’s Gravendijkwal moet schoon en stil

5001-s-gravendijkwal-moet-schoon-en-stil (Door Manuel Kneepkens)
Enige tijd geleden heeft Rotterdam zich gevoegd in het rechtsgeding dat Milieudefensie had aangespannen tegen de Rijksoverheid om de snelheid op de A13 nabij Overschie aangepast te krijgen van 130 km naar 80 km. De Europese normen inzake fijnstof bleken daar ver overschreden. En fijnstof is zeer kwaadaardig. Het leidt tot verminderde longfunctie door de ziekte COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) en zorgt tevens voor toename van hart- en vaatziekten.

Korter leven
Mensen, die langdurig aan fijnstof worden blootgesteld, zoals de bewoners van Overschie tot heden, hebben kans op een verkorting van levensduur van liefst 7 jaar.
Het rechtsgeding had succes.
Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu heeft dank zij de rechter de snelheid bij Overschie terug moeten draaien tot 80 km per uur om zo het fijnstof gehalte aldaar alsnog tot aanvaardbare proporties terug brengen.
Dat is mooi succes voor de gemeente Rotterdam.
Maar wat doet de gemeente Rotterdam eigenlijk zelf inzake de ‘s Gravendijkwal, een straat, die de stad doorsnijdt, bijgenaamd ‘het verkeersriool’ en die valt onder haar jurisdictie en die sinds jaar en dag ernstig lijdt onder luchtvervuiling. Neemt zij de verantwoordelijkheid, die zij terecht van het Rijk verlangt voor Overschie, ook zelf voor de ‘s-Gravendijkwal.
Op dat punt blijkt de gemeente Rotterdam nogal hypocriet te zijn. Zij doet weinig tot niets.

Uit metingen van Milieudefensie blijkt dat de ’s-Gravendijkwal na de Javastraat in Den Haag de meest luchtvervuilde straat van Nederland is!

Metingen
Uit metingen van Milieudefensie blijkt dat de ’s-Gravendijkwal na de Javastraat in Den Haag de meest luchtvervuilde straat van Nederland is!
De Javastraat is uiteraard niet de zorg van de Rotterdamse, maar van de Haagse overheid. Het vinden van een oplossing aldaar lijkt me bijna onmogelijk. Maakt men de Javastraat autoluw, dan zal men het verkeer door de parallel lopende straat, de Laan Copes van Cattenburgh moeten laten rijden. In feite geen oplossing, maar een verplaatsing van het probleem.
Anders ligt dat in Rotterdam.
De kwestie van de luchtvervuiling op de ’s-Gravendijkwal is zeer wel op te lossen.
En wel door overkapping van de ’s- Gravendijkwal. Sinds 2006 ligt daartoe een uitgewerkt plan bij Gemeentewerken klaar.

Moties
Sinds 2007 zijn er liefst vier moties in de Gemeenteraad aangenomen om de ’s-Gravendijkwal te overkappen. In 2010 zelfs een motie om de overkapping tot prioriteit te maken, maar …. in 2011 besloot het College van B& W de weg niet te overkappen vanwege ‘bezuinigingen’.
Het plan ‘s -Gravendijkwal raakte toen op onverkwikkelijke wijze betrokken in de discussie over het al dan niet bouwen van een nieuw Feyenoordstadion.
Er werd plots gedaan of het een of-of situatie betrof. Dat het was óf het Feyenoord- stadion óf de ’s-Gravendijkwal. Uiteindelijk ging de gemeenteraad in meerderheid niet akkoord met het(hoge) bedrag, waarvoor de gemeente inzake het stadion garant zou moeten staan.

Geld vrij
Geen nieuw Feyenoord-stadion dus… maar hoe zit het nu met de ’s-Gravendijkwal?
Komen er dus nu gelden vrij om dat ‘verkeersriool’ te dempen?
Inmiddels heeft de trojka, die de gemeente moest adviseren inzake het Feyenoord-stadion o.l.v. oud-wethouder Haven Wim van Sluis, voorgesteld het plan ‘Nieuwbouw Feyenoord-stadion’ te laten varen en te kiezen uit voor verbouwing van het huidige stadion, de fameuze Kuip. Die keuze levert hoe dan ook een aanzienlijk besparing aan kosten voor de gemeente op.
Het zou een zaak van eenvoudige rechtvaardigheid zijn als die baten ten gunste komen aan het plan ‘Overkapping ’s Gravendijkwal’.
In afwachting van de overkapping dienen er echte nu al (forse) maatregelen genomen te worden inzake de ziekmakende situatie op de ’s-Gravendijkwal. Van gemeentewege wordt met de gedachte gespeeld om het vrachtautoverkeer te weren.
Maar zelfs àls het al zover komt, dan is dat onvoldoende.

B.O.O.G.
Omdat er van de kant van de gemeente weinig beweging is en er steeds maar niets gebeurd, is de hoogst actieve stichting B.O.O.G.- Bewoners- en Ontwikkelingsorganisatie ’s Gravendijkwal - zelf maar met een alternatief circulatieplan gekomen. Tot nu toe geen reactie van gemeentewege.

Vierentwintig mei wordt er op het plein met het Van ’t Hoff monument bij ’s-Gravendijkwal 58 een cultureel evenement gehouden met een optreden van o.a. Conny Janssen Danst.

De stichting B.O.O.G is ontstaan toen de gemeente in 2004 een ‘spuitbus’ voor verslaafden wilde neerzetten op de ‘s-Gravendijkwal, van waaruit methadon gesleten zou worden.
Dat was de druppel, die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. Het was op de ’s-Gravendijkwal immers altijd al een drukte van verslaafden, prostituees en daklozen. Vooral toen perron nul werd gesloten, de G.J. de Jongweg als prostitutieplek werd opgedoekt en de Pauluskerk gesloopt. Door het sluiten van die ‘voorzieningen’ en het schoonvegen van het stadscentrum nam de druk op de ’s-Gravendijkwal onverantwoord toe. Er ontstond een overkill aan instellingen voor geestelijke en maatschappelijke zorg.

Opvangcentra
In totaal zijn er nu liefst negen van dat soort organisaties, die dertien panden op en vlakbij de ’s-Gravendijkwal bezitten. In die panden zitten nu opvangcentra voor probleemjongeren, verslaafden, crisisgevallen, alcoholisten en psychiatrische patiënten.
Deze wildgroei hangt niet in het minst samen met het feit dat de grens van de toenmalige deelgemeenten (Centrum en Delfshaven) en van desbetreffende politiedistricten precies over het midden van de ‘s-Gravendijwal liep. Gevolg: zowel bij de politiek als bij de politie viel de ‘s-Gravendijkwal tussen de wal en het schip!
Tien jaar nu strijdt B.O.O.G voor het leefbaar krijgen van de ‘s-Gravendijkwal. En ofschoon het gebrek aan resultaat van al die strijd eigenlijk zeer frustrerend is, wil men het feit van het tienjarig bestaan toch niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Evenement
Op 24 mei a.s. wordt op het plein met het Van ’t Hoff monument bij ’s-Gravendijkwal 58 van 11.00 – 18.00 uur het cultureel evenement ‘Helden van de ’s-Gravendijkwal’ gehouden, motto: Schoonheid en Stilte.
Optredens van Conny Janssen Danst, Cool! Tango, Concerto Grosso Ensemble,
Rotterdamse dichters, o.a. Rien Vroegindeweij en Lodewijk Ouwens, Dizzy’s Jazz Session, Dansateliers, Singeldingen & Superduo.
Burgemeester Aboutaleb zal aanwezig zijn en worden geïnterviewd over de s-Gravendijkwal.

Toegang gratis. Verdere informatie: www.sgravendijkwal.nl

Johannes :
Een overkapping van de 's Gravendijkwal??? en de Henegouwerlaan dan?? Voeg er dan gelijk ook de Statenweg en de Pleinweg aan toe zelfde auto's dus dezelfde problematiek.
Besef wel dat we in een grote stad wonen waar eenieder niet voor eigen parochie kan gaan preken.
Wellicht is het beter om de doorstroming vanaf RW13 naar Zuid en v.v. via de Maastunnel te ontmoedigen.

Maar die verschillende gesubsidieerde instellingen voor verslaafdenzorg - hier ontstaan met dank aan dr. Visser - onmiddellijk verspreiden zo mogelijk naar de plaatsen van herkomst van de verslaafden, nu werken deze instellingen op de verslaafden als vliegenvangers.

woensdag 14 mei 2014

R.Sörensen :
Het is van 100 naar 80 km.
De reden is fijnstof, dat uit het gat in de ozonlaag komt dwarrelen en zo zure regen veroorzaakt, die op haar beurt het leven aan de -s'Gravendijkwal tot een ware hel maakt
Dat er in de periode van 2007 tot 2011 vier moties zijn aangenomen, die niet werden uitgevoerd, is niet verwonderlijk, omdat de gemeenteraad niet wilde weten wat dualisme betekent.
Het controleren en corrigeren van in de partijhiërarchie hoger staande is carrièretechnisch niet verstandig voor leden van de regentenpartijen dus leggen ze zich er bij neer.
De kunstenaars bij het Van 't Hoffmonument spelen met hun leven, net zoals talloze leerlingen en docenten (ben beide geweest) aan de voormalige Mathenesser HBS, later Wolfert van Borselen SG, hebben gedaan.
Merkwaardig trouwens dat die klachten nimmer gehoord worden over andere doorgangswegen zoals b.v. de Utrechtsebaan in Den Haag,waar vele kantoorgebouwen naast staan.

woensdag 14 mei 2014

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties