Zwaan maakt ruzie met 'de bastaardjes’

(Door Jim Postma)

PROVENIERSWIJK – Het zwanennest aan de Spoorsingel, aan de achterkant van het Centraal Station, blijft de gemoederen van de buurtbewoners bezig houden.


Zo ook die van de honderden NS-reizigers die er elke dag langs lopen. Een bewoner van de Provenierssingel ontdekte onlangs dat moederzwaan ligt te broeden op zes eieren.

Hij zegt daarover: ,,De zwaan was even van haar nest af en toen zag ik voor het eerst de grote zwaneneieren liggen. Ik moest toen nog als reddende engel optreden omdat er een paar waterhoentjes op afliepen die mogelijk met hun snavels in de eieren wilden pikken. Dit wilde ik voorkomen en heb de hoentjes vervolgens verjaagd. Maar dat werd mij niet in dank afgenomen. Een vent aan de overkant van de singel begon naar mij te schreeuwen: ,,Blijf met je poten van dat zwanennest af. Je verstoort het broeden…!’’ Hij wist niet dat ik zojuist het nest had beschermd. Ik moest er zelf om lachen. Het laat wel de betrokkenheid van iedere voorbijganger zien,’’ aldus buurtbewoner J. Abraham.

Inmiddels zijn de opknapwerkzaamheden aan de singel van Gemeentewerken sinds enkele weken stilgelegd om het broedende paar niet te storen. Daar wordt onder meer de voor de bewoners fraaie oude houten Hoevebrug gesloopt om plek te maken voor een eigentijdse brug die beter past bij het nieuwe Centraal Station in aanbouw. De buurtbewoners vinden dat maar niks. ,,Alle romantiek uit onze buurt verdwijnt hierdoor,’’ zeggen zij teleurgesteld.


Te koud?

Een bewoner van de Spoorsingel, Joop van de Heuvel, die als vogelkenner bekend staat vertelde: ,,Het kan in totaal zo’n twee maanden duren voordat de zwaneneieren zijn uitgebroed. De vraag is of er inderdaad jonge zwaantjes worden geboren omdat het te vroeg en te koud is voor het jaar. Mocht dat het geval zijn, dus dat de eieren niet uitkomen, dan volgt meestal nog een tweede leg van het zwanenpaar.’’

De jonge bastaardeendjes of bastaardgansjes (niemand weet het precies) die eerst moederzwaan overal in de singel volgden, zitten nu achter vaderzwaan aan. Maar die blijkt er helemaal niet van gediend te zijn. Door het opzetten van zijn vleugels laat hij zien eerder kwaad te zijn op de bastaarden dan dat hij ervan gecharmeerd is. Vooral als de jonge beestjes te dicht bij het zwanennest van de broedende moeder komen. Omstanders hebben gezien dat vaderzwaan ze dan wegjaagt en ze zelfs in de vleugels pikt.


(Buurtbewoner Mishu Westerveld legde als bewijs de diverse ruzietaferelen in een fotoserie vast).

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties