100 conceptdenkers over de wereldproblemen

Geniale out of the box denkers lossen wereldproblemen op. Het ei van Columbus organiseert innovatie-denkhotel op 13 april aanstaande.

100 conceptdenkers hebben de denktank Het ei van Columbus opgericht om bedrijven, waaronder de RET uit Rotterdam en de Wereldhavendagen van het Rotterdamse Havenbedrijf te helpen innoveren en tegelijkertijd een wereldprobleem op te lossen via een andere manier van denken. Daan Roosegaarde, Erik Kessels, Wim Michels, Lorenzo de Rita en 30 andere out of the box denkers leggen op vrijdag 13 april een ei in het Amstel Hotel. Uit dit ei komt een creatieve oplossing voor de business cases van verschillende bedrijven. Het doel is deze bedrijven succesvol te laten innoveren. Vrijdag de 13e is geen ongeluksdag. Het getal 13 staat voor transformatie en vernieuwing.

Bedrijven als onder andere ProRail, Gasunie, RET en Topsector Logistiek checken in met een probleem en checken uit met een innovatie. Ze mogen echter alleen meedoen als ze tegelijkertijd ook een wereldprobleem oplossen.

Bedenker van ‘Het ei van Columbus’ innovatie-denkhotel, Monique Juffermans: “Bedrijven checken in met een probleem en checken uit met een innovatieve oplossing. Ze mogen alleen deelnemen als ze ook een wereldprobleem oplossen. Denk aan een bal voor kinderen in ontwikkelingslanden die geen elektriciteit hebben. Als ze voetballen laadt de bal op en aan het einde van de dag geeft hij licht om hun huiswerk mee te maken. Als je dan toch voetballen produceert, waarom dan niet meteen een wereldprobleem oplossen?! Tijdens het enige innovatie-denkhotel in Nederland worden zulke grensverleggende concepten bedacht.”

Waarde toevoegen
Het gaat erom écht iets relevants toe te voegen aan de samenleving. Succesvolle bedrijven van de toekomst doen iets wat anderen niet doen. Ze koppelen hun DNA aan een megatrend, haken in op latente behoeften van doelgroepen en lossen een relevant maatschappelijk probleem op. Managementstrateeg Michael Porter geeft aan dat toekomstige bedrijven alleen nog maar winst zullen maken als ze hun groei koppelen aan het oplossen van een wereldprobleem.

Welke wereldproblemen gaan we oplossen?
We gaan de ‘Bank van de Toekomst’ bedenken die niet meer investeert in fossiele brandstoffen, maar in plaats daarvan meehelpt het klimaatprobleem op te lossen. ‘Het Station van de Toekomst’ biedt reizigers niet alleen innovatieve mobiliteitsoplossingen, maar ook gas vervangende warmte voor thuis. Hollandse aardappelen kunnen straks wereldwijd hongersnood tegengaan, doordat ze resistent zijn tegen droogte en zout, dus zelfs in de woestijn kunnen groeien. En we laten zien hoe we 295 miljard euro in de zorgkosten kunnen besparen door niet te genezen maar te voorkomen.

Hoe los je eigenlijk een wereldprobleem op?
'Het ei van Columbus' is een boek, methode en denktank die organisaties laat innoveren en het oplossen van een business case gelijk koppelt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Aan het eind van de dag gaan de organisaties met een grensverleggend innovatief concept naar huis en hebben ze gelijk een wereldprobleem opgelost. Meer informatie over het innovatie-denkhotel is te vinden op: www.heteivancolumbus.net.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties