Recensie: De oorsprong van de Islam

7193-recensie-de-oorsprong-van-de-islam (Door Ronald Sörensen)


Leuk, spannend en onderhoudend.

Een palimpsest is een perkament dat twee keer gebruikt is. Tegenwoordig hebben we de techniek om ook de overschreven tekst weer te lezen. De palimpsest in de thriller is spectaculair, maar ligt een beetje in de lijn der verwachting.

Het is een goedgeschreven thriller, die zoals bij een thriller hoort spannend blijft tot op het einde. De schrijver geeft blijk van grote kennis over het manier van denken en leven in het tegenwoordige Turkije en het Midden-Oosten

Het gegeven: Ongevraagd onderzoek doen naar de oorsprong van de Islam. Palimpsest is zowel fictie als non-fictie door elkaar verweven. Er is onderzoek gedaan naar de oorsprong van Mekka, alleen is dat nooit echt voor 100% wetenschappelijk onderbouwd, omdat iedere medewerking vanuit islamitische hoek uitgebleven is.

Voor de niet erg met de Islam bekende lezer kan de inhoud verrassende gegevens bevatten. De Islam gaat eigenlijk in een zeer kort tijdsbestek door de wasmachine van de verlichting zoals Fortuyn dat zo graag had gezien. Het boek geeft ook inzicht in de mentaliteit waarom dat in werkelijkheid niet gebeurd is. Waarom wetenschappelijk onderzoek doen als je zeker weet alle antwoorden al te hebben?

Bijzonderheid is dat zowel de schrijver als de uitgever anoniem wensen te blijven. Kritiek en commentaar op de Islam lijkt zelfs als die in de vorm van een thriller is gegoten nog erg beladen.

De inhoud kan voor moslims ook als erg confronterend worden opgevat, dus ik adviseer tere islamitische zielen dit boek niet te lezen.

Voor ongelovigen zoals ik is het echt aan te bevelen.


Notities van de uitgever van Palimpsest

Palimpsest , een historisch perspectief op de oorsprong van de islam in een adembenemende thriller. Palimpsest verschijnt op 16 april 2018

Palimpsest: Filiz Kara, een Leidse wetenschapper van Turkse afkomst, komt in het bezit van een zeer oud manuscript. Bij nader onderzoek blijkt het te gaan om een voorloper van de Koran. Ze realiseert zich hoe haar ontdekking kan leiden tot problemen binnen haar eigen gemeenschap. Ongewild komt zij hierdoor ook terecht in de religieus geïnspireerde oorlog in het Midden-Oosten en de strijd tegen ISIS. Daarbij speelt een geheim team van wetenschappers en diplomaten uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland een grote rol. Het boek neemt de lezer mee met Filiz, maar ook met een ISIS-strijder, een diplomate en een rijk geworden huisschilder. Het leidt naar de geheimen van de Groene Koepel Moskee in Medina, het neemt de lezer mee naar de grafkamer van de profeet Mohammed en een adembenemende ontsnapping uit Saoedi-Arabië. Filiz en het team van onderzoekers komen steeds meer te weten over de oorsprong van de islam en die ontdekkingen zijn werkelijk wereldschokkend

De belangrijkste ontdekkingen zijn dat:

•De Koran een gebrekkige vertaling blijkt te zijn van oudere Aramese teksten uit een vroegchristelijke liturgie.

•De Hadith (‘overlevering’), de enige verbinding tussen de profeet Mohammed en de Koran, historisch onbetrouwbaar blijkt. Dit heeft grote consequenties voor de geloofwaardigheid van het bestaan van de profeet Mohammed.

•Niet Mekka in Saoedi-Arabië, maar Petra in Jordanië overtuigend de oorspronkelijke hoofdstad van de islam blijkt te zijn.

Hoe zullen de islamitische leiders, verenigd in de Organisatie voor islamitische Samenwerking, hierop reageren? Kunnen deze vondsten helpen om het extremisme te bestrijden?

Jack van Weimar (pseudoniem) is een Nederlandse schrijver die lang in het Midden-Oosten heeft gewoond. Met Palimpsest heeft hij een zeer spannende en spraakmakende roman weten neer te zetten. Zijn stijl doet denken aan Dan Brown.

Palimpsest zal bijdragen aan discussies over de plaats van religie in de samenleving en de islam in het bijzonder. De schrijver is er van overtuigd dat deze discussie moet worden gevoerd. Helaas heeft hij er, gezien de gevoeligheid van het onderwerp en de ervaringen uit het verleden, voor moeten kiezen om anoniem te blijven. In het voorwoord van het boek licht hij dit standpunt toe en ook zijn motivatie voor het schrijven van Palimpsest. Intensief onderzoek naar de achtergronden en het schrijven hebben meer dan zes jaar in beslag genomen. In het nawoord geeft de schrijver een toegankelijke introductie in literatuurgeschiedenis van de Islam en een verantwoording van de belangrijkste wetenschappelijke ontdekkingen zoals die in Palimpsest zijn verwerkt.

Gabriel Publicaties is een imprint van een bekende Nederlandse uitgeverij die er voor heeft gekozen om, net als de schrijver, anoniem te blijven. Palimpsest verschijnt op 16 april 2018.


Arie C. Torcque Zaanen :
'Al uwe boos' aneslagen', 'Geluckig is het Land, Dat God de Heer beschermt'

Ook hieruit blijkt dat Ala of Mohamet in gevecht zijn met "God" al is het alleen maar om het gelijk aan hun zijde te hebben om zo een ieder hun eigen gelovigen te beschermen....

zo hebben bijde partijen boeken vol mooie spreuken waar eigenlijk geen barst van klopt.

donderdag 23 aug 2018

Jan Tak :
Thomas Milo "We leven in een vrij land, en dat blijkt iedereen te respecteren"

Inderdaad Thomas en daarom staan er sinds vandaag ""correctie paaltjes" rondom ons eigenste Centraal Station om de "verwarde moslim" op het juiste pad te houden.
Weten we nog dat twee jaar geleden ene Jos Verveen (D66) met het onzalige plan kwam om het Zadkine monument "Verwoeste Stad" naar het Stationsplein te verplaatsen? Ik denk dat deze palen een sterker signaal geven dat er een oorlog gaande is.
'Al uwe boos' aneslagen', 'Geluckig is het Land, Dat God de Heer beschermt' Valerius.

donderdag 23 aug 2018

Thomas Milo :
De volledige thematiek hebben Eildert Mulder en allang in het volle daglicht en onder onze eigen naam gepubliceerd onder de titel "De Omstreden Bronnen van de Islam". Dit boek is door alle gezindten zeer goed ontvangen, niemand heeft ons ooit bedreigd, al zou dat voor ons geen reden zijn om verstoppertje te spelen. We leven in een vrij land, en dat blijkt iedereen te respecteren.
https://www.amazon.co.uk/product-reviews/9021142104/ref=dp_db_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1

donderdag 26 apr 2018

Rinus Vuik :
Jan@ Alledrie: 1.naief, omdat we blijven geloven in een politiek stelsel dat de gevoelens/wil van de meerderheid onder tafel schuift c.q. negeert, 2.dom: omdat wij(Nederlanders) de laatste 5 decennia door dit zelfde stelsel, onder de noemer democratie continu zijn belazerd maar toch in stand houden, 3. bang zijn: ontstaat uit lafheid, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot een geheel verlies van eigen identiteit.De BV Nederland verkwanselt haar eigen toko en stevent af op faillissement.Of zie ik het nu allemaal te somber?

zaterdag 21 apr 2018

Jan Tak :
Geheel mee eens Rinus maar zijn we nu naïef, dom of gewoon bang?
Kan het zijn dat hier nog steeds het gezegde van Willem Parel (Wim Sonneveld) geldt "Niet op reageren Lena" of is het aloude respect voor het geloof van anderen waar we mee zijn opgegroeid welke ons nu de mond snoert?

Ziende wat er in het Midden-Oosten aan ellende en gruwelijkheden geschiedt en de vele aanslagen welke inmiddels in Europa plaats vonden is mijn respect op, kunnen we dit niet eeuwig volhouden of wachten we op een tweede Theo van Gogh? Blijven we eeuwig wegkijken zonder te denken aan wat onze kinderen straks te wachten staat.
Het wordt tijd dat Europa grenzen gaat stellen en de wetgeving aanpast, vrijheid van godsdienst klinkt prima maar dan wel alleen achter de voordeur of in eigen kerk/synagoge/moskee, in de openbare ruimte is eenieder gelijk en ben je het er niet mee eens nou dan "rot je toch op".
Ik besef dat we dan ook onszelf dan moeten beperken, het zij zo ik heb het er graag voor over.

zaterdag 21 apr 2018

Rinus Vuik :
Een boek waarvan de schrijver en uitgever anoniem moeten blijven om niet de kans te lopen te worden belaagd c.q. bedreigd! Nederland is dus al bezet, dit omdat de angst de boventoon voert. Vrijheid van meningsuiting laten wij Nederlanders, gijzelen door een blinde en mensonvriendelijke minderheid! Gewoonweg schandalig!!

vrijdag 20 apr 2018

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties