Child penalty: sterke daling inkomen vrouw na eerste kind

8269-child-penalty-sterke-daling-inkomen-vrouw-na-eerste-kind

(van de redactie)

Voor de meeste vrouwen daalt het inkomen met meer dan een derde in de eerste twee jaar na de geboorte van hun eerste kind. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB). Voor mannen is er slechts een zeer beperkt effect op het inkomen.


child penalty

De relatieve ‘child penalty’, het verlies in inkomen van vrouwen ten opzichte van mannen, is 8 jaar na geboorte van het eerste kind gemiddeld 39%. De daling van het inkomen ontstaat vooral door daling van het aantal werkuren. De child penalty is lager voor hoogopgeleiden dan voor niet-hoogopgeleiden.

moederschap oorzaak verschil

De afgelopen decennia is de arbeidsparticipatie van vrouwen sterk toegenomen. Dit is onder andere het gevolg van de stijging van het opleidingsniveau, het feit dat vrouwen op latere leeftijd kinderen krijgen en de verandering in cultuur en sociale normen. Ook beleid heeft hierbij een rol gespeeld. Al deze factoren hangen onderling samen. Omdat de participatie van vrouwen al hoog is, wordt het steeds lastiger om deze nog verder te verhogen. Omdat er veel in deeltijd wordt gewerkt, is er meer ruimte om het aantal gewerkte uren te stimuleren. Toch blijven er inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen bestaan.

Een van de oorzaken hiervoor is ouderschap. Op het moment dat mensen kinderen krijgen, daalt het inkomen van vrouwen veel meer dan dat van mannen en deze daling is langdurig. Hier lijken voorkeuren en gevestigde rolpatronen voor vrouwen en mannen een belangrijke rol te spelen.

arbeidsdeelname vrouwen toegenomen

Er zijn grofweg vier belangrijke factoren die de arbeidsparticipatie van vrouwen bepalen. Dat zijn: individuele factoren, sociale normen en cultuur, overheidsbeleid en de structuur en werking van de arbeidsmarkt. Onder individuele factoren vallen individuele voorkeuren, opleiding, leeftijd, gezondheid en de gezinssituatie. De toename van het opleidingsniveau van vrouwen, de sterk verbeterde gezondheid van moeders en de ontwikkeling en acceptatie van de pil hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen

geen simpele oplossingen

Tussen 2005 en 2008 hebben verhoging van de kinderopvangtoeslag en belastingkortingen op de korte termijn geleid tot een gemiddelde toename van 2,3% -punt in de arbeidsparticipatie van moeders van kinderen jonger dan 12 jaar. De kans op economische zelfstandigheid steeg met 3,1%-punt. Beleid kan dus in bescheiden mate verschil maken zo kan je concluderen. Het rapport laat verder zien dat op basis van bijvoorbeeld het stimuleren van meer vrije tijd voor mannen na een geboorte om een rol in het huishouden te vervullen - als je verschillende onderzoeksresultaten naast elkaar legt - niet ondubbelzinnig leidt tot afname van de inkomensdip van moeders na de geboorte van een eerste kind.

Intussen wordt het verschil met het inkomen van de moeder voor de geboorte van het kind niet kleiner in de eerste acht jaar na de geboorte. In die tijd blijft het inkomen gemiddled een derde lager.

Het hele CPB rapport arbeidsparticipatie-gewerkte-uren-en-economische-zelfstandigheid-van-vrouwen is hier te lezen.

Bijschrift foto: Zo erg is het hier meestal nog niet, op de foto een moeder tijdens de Amerikaanse depressie 1936 foto Dorothea Lange Wikimedia commons.jpg

van de uitgever :
WORD DONATEUR VAN RV&M. Maak een vaste bijdrage per maand (vanaf €2,-) of een eenmalige bijdrage naar keuze over naar NL55INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road o.v.v. Support V&M

Afzender: RV&M
emailadres: contact@vandaagenmorgen.nl

vrijdag 13 sep 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties