RECHTEN&PLICHTEN

Rechten & Plichten 33: Familierecht.

6178-rechten-plichten-33-familierecht

Grootouders willen kind van zoon zien

Mijn zoon is gescheiden. Hij heeft een dochtertje van acht. Hij is bij verstek gescheiden. Toen ben ik naar de advocaat van mijn ex-schoondochter gegaan en het een en ander gevraagd omtrent het kind. Hij zei: 'Laat je zoon haar maar halen, één keer in de twee weken een weekend'. Tot op heden gaat dat mis. Ze doet niet open. Dat doet ons veel verdriet. Kunt u ons aanraden wat wij kunnen doen? Een sociale advocaat heb ik geprobeerd, maar dan moest ik € 197 aan eigen bijdrage neertellen. Dat is een hoop geld voor mij en mijn man. Ik hoop nu dat u ons kunt helpen?

Bij een echtscheiding, waarbij kinderen in het spel zijn, wordt er altijd een omgangsregeling getroffen, tenzij een van de partners daarvoor onbekwaam wordt geacht. Dus aannemende dat uw zoon niet voor 'iets' is veroordeeld, kan hij rechten doen gelden op omgang met zijn kind. Wil zijn ex-vrouw daaraan niet meewerken, dan moet hij inderdaad een advocaat in de arm nemen, waarvoor hij afhankelijk van zijn inkomen (niet dat van u en uw man) moet betalen. Een omgangsregeling van grootouders met kleinkind is heel moeilijk te realiseren.

U schrijft dat uw zoon 'bij verstek' gescheiden is verklaard en dat hij daarvan niets afwist. Met alle respect, als dat zo is, heeft hij dus niet meegewerkt aan de echtscheiding of zelfs bij de rechter niet zijn verweer kenbaar gemaakt. Heeft hij zich soms helemaal niks aangetrokken van alle aanmaningen en contacten van de advocaat van zijn ex? Aan de hand van uw gegevens kunnen ook wij alleen maar gissen naar de procedures die hij (en u) nog kan voeren.


AOW en pensioen

Samenlevingscontract melden voor pensioen

Na een echtscheiding hebben mijn nieuwe partner en ik een samenlevingscontract afgesloten. Heeft dat consequenties voor mijn pensioen en moet ik dat doorgeven aan mijn pensioenfonds?

Jazeker. Pensioenfondsen worden weliswaar door de gemeentelijke basisadministraties op de hoogte gehouden van huwelijken en geregistreerde partnerschappen. Ze worden vaak niet automatisch geïnformeerd over door een notaris vastgelegd samenlevingscontract van twee individuen. Dat kan ook gevolgen hebben voor het nabestaandenpensioen. Daarom is het zaak uw pensioenfonds op de hoogte te stellen. De meeste pensioenfondsen controleren daarna ook of uw samenlevingscontract voldoet aan de voorwaarden voor een eventueel recht op nabestaandenpensioen.


Consumentenzaken

Inhoud tas vragen bij verdenking diefstal

In de supermarkt werd mij door de caissière gevraagd of zij in mijn winkeltas mocht kijken. Ik was verbijsterd en voelde mij beledigd. Met redenen omkleed heb ik dat geweigerd. Hebben medewerkers van een supermarkt het recht mij staande te houden en de inhoud van mijn boodschappentas te controleren op eventuele diefstal?

Personeel van een winkel mag natuurlijk bij een verdenking van diefstal vragen of het de inhoud van uw tas mag zien of dat u uw jaszakken leegt. Echter daaraan hoeft u niet mee te werken. U hebt de wet aan uw kant om dat te weigeren. Bij een gerede verdenking - bijvoorbeeld na constatering van bewakingscamera's - dat u 'iets' in uw tas hebt gestopt, kan het personeel dan nog maar één ding doen, de politie laten komen die u verhoort en wél de bevoegdheid heeft van u te eisen dat u de inhoud van uw tas laat zien.

Uw situatie is overigens niet zo gebruikelijk. In de regels van supermarkten worden verdachte klanten discreet gevraagd even mee te komen naar een aparte plaats of kantoor en wordt daar de vraag gesteld of u iets hebt gestolen en of u uw tas wilt laten zien.

Sommige mensen hebben de gewoonte om hun boodschappen al direct in een tas te doen en bij de kassa netjes af te rekenen. Dit kan in een winkelsysteem natuurlijk leiden tot grote misverstanden en is daarom niet toegestaan. Er zijn niet voor niks winkelwagens en mandjes.

In een aantal supermarkten hangt bij de ingang een bord met huisregels waarbij onder meer erop wordt gewezen dat personeel mag vragen of u uw tas wilt legen bij verdenking van diefstal. Als u het daarmee niet eens bent, dan neemt u toch een andere supermarkt?

Uw onschuld of delict kan altijd pas achteraf worden vastgesteld. Als u zelf net wil meewerken door de politie of in het uiterste geval door de rechter.

Lees verder

Rechten & Plichten 32: Erf- en schenking

6143-rechten-plichten-32-erf-en-schenkingsrecht

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financië[...]

Rechten & Plichten 31, Voorzieningen

6109-rechten-plichten-31-voorzieningen
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financië[...]

Rechten & Plichten 30 over pensioen

6103-rechten-plichten-30-over-pensioen

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financië[...]

Rechten & Plichten 29 over erfrecht

6086-rechten-plichten-29-over-erfrecht
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financië[...]

Rechten & Plichten 28, fiscale zaken

6056-rechten-plichten-28-fiscale-zaken
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financië[...]

Rechten & Plichten 27 over erfrecht

6033-rechten-plichten-27-over-erfrecht
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financië[...]

Rechten & Plichten 26, fiscale zaken

6009-rechten-plichten-26-fiscale-zaken
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financië[...]

Rechten & Plichten 25 over Familierecht

5976-rechten-plichten-25-over-familierecht
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financië[...]

Rechten & Plichten 24 over financiën

5944-rechten-plichten-24-over-financi-n
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financië[...]

Rechten & Plichten 23 over erfrecht

5923-rechten-plichten-23-over-erfrecht

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financi[...]

Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties