Praktische aanpak jeugdwerkeloosheid

7824-praktische-aanpak-jeugdwerkeloosheid

De Buzinezzclub is positiever gestemd dan de Rotterdamse Rekenkamer in het recent uitgebrachte rapport ‘Werk aan de Winkel’ (15 januari). De Buzinezzclub is één van de initiatieven die Rotterdamse jongeren middels een ‘traject’ begeleiden richting de arbeidsmarkt. De Rotterdamse Rekenkamer schetst een kritisch beeld over de huidige aanpak van jeugdwerkloosheid in de havenstad. In het rapport worden verschillende oorzaken genoemd voor de tegenvallende resultaten, in vergelijking met andere steden. Het rapport noemt met name de beperkte promotie en effectiviteit van het Rotterdamse Jongerenloket als obstakel voor een goed functionerende aanpak van jeugdwerkloosheid. Echter, in de praktijk zit er meer achter de beperkte resultaten van de aanpak. De Buzinezzclub ziet bovendien ontwikkelingen die de komende jaren een positieve impact zullen hebben op jeugdwerkloosheid in Rotterdam.


Het Jongerenloket in Rotterdam is volop in beweging en is verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er waren de afgelopen jaren meer factoren die invloed hebben gehad op de resultaten. Zo was de jeugdwerkgelegenheid beperkt als gevolg van de crisisjaren. Inmiddels is de arbeidsmarkt flink aangetrokken en zijn er meer vacatures, maar nog niet alle jongeren kunnen hiervan profiteren. Daarnaast is de aanpak in Rotterdam aan het veranderen, zowel intern bij de gemeente Rotterdam, als bij externe organisaties in de stad. Bijvoorbeeld vanwege de nieuwe aanbestedingsregels. Het moet in de komende tijd duidelijker worden welke instanties deel uit blijven maken van het huidige aanbod voor de komende jaren. Met meer zekerheid, kan ook de zichtbaarheid toenemen.

Nieuwe initiatieven
Tal van organisaties zien ook kansen in de huidige situatie. Een samenwerking tussen het Albeda Startcollege en de Buzinezzclub is daar een recent voorbeeld van, waarbij preventief actie wordt ondernomen om jonge Entreestudenten te behoeden voor een uitkering. Dat doen de organisaties door al tijdens de opleiding te investeren in jongeren die in de nabije toekomst een beperkte kans hebben op de arbeidsmarkt. Zo kan een deel van de werkloosheid onder jongeren voorkomen worden. Daarnaast pakt de Buzinezzclub al jaren jeugdwerkloosheid aan, als één van de succesvolle trajecten in de stad. De Buzinezzclub werkte eerder samen met de gemeente Rotterdam in de SIBBR, de eerste Social impact bond van Nederland in samenwerking met START Foundation en ABN-AMRO. Uit de rapportage rondom de SIB concludeert Deloitte dat de Buzinezzclub een miljoenenbesparing op uitkeringskosten heeft gerealiseerd middels de SIBBR-aanpak.

Gemeente aanpak moet groeien
Uit het onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer blijkt bovendien dat één op de vijf Rotterdamse jongeren die in 2015 in de bijstand zaten en aan de slag gingen, in 2017 toch weer in de bijstand terecht kwamen. Dat is een groot probleem, maar kan een gevolg zijn van het groeiend aantal korte flexcontracten op de arbeidsmarkt. Met name de jongeren hebben hier last van. Daar ligt ook voor ondernemers een kans om meer stabiel werk te creëren. Daarnaast kan een beter beeld van de eigen talenten en de intrinsieke motivatie van jongeren helpen om een baan langer te behouden. De één-op-éénbegeleiding en externe trajecten die jongeren begeleiden, boeken daarbij goede resultaten. Uit het onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer blijkt ook dat de jongeren zelf aangeven baat te hebben bij de externe trajecten. Juist de externe organisaties hebben jarenlange kennis opgebouwd om deze doelgroep effectief te begeleiden. We onderschrijven dan ook het advies van de Rekenkamer om meer te investeren in de budgetten voor externe trajecten zodat zij kunnen blijven bestaan. Door verder te kijken dan alleen de aanpak van het Jongerenloket, en door kansen te zien in plaats van tekortkomingen, verwacht de Buzinezzclub dat in de komende jaren grote stappen gemaakt kunnen worden in de aanpak van jeugdwerkloosheid in Rotterdam.

Jan Tak :
Ik zat op de MTS en 's avonds bracht ik voor een grijpstuiver zo'n 1200 Havenloodsen rond. Iemand enig idee hoeveel dat weegt?
In de schoolvakanties pakte je er een klusje bij enerzijds om de brommer te betalen maar je deed ook werkervaring op. Zo werkte ik twee weken voor een machinefabriek bij Henkes in Delftshaven daar leerde je dan weer de smaak van jenever. Altijd werk gehad al had ik ook wel eens geen zin, maar op de zak van mijn ouders teren dat deed je niet.

Kortom makkelijk zal het niet altijd zijn maar ik ben er van overtuigd dat wie wil kan werken en ja dan moet je vroeg je nest uit.
Ach het wordt ze veel te makkelijk gemaakt.

donderdag 17 jan 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties