Tolerantie in tijden van superdiversiteit

8116-tolerantie-in-tijden-van-superdiversiteit (Door Rein Heijne)


Tolerantie is de consequentie van de menselijkheid. Laten we elkaar onze dwaasheden vergeven – dat is de eerste wet van de natuur. (Voltaire)

Erasmus kan beschouwd worden als één van de grondleggers van het begrip ‘tolerantie’. Dat heeft het samenleven van mensen met verschillende religies en overtuigingen mogelijk gemaakt zonder dat de verschillen niet ontaardden in gewelddadige geschillen. Honderden jaren na Erasmus is er met ‘tolerantie’ het nodige gebeurd. In een steeds pluriformer geworden samenleving dreigen culturele verschillen te ontaarden in agressie en geweld,


In de techniek heeft ‘tolerantie’ een belangrijke functie. Zonder enige tolerantie komt een machine niet eens op gang. Bij een te nauwe tolerantie raakt apparatuur verhit en dreigt uiteindelijk vast te lopen.

Ook in de hedendaagse samenleving is ‘tolerantie’ van cruciaal belang. Zonder enige speling en ruimte dreigt ook deze door verhitting vast te lopen en te resulteren in verstarring en agressiviteit, en uiteindelijk in gewelddadigheid. Dat geldt des temeer wanneer er sprake is van een toegenomen diversiteit van bevolkingsgroepen met als mogelijk gevolg een toenemende polarisatie. Door die superdiversiteit dreigt integratie een steeds minder soepel proces te worden.

Waar het in een levende, dynamische cultuur om moet gaan is het creëren van ruimten en mogelijkheden voor ontmoeting, uitwisseling en dialoog, waarmee kansen worden geboden voor samenwerking en samenhang, voor inspiratie en integratie. Om die kansen te grijpen en te benutten zijn essentiële vaardigheden vereist, zoals soepelheid van geest, vermogen om te nuanceren, verbeeldingskracht, inlevingsvermogen en verdraagzaamheid.

Van menswaardige verdraagzaamheid is echter pas sprake als er respect is voor Anderen met hun etnische en culturele achtergrond. Dit impliceert dientengevolge de erkenning van de mensenrechten, de bereidheid om conflicten geweldloos te hanteren en het erkennen van principes als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Tolerantie in de betekenis van actieve verdraagzaamheid is een fundamenteel aspect van een pluriforme en democratische samenleving. Zonder tolerantie en wederzijds respect dreigt een samenleving onleefbaar en gewelddadig te worden. Tolerantie vormt als het ware de smeerolie van de democratie.

“Maar wat tegenwoordig doorgaat voor politiek is óf technocratisch managersgebabbel, wat niemand inspireert, óf schreeuwsessies waarin politici van alles naar elkaars hoofd slingeren zonder in te gaan op de verschillende principes die ten grondslag liggen aan hun politieke meningsverschillen” meent de Amerikaanse filosoof Michael Sandel. Sandel stelt dat niet alleen politieke partijen en media voor een grote opgave staan, maar dat vooral het onderwijs een grote verantwoordelijkheid heeft om mensen op te leiden tot kritische burgers. Burgers die in staat zijn na te denken over moeilijke maatschappelijke kwesties. Een dergelijk burgerschap is hard nodig om tot een krachtigere vorm van maatschappelijk debat en versterking van de democratie te komen.

Rein Heijne :
De heer S. komt zeer belezen over, dus na zijn intelligente en erudiete opmerking ga ik eens diep en vooral lang nadenken. en ook een mooi boekie kopen. Toch eens nalezen wat de relatie tussen het denken van Erasmus en dat van Marx zou zijn geweest. En hoe het komt dat beiden tegenwoordig weer volop in de belangstelling staan. Worden we toch weer een stukje wijzer. Misschien. Interessant lijkt mij overigens wel om te ontdekken wat er zo bij Marx te vergoelijken valt.

donderdag 04 jul 2019

Ronald Sörensen :
In de tijd van Erasmus drongen de Ottomanen op in Oost-Europa. Zij waren zelfs voor 16e eeuw uiterst wreed en onverdraagzaam c.q. genocide op genocide. Zelfs Erasmus riep op tot gewapend verzet.

Maar ja, de grote Erasmus "kenner" haalt de 16e eeuwse denker aan om de 19e eeuwse - Karl Marx - te vergoeilijken

dinsdag 02 jul 2019

Kees Versteeg :
Nog steeds geen film over Erasmus. Achttien jaar na Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa.Bizar.
http://www.vandaagenmorgen.nl/opinie/6385-viering-geboortejaar-erasmus.html

dinsdag 02 jul 2019

Rein Heijne :
Gelukkig plaatst de her S. hier zelf een vraagteken. Voor het goede en duidelijke antwoord verwijs ik hem naar het artikel “De eerroof van Erasmus” in het Rotterdams Jaarboekje 2010 van het Historisch Genootschap Roteradamum.
"Het is niet in het belang van joods, christelijk, islamitisch of humanistisch Nederland, dat een verwrongen beeld van Erasmus bestaat over diens verdraagzaamheid jegens joden en islamieten, dat geen fundament heeft in het werk van Erasmus. Op Internet moet strijd worden gevoerd om de hegemonie van de interpretatie van Erasmus". (Citaat - Conclusie 5).
Alvorens hierop, indien nog gewenst, te reageren raad ik hem aan eerst het gehele artikel nauwkeurig te lezen.

dinsdag 02 jul 2019

Ronald Sörensen :
Om die kansen te grijpen en te benutten zijn essentiële vaardigheden vereist, zoals soepelheid van geest, vermogen om te nuanceren, verbeeldingskracht, inlevingsvermogen en verdraagzaamheid.
Alsof ik de imam van om de hoek hoor spreken.

wat als een flink deel van de bevolking de universele rechten van de mens niet erkend en zich intolerant opstelt?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_islamitische_verklaring_van_mensenrechten
Hoeveel nederlagen, schrijft deze laatste, hebben de christelijke volkeren al geleden door toedoen van dit ras barbaren! Wat voor gruweldaden hebben ze ons wel niet aangedaan! Wat valt er te zeggen over mensen die de verderfelijke en criminele mens Mohammed verkiezen boven Christus?’

Duidelijk toch?
Erasmus mening over de Turken en moslims in Oost Europa.

dinsdag 02 jul 2019

Mark Sakloo :
Het verhaal van Rein Heijne doet denken aan de sovjet tijd en met name Oost -Duitsland.

maandag 01 jul 2019

Arie Torcque :
"niet alleen politieke partijen en media voor een grote opgave staan, maar dat vooral het onderwijs een grote verantwoordelijkheid heeft om mensen op te leiden tot kritische burgers."

Dus kort en goed "jou" denkwijze overbrengen tot een correct burgerbesef, plat gezegd "indoctrinatie" het Sovjet sisteem uit de jaren 40/50

maandag 01 jul 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties