Oprecht uit het hart in kil Rotterdam

5180-oprecht-uit-het-hart-in-kil-rotterdam (Door Hans Goosen)

Rotterdam Vandaag & Morgen geeft nu en dan gastschrijvers de gelegenheid hun mening op deze site te ventileren. Rotterdam Vandaag & Morgen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze opiniestukken. Hans Goosen is Voorzitter van de Rotterdamse Sociale Alliantie tegen Armoede (ROSA).

We hebben al een aantal reacties gehad vanuit het schrijverscafé van de Pauluskerk.


Dat hun optreden weer doorgaat op 17 oktober, de Werelddag tegen de Armoede. Zij vormen al zes jaar een belangrijk onderdeel van het programma van deze dag.
Natuurlijk staan ze er vrijdagmiddag weer. In het middelpunt van de belangstelling. Met hun oprechte gedichten en verhalen, recht uit het hart.

Demonstratieve mars
De initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantie heeft besloten de Werelddag weer in de Pauluskerk te houden en na afloop om half zes mee te doen aan een vervolg: een demonstratieve mars van het Schouwburgplein naar het Stadhuis. Het kan namelijk zo niet langer, het Rotterdams bestuur steekt schril af tegen andere steden in Nederland, waar het gaat om het armoedebeleid.

De initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantie heeft besloten de Werelddag weer in de Pauluskerk te houden en na afloop om half zes mee te doen aan een vervolg: een demonstratieve mars van het Schouwburgplein naar het Stadhuis.

Niet alleen gaat men in de komende jaren 20 miljoen daarop bezuinigen, het extra geld uit het Sociaal Akkoord, 9 miljoen voor armoedebestrijding dreigt ten goede te komen aan de middengroepen. En het kindpakket, om kansen te bieden aan kinderen uit de armste gezinnen, werd door de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA , met 22 tegen 21 stemmen wederom van de tafel geveegd. Hoe hardvochtig kan men zijn.

Geen verzet
Uit niets blijkt enig verzet van Burgemeester en Wethouders tegen de bezuiniging van het Rijk op het volume van de bijstand, bijna 6% korting, van 557 naar 527 miljoen. Ik weet nog van tijden dat Rotterdam als grote stad en Wereldhaven verzet aantekende tegen het Rijk. Maar ja, de grootste partij nu in Rotterdam, heeft geen enkele band met of invloed bij de Haagse politiek.
In andere steden in het land zet men zijn beste beentje voor met het armoedebeleid. Daar heeft de politiek nog wel empathie en sympathie voor de mensen die het moeilijk hebben. Je zal maar moeten leven in een stad met een zogenaamde Rotterdamse ‘Kendoe-mentaliteit’, waar Burgemeester en Wethouders zichzelf te koop zetten in nieuwe nette herenkostuums. En bijna dansend zich niets van 100.000 burgers aantrekken die het hoofd niet boven water kunnen houden.

Aanmelden: mail@rosarotterdam.nl of 010 411 15 16

**********

Blut en toch verplicht participeren

Steeds meer conclusies worden er getrokken uit de crisis, waar maar geen einde aan schijnt te komen. Toch is er iets vreemds aan de gang in de economie. Tijdens de crisis is er een grote groei geweest van de topinkomens in de bovenlaag, soms met 20%. En tegelijkertijd is er een stabilisatie geweest van de inkomens bij de andere groepen.

Blijkbaar bepaalt die bovenlaag volledig haar eigen inkomen en verloochenen ze daarmee hun eigen ideologie, die van het marktdenken. De overheid en zelfs de progressieve partijen hullen zich daarover in stilzwijgen. Langzaam maar zeker wordt de overheid en daarmee ook de democratie uitgehold.
De bezuinigingen hebben er alleen maar toe bijgedragen dat de economie niet uit het dal kon kruipen. Investeringen bleven achterwege, het vertrouwen van de consument bleef onverminderd laag, de banken hielden de vinger op de knip en de dure euro was alleen maar gunstig voor mensen met groot geld.

Zo zijn we allemaal gegijzeld als marionetten, waarvan de touwtjes in handen zijn van de bovenlaag. De top, die zich geleidelijk met steeds meer dedain uitlaat over mensen in de lagere kaste. En de maatregelen van de overheid liggen in het verlengde van dat dedain.
De mensen zonder werk, de mensen in de schulden zijn in een sociaal isolement gedrukt. Het samen leven eist nu eenmaal geld. En in plaats dat geld te mogen verdienen, wordt ze nu de plicht tot participatie opgedrongen, zonder toekomstperspectief.

Fia Blok :
Het is heel erg wat er in Rotterdam gebeurt en er schijnt geen einde aan te komen.
Wat hangt ons allemaal boven ons hoofd.

vrijdag 17 okt 2014

Wim :
Als Hans Goosen nog steeds in de politiek gelooft het zij links of rechts zal hij blijvend van een koude kermis thuis komen.

woensdag 15 okt 2014

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Ziel

“Op het einde van zijn leven, kon mijn vader niet meer communiceren, maar hij kende wel hele stukken poëzie uit het hoofd die hij opzegde terwijl we ze hem voorlazen. Je zag hem dan even weer oplichten. Anderen hebben dat met muziek of schilderkunst. Ik heb het talloze keren zien gebeuren en iedere keer was het diep ontroerend.”

Nicci Gerrard in een interview met Marnix Verplancke.

https://bazarow.com/

(van de redactie)


  • Nieuw

  • Reacties