OPINIE

Afstraffen van luxe in schuldsanering

6877-afstraffen-van-luxe-in-schuldsanering

(Door Hans Roodenburg)

Niet alleen laagopgeleide burgers in Rotterdam moeten worden gestraft maar ook aanbieders van leningen en afbetalingsregelingen. Daarvoor pleit een thuisvrijwilliger die probeert schuldsaneringsregelingen van natuurlijke personen op de rails te krijgen. Zijn naam is bij de redactie bekend. Omwille van zijn privacy maken we die niet bekend. Anders wordt hij doodgegooid met mails, opmerkingen van de industrie én mensen die baat hebben bij de onduidelijke regelingen van thans.

,,Natuurlijk zijn er mensen/gezinnen die onbedoeld in de financiële problemen komen door overlijden, scheiding, ontslag en dergelijke en bijvoorbeeld het niet verzekerd zijn en wat dan ook. Die moeten coûte que coûte worden geholpen!’’ vertelt hij.

Schulden van de laaggeletterden schijnen in Rotterdam een groot stadsprobleem te zijn. Meer dan 50.000 Rotterdamse huishoudens zouden schulden hebben. Ongeveer 27.000 mensen zouden zelfs problematische schulden hebben. De Rotterdamse raadsfractie D66 wil daar een oplossing voor hebben.

Nils Berndsen, woordvoerder Werk & Inkomen en raadslid: ,,De gemeente moet alles op alles zetten om de schuldenproblematiek in Rotterdam terug te dringen.’’ Voor veel schuldhulpverleners een bekende situatie. Mensen met ongeopende post en oplopende schulden.

Onze bron: ,,Het heeft niet zozeer en alleen met laaggeletterdheid te maken maar zeker ook met een laag intelligentieniveau en laat maar waaien mentaliteit. Er is nauwelijks besef, discipline en normgedrag van het aangaan van allerlei financiële verplichtingen zoals het afsluiten van abonnementen en contracten met telecomproviders, op afbetaling kopen bij postorderbedrijven met hun torenhoge rentes en marketingmethodes van u kunt weer zoveel bestellen welk advies en mogelijkheid vaak gedachteloos wordt opgevolgd onder het motto het staat er toch.’’

Bedrijven zouden volgens hem pas na het storten van waarborgsommen een site mogen openen. ,,Maar dat is een heel aparte problematiek en tak van sport.’’

Gelukkig houdt volgens hem de rechtspraak ook rekening met ongewenste toepassing en beroep op de WNSP (wet natuurlijke sanering personen) die soms ten onrechte wordt ingeroepen en aangevraagd. ,,Trouwens dat is een zeer lang en complex traject.’’

Behalve ‘de verborgen verleiders’ speelt ook de incasso- en deurwaardersbranche een belangrijke rol bij het ontstaan en zelfs vergroten van schulden. Een oorspronkelijke vordering van slechts €100 kan volgens hem heel gemakkelijk oplopen tot wel €1000 op basis van de huidige wet- en regelgeving op dat gebied. ,,Daar zou ook eens paal en perk aan moeten worden gesteld en ook de overheid (Belastingdienst en het Centraal Justitie Incasso Bureau) speelt hierbij een belangrijke rol.’’

De vrijwilliger: ,,Ik heb gevallen meegemaakt waarbij schulden waren opgelopen tot soms dik boven de ton van mensen in een huurhuis met een modaal inkomen en beroep. Als je dan ging vragen waar dat allemaal aan opgegaan was, wist men geen specifiek antwoord te geven. Het was gewoon opgegaan en zelfs niet aan bijvoorbeeld een caravan, boot, auto en dergelijke. Dat is misschien dan nog aannemelijk en te verklaren.’’

Lees verder

Opvang van asielzoekers valt totaal ver

6857-opvang-van-asielzoekers-valt-totaal-verkeerd
(Door Jim Postma) De stad Rotterdam is sinds 2015 zo’n 2.500 asielzoekers ‘rijker’ geworden. De mee[...]

Rechts heeft de wind mee

6825-rechts-heeft-de-wind-mee
(Door Hans Roodenburg) Rechts heeft de wind mee. Naar het zich laat aanzien zal bij de gemeenteraadsverkiezin[...]

Schijndemocratie

6821-schijndemocratie
(Door Jim Postma)
Het is weer zo ver. De gemeenteraads-verkiezingen van onze stad op woensdag 21 maart zijn in aantocht. En dat is al a[...]

Het voorportaal voor de dood (2)

6730-het-voorportaal-voor-de-dood-2
(Door Hans Roodenburg) Gelukkig in een verpleeghuis? Dat valt toch niet mee. Een derde tot de helft van de ondervr[...]

Het voorportaal voor de dood

6716-het-voorportaal-voor-de-dood
(Door Hans Roodenburg) Ouderen met ernstige lichamelijke beperkingen of dementie wonen in verzorgings- of verpleeg[...]

‘Als het kalf verzopen is’

6710-als-het-kalf-verzopen-is
(Door Jim Postma)
Wie wederom de laatste dagen het gestuntel heeft gezien van Mark Rutte over de alles verwoestende orkaan Irma op Sint[...]

Vruchtbare Grond

6701-vruchtbare-grond
(Door Ronald Sörensen) In het programma Buitenhof vertelde burgemeester Aboutaleb, dat veel terroristen van Mar[...]

Rotterdam viert de Dag van de Democratie

6697-rotterdam-viert-de-dag-van-de-democratie
Open dag in het Stadhuis Voor de eerste keer viert Rotterdam dit jaar de Dag van de Democratie. Op zaterdag 9 se[...]

Napoleon in de raad

6611-napoleon-in-de-raad
(Door Ronald Sörensen)
Napoleon in de raad Bij de huldiging van Feyenoord op het stadhuis zag ik de vertegenwoordiger van de Rotterdam[...]

Clowneske dreiging

6600-clowneske-dreiging
(Door Rein Heijne)
Is dit een grap of om te huilen, vroeg ik mij onlangs af. Ik zag op mijn Tv-scherm twee keurig geklede mannen, heren [...]

Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties