RECHTEN&PLICHTEN

Rechten en Plichten 44: Curator van oudste broer in verpleging

6476-rechten-en-plichten-44-curator-van-oudste-broer-in-verpleging

(Door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar

Erf- en schenkingsrecht

Curator van oudste broer in verpleging

Sinds 1986 ben ik curator over mijn oudste broer (thans 87 jaar) die sinds zijn twaalfde jaar verpleegd wordt. Zijn vermogen bedraagt ruim €40.000. Ik weet dat bij diens overlijden mijn curatorschap eindigt. Echter er is geen testament. Voor zijn eventueel overlijden ben ik naar eer en geweten door de hele familie aangewezen als regelaar. Stel dat mijn oudste broer overlijdt, hoe dien ik dan te handelen met betrekking tot de erfgenamen van mijn overleden broer?

Indien uw oudste broer overlijdt en u bent zijn curator dan gaat het wettelijk erfrecht in werking treden. Vooral ook als er geen testament is dat anders bepaalt. Alle erfgenamen zijn dan uw broers en zussen omdat hij géén kinderen nalaat. Gaat het om overleden mensen dan gaat de plaatsvervulling en rol spelen. Dus hun kinderen. U als curator zou nog een poging kunnen wagen om een testament voor uw oudste broer te kunnen maken. Maar dat is vaak héél moeilijk omdat u te maken krijgt met de rechtbank die vooral kijkt of u zichzelf niet bevoordeelt.

Samenlevingskwesties

Bij samenwonen géén pensioenverevening

Eind 2006 ben ik gaan samenwonen. Begin 2007 hebben wij een samenlevingsovereenkomst op laten stellen bij een notaris. Eind mei 2013 ben ik weer alleen gaan wonen. Nu kreeg ik van zijn pensioenfonds een brief waarin stond dat ik bij het overlijden van mijn vroegere samenlevingspartner een nabestaande uitkering zou krijgen zolang ik leef. Nu is hij met pensioen. Had ik ook géén deel van zijn pensioen moeten krijgen nu hij omstreeks deze tijd met pensioen gaat? We hadden toch een samenlevingscontract?

Het lijkt er wel op. Maar dan hadden u en uw partner ten tijde van het samenlevingscontract enige handelingen moeten verrichten ten opzichte van het pensioenfonds waarbij uw partner destijds aangesloten was. Bovendien gaat het om ‘verevening’. Dat betekent dat uw pensioenrechten in mindering worden gebracht op die van uw partner.

Vaak zijn mensen met een samenlevingscontract daarin nalatig. Bij de beëindiging van een samenlevingsverband worden de pensioenen alleen verevend wanneer dat bepaald is in het pensioenreglement van het pensioenfonds of in het samenlevingscontract.

Als in het samenlevingscontract pensioenverevening is afgesproken, dan moet het pensioenfonds daarvan bij het afsluiten van het contract op de hoogte worden gesteld.

Daarom verwijzen wij u naar een goede advocaat, maar wij vrezen voor u dat u het gaat mislopen. Kijk op internet naar de mogelijkheden.

Consumentenzaken

Besparingen op waterverbruik

In het kader van meer bewust leven en spaarzaam omgaan met energie zijn er al jaren campagnes gevoerd om het verbruik van energie te laten dalen. Niet in de laatste plaats omdat dit eveneens het opwarmen van de aarde vermindert.

Met alle energiebesparende aspecten in huis opende ik vol verwachting de e-mail van mijn waterleidingbedrijf. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, het is me gelukt om één kubieke meter water minder te consumeren dan het jaar ervoor. Dat komt neer op 1,3 procent van mijn totale waterverbruik. Ik dacht nog prima: ik draag een druppel bij aan de reductie van het energieverbruik.

Maar in plaats dat het mij vervulde met veel vreugde heb ik de nota nog eens goed bekeken. De totale in rekening gebrachte kosten voor mijn waterverbruik bedroegen €470,86, waarvan €411,52 betreft aan vastrecht, waterbelastingen en heffingen. Ik kan dus besparen door minder onder de douche te gaan staan, maar buiten mij om kosten de heffingen en belastingen mij erg veel waarop ik geen invloed heb. Maar mij wordt wel gevraagd te besparen op het waterverbruik. Hoe zit dat? Ik zet voorlopig de kraan wel weer gewoon open!

U betaalt met de belastingen, ook mede via uw energierekening, om uiteindelijk sociale uitkeringen te kunnen bekostigen en veel andere collectieve zaken. Onzinnige en zinnige. En dan hebben we het nog niet eens over de btw op uw eindafrekening.

U gaat er ook enigszins aan voorbij dat u op gas en elektronica wel behoorlijk kan besparen in energie, want daar zit in verhouding niet zoveel belastingen en vastrecht op. Om een voorbeeld te noemen 10 procent minder elektriciteit en gas levert per jaar al minstens 150 euro op! Dus voor heel Nederland gaat het om enorme hoeveelheden. Water is veruit het goedkoopst. Even afgezien van vastrecht en belastingen. Het vastrecht is voor het dure (te onderhouden) leidingnet.

Lees verder

Rechten en Plichten 43: In lat-relatie s

6469-rechten-en-plichten-43-in-lat-relatie-samen-auto-aanschaffen
(Door Hans Roodenburg) Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), bel[...]

Rechten en Plichten 42: Zonder testament

6460-rechten-en-plichten-42-zonder-testament-is-notaris-niet-verplicht
(Door Hans Roodenburg) Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht[...]

Rechten en Plichten 41: Erf- en Schenkin

6443-rechten-en-plichten-41-erf-en-schenkingsrecht
(Door Hans Roodenburg)
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financi[...]

Rechten en Plichten 40: Advocaat vraagt

6381-rechten-en-plichten-40-advocaat-vraagt-om-bankafschriften
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financi[...]

Rechten en Plichten 39: Gekort op AOW

6345-rechten-en-plichten-39-gekort-op-aow
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financi[...]

Rechten & Plichten 38: AOW en Pensioen

6336-rechten-plichten-38-aow-en-pensioen

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financi[...]

Rechten & Plichten 37: Erf- en schenking

6301-rechten-plichten-37-erf-en-schenkingsrecht
Besparen met huwelijk op erfrechtbelasting Ik woon alleen en wil dat graag zo houden. Met een goede vriendin ga [...]

Rechten & Plichten 36: Fiscale zaken

6261-rechten-plichten-36-fiscale-zaken


Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financi[...]

Rechten & Plichten 35: Alimentatie

6214-rechten-plichten-35-alimentatie
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financi[...]

Rechten & Plichten 34: Dementie

6202-rechten-plichten-34-dementie
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financië[...]

Social media

KOPSTOOT

Irezumi

De –heel jaren zestig- behoorlijk door sex en geweld gefascineerde Yasuzô Masumura wist met zijn obsessies behoorlijk mooie films te maken. 'Irezumi' is er één van. 'Irezumi' dat zoveel betekent als tatoeage, gaat over een winkelierdochter die de benen neemt met een winkelbediende. Vervolgens wordt ze tot prostitué of geisha gemaakt.


Ze krijgt een tatoeage op haar rug die haar toch al niet al te fijne karakter nog wat scherpere kantjes geeft, of daar in de film als excuus voor wordt gebruikt.
De trailers die als extra op de DVD staan, laten nog wat meer typisch Matsomura (1924-1986) zien. Dat is bepaald niet typisch Japan.
Masumura studeerde weliswaar ijverig en veel in Japan, waaronder rechten en literatuur, maar ging daarna door naar Italië. Van 1951- 1953 studeerde hij film aan het Centro Sperimentale Di Cinematografia. Hij zei erover: Na twee jaar Europa beleefd te hebben wilde ik mooie, vitale en sterke mensen die ik daar leerde kennen portretteren. Dat bleef hij doen in zijn Japanse films. Zo lopen er meerdere culturen door zijn films heen. Hij is niet de enige bij wie dat gebeurde. Van Gogh was weg van Japanse prenten. De voorbeelden zijn legio. Het maakt uit. Soms wordt iets door weten mooier, soms ook niet.

(door Ronald G)


  • Nieuw

  • Reacties