Rotterdam experimenteert met gelote wijkcomités en gekozen wijkraden

6767-rotterdam-experimenteert-met-gelote-wijkcomit-s-en-gekozen-wijkraden

De gemeente Rotterdam heeft plannen uitgewerkt om meer democratie dichterbij de inwoners van de stad te brengen. Wethouder Eerdmans (o.a. Democratische Vernieuwing): “Hiermee organiseren we meer zeggenschap dichtbij huis. De wijk is de maat en daar krijgen inwoners meer invloed. In de bestuursperiode 2018-2022 starten er verschillende experimenten, groot en klein. Op zijn Rotterdams: vernieuwend en met lef. Want zonder iets te proberen verandert er niets.”

De experimenten hebben het doel:

- Het krijgen van een representatieve en diverse vertegenwoordiging per buurt

- Betere belangenbehartiging op buurtniveau

- Vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij besluitvorming over hun directe leefomgeving

- Beter herkenbare volksvertegenwoordiging op buurtniveau

Gekozen wijkraden – invoering personenstelsel
In de gebieden Noord en Feijenoord zullen in alle 14 wijken in deze gebieden gekozen wijkraden ingesteld worden. Alle bewoners van 16 jaar en ouder in deze wijken kunnen zichzelf verkiesbaar stellen, als zij 5 ondersteuningsverklaringen kunnen overleggen. Het is daardoor makkelijk om mee te doen in je wijk. Een lidmaatschap van een politieke partij is niet meer nodig. Je stelt je verkiesbaar op persoonlijke titel. De gekozen wijkraden vervangen de huidige gebiedscommissies in Noord en Feijenoord.

Gelote wijkcomités
In 6 wijken experimenteren we met loting. De wijze van samenstelling is hierbij nieuw. Via loting uit een a-selecte steekproef onder alle kiesgerechtigden van 16 jaar en ouder in de betrokken wijk selecteren we 5 leden van het wijkcomité. Rotterdam experimenteert in:

- Gebied Delfshaven de wijken Oud-Mathenesse/Witte Dorp en Middelland

- Gebied Prins Alexander de wijken Nesselande en Zevenkamp

- Gebied Charlois de wijken Pendrecht en Tarwewijk

De gebiedscommissies blijven bestaan in Delfshaven, Prins Alexander en Charlois.

Kiesrecht 16 en 17 jarigen
Voor alle verkiezingen van de gebiedscommissies, wijkraden en loting van wijkcomités geldt dat 16 en 17 jarigen mee mogen doen. Ze kunnen zich verkiesbaar stellen, loten mee en kunnen zelf hun stem uitbrengen.

Op 21 maart 2018, tegelijk met de verkiezingen van de gemeenteraad, zullen ook de verkiezingen voor de gebiedscommissies en wijkraden plaatsvinden. Binnen 6 weken na deze verkiezingen zal de loting plaatsvinden voor de wijkcomités.

Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hebben allemaal dezelfde taak:

- Opstellen van een wijkagenda: een plan voor de wijk met 5 doelen voor een periode van 4 jaar.

- Betrekken van bewoners en bedrijven bij het maken van het wijkplan

- Adviseren wat er in het gebied of wijk specifiek nodig is

- Honoreren van bewonersinitiatieven

Het verschil zit ‘m in de schaalgrootte.

Hans Roodenburg :
Wim: Ik overweeg weer een artikel te maken over de verschillende standpunten c.q. de fractievoorzitters in de raad daarover zelf aan van het woord te laten. De vorige keer (vier jaar terug) is dat deels mislukt. Zelf vind ik het nog steeds een gedrocht om politici per wijk of per gebiedsdeel in Rotterdam aan te stellen. Het is veel goedkoper om de Rotterdamse raadsleden over wijkzaken te laten beslissen. Per wijk enkele ambtenaren aanstellen die de hele wijk onder hun hoede krijgen en écht politieke kwesties (via uiteindelijke verantwoordelijke stadhuisfunctionarissen) doorgeven aan de gemeenteraad. Waarom moet democratie zo ingewikkeld zijn en het volk overal meepraten? Eenmaal per vier jaar kies ik al politici waarvan ik uitga dat ze van de hoed en de rand weten. Anders kies ik een ander. Daarom ben ik tégen referenda!

zaterdag 14 okt 2017

wim de boek :
Ooit een idee, de Stadspartij Rotterdam moest nog officieel opgericht worden, uit de koker van Manuel Kneepkens. Ik dacht deels naar Cubaans voorbeeld. Manuel kan hierover duidelijkheid verschaffen.
Speelde daarin ook (buurt)rechtspraak een rol?

zaterdag 14 okt 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Stad en platteland

Het verhaal is van Annie Proulx. Het staat in 'Heart Stories'. Het gaat over Lime, een jongeman met rood haar en een soort innerlijk vuur dat erop lijkt 'of hij snel van binnen op aan het branden is'.

Een vuur dat sommige vrouwen aantrekkelijk vinden. Lime is met zijn vriendin Charlotte buiten de stad gaan wonen. Ze droomden dat ze daar een handeltje in Peruviaanse poncho's op konden zetten. Dat plan mislukt, maar dankzij het geld van de ouders van Charlotte overleven ze. Lime heeft in de heuvels een groep verlopen eenzelvige landbouwers gevonden die op woensdagavond fantastische zelf geschreven muziek maken. Hillbillymuziek, origineel en ontroerend goed gespeeld. De muzikanten zijn stug en weinig spraakzaam, maar ze staan hem toe dat hij meespeelt. Hij ontdekt dat de zangeres, een goed in het vet zittende, maar mooie jongedame, de schrijfster van de songs is. Haar vader speelt ook mee. De enige keer dat hij overdag langs komt, is zij alleen. Hij verleidt haar. Als haar huisgenoten waaronder haar vader, thuiskomen van het werk op het land en hen ontdekken, roept hij dat hij van haar houdt. Op dat moment ontdekt hij dat de man waarvan hij dacht dat het haar vader was, haar echtgenoot is. Hij rent voor zijn leven en keert er nooit meer terug.

  • Nieuw

  • Reacties