nota nog eens goed bekeken. De totale in rekening gebrachte kosten voor mijn waterverbruik bedroegen €470,86, waarvan €411,52 betreft aan vastrecht, waterbelastingen en heffingen. Ik kan dus besparen door minder onder de douche te gaan staan, maar buiten mij om kosten de heffingen en belastingen mij erg veel waarop ik geen invloed heb. Maar mij wordt wel gevraagd te besparen op het waterverbruik. Hoe zit dat? Ik zet voorlopig de kraan wel weer gewoon open!

U betaalt met de belastingen, ook mede via uw energierekening, om uiteindelijk sociale uitkeringen te kunnen bekostigen en veel andere collectieve zaken. Onzinnige en zinnige. En dan hebben we het nog niet eens over de btw op uw eindafrekening.

U gaat er ook enigszins aan voorbij dat u op gas en elektronica wel behoorlijk kan besparen in energie, want daar zit in verhouding niet zoveel belastingen en vastrecht op. Om een voorbeeld te noemen 10 procent minder elektriciteit en gas levert per jaar al minstens 150 euro op! Dus voor heel Nederland gaat het om enorme hoeveelheden. Water is veruit het goedkoopst. Even afgezien van vastrecht en belastingen. Het vastrecht is voor het dure (te onderhouden) leidingnet.

Jan Tak :
Het klopt Hans, het "vastrecht" zoals deze jaren geleden werd berekend, is inmiddels achterhaald wat niet wil zeggen dat de verbruiker nu goedkoper uit is.

Ik heb me er in verdiept al was dat niet eenvoudig, de energiebedrijven zijn niet meer open over hun tarieven-het is bijna misdadig- en wil je een goedkoop nachttarief dan gaat je dagtarief omhoog, niemand die de logica hierachter kan verdedigen behoudens een zelf geaccepteerde gebruiksdwang.

Niettemin heb ik eraan kunnen rekenen en dan blijkt dat het omslagpunt wordt bereikt bij een verbruiksverhouding 65% in de daguren en 35% in de nacht- en weekend uren. Let wel dit is het omslagpunt je hebt dan nog geen voordeel, wil je meer dan 50 cent per week verdienen dan zal je veel verbruik in de nacht/weekend moeten plannen, dus 's nachts de wasmachine en de vaatwasser gebruiken. Heb je geen vaatwasser dan zal je het niet eens redden.
Ouderen zonder vaatwasser en op tijd naar bed zijn meestal beter af met enkeltarief.

zaterdag 15 apr 2017

Hans Roodenburg :
Jan Tak: Nachttarief kan inderdaad goedkoper zijn maar het hoeft niet. Dat hangt van het individueel gebruik af. Een dubbele meter neerzetten kost thans ongeveer 100 euro. Voor de rest zijn er géén extra vastrechtkosten. Hoe dat vroeger was, weet ik niet. Ook moet je in de gaten houden dat stroomverbruik ’s avonds en ‘s nachts (vanaf 21.00 of 23.00 uur tot 07.00 uur) doorgaat, bijvoorbeeld de koelkast en als men wassen draait. Mijn ouders hadden wel een dubbele meter en hebben daar toch ook wel enigszins voordeel van gehad.
Je bent op internet nogal actief. Kijk daar ook eens naar de verschillende prijzen. Het hangt ook grotendeels van de verhoudingen tussen het stroomverbruik ’s nachts en overdag af. Gebruikt men maar 25 procent in de nacht dan is het inderdaad onvoordelig (per jaar scheelt dat thans hooguit 17 euro). Het advies is tegenwoordig om een enkel tarief te nemen omdat een dubbele meter nauwelijks een besparing is per jaar of soms zelfs duurder.

zaterdag 15 apr 2017

Jan Tak :
Sinds beide ouders en schoonouders niet meer leven heb ik er nu niet meer mee te maken, maar in het verleden had ik een hoogoplopende discussie met de Eneco over het gebruik van Dag- en Nachttarieven in de bejaardenflats.

Moeder en ook schoonmoeder en eigenlijk vrijwel de hele flat lagen meestal voor 11.00 uur te bed en maakten dus nimmer gebruik van het nachttarief maar werden toch standaard met een dubbeltarief en een bijbehorend hoger vastrecht geconfronteerd en in goed vertrouwen werd dat altijd betaald..

Ik verweet Eneco misbruik van de onwetendheid van de ouderen en die discussie liep hoog op. Voor mijn moeder heb ik er wel wat uitgesleept maar meer dan de directie van huis waarschuwen heb ik niet kunnen doen.
Ben eigenlijk benieuwd of de situatie nog zo is?

woensdag 12 apr 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Ziel

“Op het einde van zijn leven, kon mijn vader niet meer communiceren, maar hij kende wel hele stukken poëzie uit het hoofd die hij opzegde terwijl we ze hem voorlazen. Je zag hem dan even weer oplichten. Anderen hebben dat met muziek of schilderkunst. Ik heb het talloze keren zien gebeuren en iedere keer was het diep ontroerend.”

Nicci Gerrard in een interview met Marnix Verplancke.

https://bazarow.com/

(van de redactie)


  • Nieuw

  • Reacties