Rechten en Plichten 42: Zonder testament is notaris niet verplicht

6460-rechten-en-plichten-42-zonder-testament-is-notaris-niet-verplicht

(Door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar


Erf- en schenkingsrecht

Mijn vrouw en ik hebben een en/of-rekening bij twee banken. We hebben twee kinderen. Erg veel spaargeld en vermogen hebben we niet. Als een van ons overlijdt, komt er dan een notaris aan te pas?

Voor de afwikkeling van de nalatenschap als een van u overlijdt is in principe geen notaris nodig als er geen testament speelt. De inschakeling van een notaris is wel aan te bevelen als het na te laten vermogen groot is en er ingewikkelde kwesties spelen. Het kan misschien zijn dat een van de banken na overlijden van een van de rekeninghouders om een verklaring van erfrecht vraagt.

Dat komt soms bij ingewikkelde kwesties wel voor. Zo'n verklaring (die nog niet een afwikkeling van de nalatenschap door de notaris betekent!) kost enkele honderden euro's, maar kan bij het uitzoeken van ingewikkelde erfrechtkwesties behoorlijk hoger uitkomen.

Al met al willen nabestaanden ook hierop vaak bezuinigen, maar zeker als het om de langstlevende én kinderen gaat, kunnen kopieën van zo'n verklaring later ook wel van pas komen.

Sociale voorzieningen

Huishoudelijke hulp wordt minder betaald

Dankzij de wet Wmo heeft mijn huishoudelijke hulp bedenkelijke arbeidsvoorwaarden gekregen. Zij heeft namelijk een contract bij een verzorger getekend waardoor zij er behoorlijk op achteruitgang. Wat kan ik voor haar doen?

We waarderen uw zorgen over de arbeidsvoorwaarden van uw hulp in het huishouden. Met alle respect voor u, het is toch een kwestie tussen uw hulp en haar werkgever (waarschijnlijk een andere thuiszorgorganisatie).

Ze heeft zelf haar contract gewijzigd. Als zij dat niet wil, had zij daarmee ook niet akkoord moeten gaan. Het is een bekend probleem dat mensen die eerst in dienst waren van een andere thuiszorgorganisatie in sommige arbeidsvoorwaarden erop achteruit zijn gegaan. Mogelijk waren ze anders ontslagen en dan zijn ze – afgezien van de afvloeiingsregeling - nog verder van huis. De uitvoering van de Wmo ligt tegenwoordig bij de gemeenten. Alleen nog de nationale wetgeving zit bij het kabinet dat nogal op huishoudelijke hulp heeft bezuinigd. De Tweede Kamer is in meerderheid ermee akkoord gegaan.

Het heeft ook alles te maken met de maximale tarieven die de gemeenten voor huishoudelijke hulpen hanteren. De eigen bijdrage per vier weken is naar rato van het inkomen ook al iets hoger geworden. En voor persoonlijk hulp in de huishouding van de Wmo komen mensen alleen maar in aanmerking als zij aan de criteria voldoen.

Flexpensioen wordt gekort op bijstand

Ik heb een bijstandsuitkering. Ik ben alleenstaand en thans 61 jaar. Nu krijg ik sinds kort flexpensioen van 102 euro per maand dat ik ooit tijdens mijn werkzaamheden in de gezondheidszorg heb opgebouwd. Mag de sociale dienst in mijn gemeente dat flexpensioen helemaal inhouden?

In bijstand worden alle inkomsten uit arbeid en in verband met arbeid uit het verleden (zoals uw flexpensioen) in mindering gebracht. Dat is wettelijk vastgelegd. Soms hebben mensen al lang van tevoren hun flexpensioen kunnen omzetten in een aanvulling op het latere ouderdomspensioen (gaat samen vaak pas in met de AOW). Als dat ruim voor u in de bijstand kwam is gedaan, is er géén man overboord. Probleem is vaak dat mensen daarin geen erg hebben.

In uw situatie is het eigenlijk nu andersom. U krijgt op uw flexpensioen een aanvulling tot het (netto) sociaal minimum van de gemeentelijke sociale dienst.

AOW en pensioen

Pensioenverevening is over gehuwde periode

Ik ben gehuwd geweest van 1970 tot 1988. Mijn ex-vrouw maakt aanspraak op een gedeelte van mijn pensioen. Dit is nu de wet en daar heb ik geen problemen mee. Later kreeg ik weer contact met mijn ex-vrouw en we zijn in augustus 1994 opnieuw met elkaar gehuwd. Dit tweede huwelijk met haar heeft maar een jaar geduurd. Nu wil zij aanspraak maken ook op het pensioen van mij in de tijd dat we niet gehuwd waren. Hoe zit dat?

Het antwoord is heel eenvoudig: zij heeft alleen maar recht op pensioenverevening in de periode dat zij met u gehuwd was of een samenlevingscontract had. Ons advies: stuur haar een brief dat zij rechten alleen kan doen gelden op pensioenverevening tijdens haar huwelijk met u! Als zij over dat ene jaar dat u opnieuw met haar gehuwd was dat ook wil doen, dan is het tijd genoeg om uw pensioenfonds daarbij te betrekken. Is dat al niet geregeld toen u voor de tweede keer van haar ging scheiden?

Hans Roodenburg :
Beiden hebben dus een testament op de langstlevende persoon. In het geval van een auto-ongeluk is al gauw vast te stellen wie de langstlevende is. Bij een vliegtuigongeluk waarbij iedereen om het leven komt, is dat vaak moeilijker. In ieders testament vereist dat als de langstlevende niet meer leeft, beschreven wordt wie dán erft van jullie. Dat kan inderdaad een goed doel zijn dat door de fiscus wordt geaccepteerd, een zogenoemde ANBI.
Overigens moet je wel in de gaten houden dat de fiscus in het geval van niet-samenwonende mensen – en géén fiscale partners – een aardig graantje meepikt bij de dood van één. In het geval van fiscale (geregistreerde) partners is de vrijstelling van vermogen naar de langstlevende zelfs €638.089 (in 1017) en is het tarief van de verkrijging (boven die vrijstelling) slechts 10 procent tot €122.269. Voor alleenstaande AOW'ers op afstand is dat slechts €2129 en betaalt men een veel hogere erfbelasting. Vandaar ook het advies dat de langstlevende het beter kan opmaken.

zaterdag 15 apr 2017

jim postma :
Jana en ik - zij als voormalig Rotterdams stadsdichteres - en ik als haast eeuwenoud journalist (slechts over de afgelopen 50 jaar!!!) - hebben een contract afgesloten bij de notaris over de langstlevende. De langstlevende krijgt dus 'Alles' en uiteraard de 'niet=langstlevende' NIETS.

Stel dat wij in de tussentijd - niet helemaal onwaarschijnlijk - samen omkomen in een verkeersongeluk (samen in onze gezamenlijke auto weliswaar), hoe voorkomen wij gezamenlijk dan dat dit niet naar de meest dichtsbijzijnde familie gaat?

Samen zouden wij dan willen dat in dat geval - van gezamenlijk overlijden - alles gaat (op enkele tienduizenden na voor familieleden) naar een goed doel. Dus bijvoorbeeld Amnesty International of naar Dierenasiels.

Moet je dan ook hiervoor - via de notaris - nog de nodige voorbereidingsmaatregelen treffen?!

woensdag 05 apr 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Ziel

“Op het einde van zijn leven, kon mijn vader niet meer communiceren, maar hij kende wel hele stukken poëzie uit het hoofd die hij opzegde terwijl we ze hem voorlazen. Je zag hem dan even weer oplichten. Anderen hebben dat met muziek of schilderkunst. Ik heb het talloze keren zien gebeuren en iedere keer was het diep ontroerend.”

Nicci Gerrard in een interview met Marnix Verplancke.

https://bazarow.com/

(van de redactie)


  • Nieuw

  • Reacties