Bijeenkomst over Joods Monument in Stadhuis

BIJEENKOMST OVER HET JOODS MONUMENT IN HET STADHUIS EN NIEUWE STOLPERSTEINE AAN DE ROZENBURGLAAN IN ROTTERDAM

De 20e editie van de reeks Z-Files, Kunst en de Stad wordt georganiseerd door CBK Rotterdam in samenwerking met Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument. Hier wordt het eerste exemplaar van de publicatie Loeki Metz en het Joods Monument in Rotterdam van Siebe Thissen door burgemeester Aboutaleb overhandigd aan Serge Metz, de zoon van Loeki Metz. Tevens wordt de bijna 400-jarige geschiedenis van de joodse gemeenschap in Rotterdam toegelicht in gesprekken en zang van Ken Gould. Voorafgaand aan de presentatie kan het monument van Loeki Metz worden bekeken, na de Z-Files is er de mogelijkheid het leggen van Stolpersteine bij te wonen in de Rozenburglaan in Kralingen.

- Locatie: Stadhuis Rotterdam (gasten wordt gevraagd een ID-bewijs mee te nemen)
- Datum: 13 november 2017
- Tijd: 15.15 uur (bezoek monument), 15.45 uur (aanvang programma)
- Toegang: gratis, aanmelden verplicht – via deze link

Op 20 september 2017 was het precies 50 jaar geleden dat het Joods Monument door Loeki Metz werd vervaardigd. Het monument was de eerste herinnering aan joodse slachtoffers van de Shoah in Rotterdam en betrof een geschenk van ‘Comité Ereschuld aan Joodse Stadsgenoten’ dat hiermee excuses aanbood aan de joodse gemeenschap. In zijn essay Loeki Metz en het Joods Monument in Rotterdam beschrijft Siebe Thissen de moeizame totstandkoming van het monument, die hij illustratief noemt voor de even moeizame wijze waarop Rotterdam (én Nederland) na de oorlog omging met teruggekeerde joden. In dat spanningsveld dwingt het doorzettingsvermogen van de beeldhouwster Loeki Metz bewondering af.

Programma stadhuis
15.15–15.35 uur
Gelegenheid tot het bekijken van het Joods Monument onder de bogen van het stadhuis aan de stadhuistuin. Het monument is te bereiken via beide zij-ingangen van het stadhuis aan de Coolsingel.

15.45-17.00 uur
Aansluitend wordt de Z-Files gepresenteerd door Melanie Post-Van Ophem (voormalig voorzitter van het Historisch Genootschap Roterodamum en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur). Zij spreekt met verschillende gasten over het joodse verleden van Rotterdam, over Loeki Metz, en over de totstandkoming van het monument. De gasten zijn Paul van de Laar, historicus en directeur van Museum Rotterdam; Frank van Gelderen, secretaris van Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument; Rob Snijders, historicus en oprichter van de website Joods Erfgoed Rotterdam; Siebe Thissen, hoofd BKOR en schrijver van Loeki Metz en het Joods Monument in Rotterdam en Serge Metz, de zoon van Loeki Metz. Hij zal het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen. De overhandiging wordt verricht door burgemeester Aboutaleb, die bovendien het voorwoord schreef van dit essay.

Vervolgprogramma: Stolpersteine (‘Struikelstenen’) Rozenburglaan
17.30-18.00 uur
Na de Z-Files is er de mogelijkheid het leggen van Stolpersteine bij te wonen in de Rozenburglaan in Kralingen. Alhier woonden de grootouders van Job Cohen, omgebracht door de nazi’s. De ‘struikelstenen’ worden geplaatst in het bijzijn van Ahmed Aboutaleb en Job Cohen. Job Cohen zal ook als speciale gast de Z-Files op het stadhuis bijwonen.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties