Expo: ‘De communisten’

De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal: Het communistisch verzet kent een turbulente geschiedenis. De communisten kwamen als eersten in Nederland in verzet tegen het fascisme. Al vroeg in de jaren ’30 deden zij illegaal werk ter ondersteuning van het verzet in Duitsland. Op de eerste dag van de Duitse bezetting van Nederland werd de gehele Communistische Partij van Nederland (CPN) een verzetsorganisatie. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek vertelt dit bewogen verhaal in de boeiende tijdelijke tentoonstelling De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal, te zien van 2 mei t/m 28 oktober 2018.

De voorlopersrol van de communisten had voor- en nadelen. Na mei 1940 had de illegale CPN al snel duizenden verzetsleden waarvan velen al waardevolle ervaring hadden met illegaal werk. De Gestapo had echter ook een voorsprong. Zij had in de jaren ’30 samengewerkt met de Nederlandse inlichtingendienst en bezat reeds veel informatie over de Nederlandse communisten. Deze informatie werd gebruikt om hen fanatiek te vervolgen. Toch slaagde het communistisch verzet er in zeer actief te zijn. De verzetskrant De Waarheid werd in 1940 landelijk verspreid en het communistisch verzet stond aan de basis van de Februaristaking van 1941. Direct na de bevrijding was de CPN mede dankzij haar rol in het verzet zeer populair. Dit was van korte duur, met de Koude Oorlog nam het anticommunisme Nederland in zijn greep. Opnieuw volgden inlichtingendiensten communistische oud-verzetsleden. Communisten werden verwijderd uit de vereniging voor ex-politieke gevangenen en de herdenking van verzetsstrijdster Hannie Schaft werd in 1951 zelfs verboden.

De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal toont deze meeslepende geschiedenis aan de hand van vele verzetsposters, kranten, foto’s, videomateriaal en muziekfragmenten. De verhalen van het communistisch verzet komen tot leven in historische verzetsobjecten uit Nederland en Duitsland: van een stencilmachine waarmee De Waarheid werd gedrukt tot sabotagegereedschap waarmee treinen werden ontspoord. De vervolging van de communisten wordt vertelt aan de hand van de indrukwekkende tekeningen van Henri Pieck en het bijzondere schaakspel dat verzetsman Nico Mourer in gevangenschap maakte van broodkruimels.

2018 – Jaar van Verzet
Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog staat in 2018 centraal tijdens het Jaar van Verzet. Door heel Nederland vinden activiteiten plaats die mensen kennis laten maken met - en na laten denken over - verzet. Uiteenlopende verzetsverhalen van toen zetten aan tot nadenken over de betekenis daarvan voor de wereld van nu. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op www.tweedewereldoorlog.nl

Platform WO2
Het Jaar van Verzet is een initiatief van het Platform WO2, een netwerkorganisatie waarin het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het NIOD, de Oorlogsgravenstichting, Liberation Route Europe en de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 samenwerken met als doel de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland levend te houden. De tentoonstelling ‘De Communisten’ wordt geproduceerd door het Bevrijdingsmuseum dankzij financiële steun van het vfonds: Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Rinus Vuik :
Alek@Jouw reactie versterkt alleen maar hetgeen ik in mijn antwoord aan Ronald t.a.v. het negativisme jegens Rusland heb gesteld.Wederom ook respectloos richting gesneuvelde Russische soldaten, die van een vervolg op WO II geen weet hadden en deden wat ze moesten doen en hun leven gaven voor 'onze' vrijheid, waar we nu zo slordig mee omgaan!

vrijdag 20 apr 2018

Alek Dabrowski :
De gesneuvelde Russische soldaten bij de zogenaamde bevrijding van Oost-Europa (want meteen volgde de bezetting, die tot 1989 duurde) waren voor een deel ook slachtoffers van het communisme. Wie niet wilde of ideologisch niet voldeed werd zonder pardon uit de weg geruimd.

vrijdag 20 apr 2018

Rinus Vuik :
Ronald@ De door jou aangevoerde feiten wil aanvullen met nog een feit:
'De Communisten' hadden een heel groot aandeel in de bevrijding van Europa in WO II en lieten vele duizenden Russische soldaten het leven. De Amerikanen en Canadezen werden de helden, de Russen werden niet geteld. Een regelrechte schande en bovendien respectloos 't.a.v. de gesneuvelde Russische soldaten. OK, Rusland bezette (tijdelijk) het door hen bevrijdde gebied en de VS gijzelden West-Europese decennia lang met het slim en goed doordachte Marshall Plan. Het wordt tijd dat de Russische Federatie met meer respect tegemoet getreden wordt. Weg met dat negatieve beeld en vooroordelen, de Europeanen met de paplepel ingegoten. Ik vrees de VS meer als een gevaar voor de (wereld) vrede dan Rusland, quod est demonstrandum.

vrijdag 20 apr 2018

Ronald Sörensen :
Voor de oorlog zagen de communisten de fascisten vooral als concurrenten en niet zozeer als ideologische tegenstanders gezien de socialistisch maatregelen die Hitler nam.
De verzoening vond plaats op 23 augustus 1939 en daarmee was het lot van Polen bezegeld. Het werd, na de Duitse invalop 1 september en de Russische 17 dagen later, uiteindelijk opgedeeld (heel communistisch!)

Dit alles met goedkeuring van de CPN !
Die gingen voor het eerst tekenen van verzet tonen na 22 juni 1941. De Duitse aanval op Rusland (Stalin)

Daarvoor hadden wel enkele communisten mede aangezet tot de Februaristaking.

die geweldige communisten hebben tot 1956 Stalin als een held vereerd!

woensdag 18 apr 2018

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Stad en platteland

Het verhaal is van Annie Proulx. Het staat in 'Heart Stories'. Het gaat over Lime, een jongeman met rood haar en een soort innerlijk vuur dat erop lijkt 'of hij snel van binnen op aan het branden is'.

Een vuur dat sommige vrouwen aantrekkelijk vinden. Lime is met zijn vriendin Charlotte buiten de stad gaan wonen. Ze droomden dat ze daar een handeltje in Peruviaanse poncho's op konden zetten. Dat plan mislukt, maar dankzij het geld van de ouders van Charlotte overleven ze. Lime heeft in de heuvels een groep verlopen eenzelvige landbouwers gevonden die op woensdagavond fantastische zelf geschreven muziek maken. Hillbillymuziek, origineel en ontroerend goed gespeeld. De muzikanten zijn stug en weinig spraakzaam, maar ze staan hem toe dat hij meespeelt. Hij ontdekt dat de zangeres, een goed in het vet zittende, maar mooie jongedame, de schrijfster van de songs is. Haar vader speelt ook mee. De enige keer dat hij overdag langs komt, is zij alleen. Hij verleidt haar. Als haar huisgenoten waaronder haar vader, thuiskomen van het werk op het land en hen ontdekken, roept hij dat hij van haar houdt. Op dat moment ontdekt hij dat de man waarvan hij dacht dat het haar vader was, haar echtgenoot is. Hij rent voor zijn leven en keert er nooit meer terug.

  • Nieuw

  • Reacties