Liever petten dan pennen in de stad?


5467-liever-petten-dan-pennen-in-de-stad Bij het overlijden van Dolf Welling

(Door Feico Houweling)
De Rotterdamse kunstcriticus Dolf Welling is eind maart op 95-jarige leeftijd overleden.

Hij was drager van de Erasmusspeld en erelid van de internationale organisatie van kunstcritici AICA.

Maar voor Rotterdam is belangrijker dat met hem opnieuw een lid wegvalt van een generatie die in de periode na de oorlog vorm heeft gegeven aan de cultuur en met name ook de journalistiek in deze stad.

Dit is geen in memoriam. Anderen weten veel meer van Dolf Welling dan ik, die hem heb leren kennen via zijn zoon Wouter en andere schrijvers van het deels biografische boekje ‘Dolf Welling, het eigen verhaal’ dat in 2000 werd uitgebracht ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als kunstcriticus. De gedachte om dit stuk te schrijven kwam eigenlijk al bij me op na het recente overlijden van Koos de Gast, net zo’n persoonlijkheid uit het Rotterdam dat voorgoed voorbij is. Het Rotterdam van de wederopbouw, waarin iedereen die een pen kon vasthouden van grote waarde was voor deze stad.

Amsterdam
Dolf Welling is in oktober 1919 geboren in Amsterdam, maar vestigde zich in 1950 in de Maasstad toen hij een baantje kon krijgen als leerling-redacteur bij het toenmalige Rotterdamsch Nieuwsblad. Hij was een van die Amsterdammers die overkwamen naar het zieltogende Rotterdam, dat vooral door het bombardement niet alleen zijn materiële stadshart, maar ook zijn culturele hart was kwijtgeraakt.

Dolf Welling in september 2013. Met hem is opnieuw een lid weggevallen van een generatie die in de periode na de oorlog vorm heeft gegeven aan de cultuur en ook de journalistiek in deze stad. Foto: Firi den HoedtHij behoorde dus niet tot die twee omvangrijke lichtingen van journalisten die vanuit Amsterdam naar deze stad zijn getrokken toen in 1970 Het Vrije Volk zich terugtrok op Rotterdam en in datzelfde jaar ook de Nieuwe Rotterdamse Courant fuseerde met het Handelsblad en zich vestigde aan de Witte de Withstraat. Maar wel was hij een van die vele Amsterdammers die na de oorlog naar Rotterdam zijn gekomen en hier hebben geholpen om de stad een nieuw gezicht te geven.

Durf
Hij was een van de velen die het aandurfden om vanuit het ‘warme’ Amsterdamse nest naar het toch wat kille Rotterdam te komen. Vaak noodgedwongen, maar toch. De waarde van die instroom uit het noorden wordt nog wel eens onderschat en raakt daardoor makkelijk in de vergetelheid. En trouwens, het ging niet alleen om Amsterdammers, maar zovelen die hebben meegebouwd aan het toenmalige Rotterdam. Het waren ook niet zulke bijzondere mensen, maar hun bijdrage aan de stad was bijzonder.
Met het verdwijnen van het Rotterdams Dagblad, voortgekomen uit een fusie van Het Vrije Volk en het Rotterdams Nieuwsblad, en met de verhuizing van NRC Handelsblad naar Amsterdam, aldaar ‘het NRC’ genoemd, is Rotterdam bijna weer terug-bij-af. De initiatiefloze, slappeloederige manier waarop het stadsbestuur rond 2012 een van de meest waardevolle journalistieke instituten uit handen heeft laten glijden, is tekenend voor de geestelijke machteloosheid die deze stad vandaag in haar greep heeft.

Liever petten
In het Rotterdamse stadsbestuur wordt nu de toon bepaald door partijen die liever politieagenten dan journalisten op straat ziet. Liever petten dan pennen. We plengen een traan bij de aanslag op Charlie Hebdo, maar laat die krant vooral in Parijs blijven, want in Rotterdam lusten we geen controversiële vrijdenkers.
Het Algemeen Dagblad, de laatste der Mohikanen, niet te na gesproken. Maar wat deze krant nog heeft overgelaten van het Rotterdams Dagblad doet pijn aan de ogen. Een dun katern met wijknieuws op het niveau van advertentiebladen. Wat zeg ik? Onder het niveau van een advertentieblad als De Havenloods, dat in de jaren zestig en zeventig een waar broeinest was van kritische journalistiek. Niet een krant zonder gezicht, maar een onzichtbare krant. Ik bedoel, in het politiek en maatschappelijk debat in Rotterdam.

 De gedachte om dit stuk te schrijven kwam eigenlijk al bij me op na het recente overlijden van Koos de Gast, net zo’n persoonlijkheid uit het Rotterdam dat voorgoed voorbij is. Foto: FamilieAlles kwijt
Toch zullen ze ook daar in Central Post hun best doen om er nog van te maken wat ervan te maken valt. Maar Rotterdam is op journalistiek gebied bijna alles kwijtgeraakt wat in de tweede helft van de vorige eeuw is opgebouwd. De veteranen van Het Vrije Volk lopen er verloren bij, zelfs hun cafés dreigen te verdwijnen.
Dit is niet nostalgisch bedoeld. Het is een protest tegen de journalistieke culturele verarming van Rotterdam. Een kaalslag zonder weerga. Rotterdam ontbeert platforms voor discussie en opinievorming. Platforms waar wordt geschreven en nagedacht, niet de discussiefora waar vooral oneliners over de tafels worden gesmeten.
Nieuwe pogingen als Vers Beton zijn gedurfd, geïnspireerd en veelbelovend, maar tegelijkertijd lijden ze onder wat de Duitsers zo mooi betitelen als ‘einaltrigkeit’. Het behoort tot één generatie. Het contact, de samenwerking met oudere generaties is verloren. Ze moeten daar iedere dag opnieuw het wiel uitvinden. Wat ze niet zonder succes doen.

Generaties
Het was het overlijden van Koos de Gast en vooral van Dolf Welling dat bij mij de vraag opriep of deze stad werkelijk denkt dat elke generatie opnieuw moet beginnen. Moet deze stad per se altijd maar jong, snel en rauw zijn? Want als dat zo is, dan raakt Rotterdam snel opgebrand. Alleen daar waar generaties samenwerken en elkaar wederzijds inspireren, daar waar de ouderen geleidelijk aan de humuslaag vormen waarin de jongeren kunnen gedijen, alleen daar heeft de samenleving een toekomst.

Nu er zoveel jongs groeit en bloeit en toch ook nog zoveel ouderen rondlopen die een andere wereld hebben gezien, is er volop gelegenheid om de brug tussen de generaties te slaan. Dat is vooral nodig in wat er nog resteert van de journalistiek. Alleen zo kunnen we van Rotterdam een echte cultuurstad maken, waarin zelfs het gemeentebestuur leert inzien dat geen samenleving kan bestaan zonder een door de gemeenschap gedragen cultuur.

(Feico Houweling was onder meer redacteur bij Haarlems Dagblad en Leidsch Dagblad en werkt nu als schrijver en verteller van geschiedenis. Hij was een van de oprichters en de eerste voorzitter van Verzamelde Werken, branchevereniging voor de Rotterdamse letteren.)

Johannes :
Voor wie het boek van Udo Ulfkotte niet kent:


http://www.gekaufte-journalisten.de/
Journalisten manipulieren uns im Interesse der Mächtigen

zondag 26 apr 2015

Johannes :
Het is waar, er is op journalistiek niveau in Rotterdam veel verloren gegaan maar moeten wij daarom treuren? Journalisten zijn als nomaden ze volgen de kudde toen Rotterdam/Amsterdam, nu Amsterdam/Hilversum en straks?

Accepteer bovendien dat de teloorgang reeds werd ingezet met de opkomst van de beeldinformatie, de tijd dat vader zijn krantje las terwijl moeder de afwas deed ligt reeds lang achter ons en de opkomst van het internet met alle gratis informatie in tekst en beeld doet het papier ook geen goed.
Wat we nu zien is een achterhoede gevecht en over 10 jaar ligt de laatste papieren krant in het museum.

Maar die titel "Liever petten dan pennen" waar slaat dit op? Sinds wanneer is een echte journalist afhankelijk van de politiek stromingen? Ja wel als je ze achter de kont aan holt, lees het boek van Udo Ulfkotte van de Frankfurter Algemeine, ook dat is kenmerkend en een reden waarom het publiek nu zelf uitmaakt wat ze leest.

zaterdag 25 apr 2015

Janneke van damme :
Dank je wel voor deze hartekreet Feico.
Nu het antwoord van de politiek hierop en vooral wij allen.

zaterdag 25 apr 2015

Kees Versteeg :
Goed stuk.

zondag 12 apr 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Militairen ‘blauw ‘ op straat


Gratis ochtendkrant Metro kopte gisteren:
‘Politie zal straks ‘nee’ moeten zeggen’.
En: De werkdruk bij de politie is zo hoog,
dat het aantal overtredingen van de
Arbeidswet dit jaar zal uitkomen op 200.000.

Gevolg: Politiemensen stukken minder gemotiveerd,
te hoge werkdruk leidt tot stress, burn-outs en
aantal ziekmeldingen onder onze wethandhavers
neemt alarmerende vormen aan.

Met nu zo’n 1100 nieuwe agenten erbij en dure
langdurige opleidingen, blijft het landelijke
Nationale Politiekorps dweilen met de kraan open.

Interview met hoofdagent: ‘Wat je alleen wel ziet,
Is dat de burgers langer moeten wachten op een
aangifte die ze hebben gedaan. En ze zullen minder
blauw op straat zien?’

Nog minder blauw op straat? Nog langer wachten
voor de burgers op aangiften? Kan het nog gekker.

De misdaad, zeker de zware criminelen tieren
tegenwoordig zo welig als nooit te voren. Gelegenheid
maakt de dief. Pakkansen steeds kleiner, de
veiligheid op straat en in het verkeer nemen
intussen eveneens alarmerende vormen aan.

Waarom op korte termijn geen militairen tijdelijk
betrekken als noodagent nu de nood het hoogst is.
Wat doen militairen eigenlijk in vredestijd?
Oefenen in de kazerne, in het bos, op het strand
En waarom dus niet direct op straat en in het verkeer?

Met zeer effectieve korte opleidingen tot agent, overal
direct inzetbaar, van terrorismebestrijding tot
invallen bij zware criminelennesten.

Simpel zolang de nood het hoogst is tijdelijk
met een het wisselen van een
groen naar een ‘blauw’ uniform. Met daarbij een
besparing van honderden miljoenen euro’s.

En anders, Opstelten zei het al in alle toonaarden:
'Blauw op straat,
meer blauw op straat,
nog meer blauw op straat.’

Allemaal, allemaal, hartstikke blauw op straat!


Jim Postma.

  • Nieuw

  • Reacties