Windpark Krammer genomineerd voor de ''HIER

6759-windpark-krammer-genomineerd-voor-de-hier

Duizenden inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge vragen zich af hoe dit kan gebeuren. (Foto: Nedergie.nl)

De inwoners van deze dorpen aan de zuidkant van de gemeente Goeree-Overflakkee verzetten zich al meer dan een jaar tegen de plannen van DELTAWIND en partners tegen een verdere uitbreiding van de grootste windlocatie van zuidwest Nederland, richting Goeree-Overflakkee.

Het in het jury rapport naar voren gebrachte maatschappelijk draagvlak ontbreekt ten ene male bij de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Ondanks een deskundigenrapport de zuidkant van Goeree-Overflakkee niet vol te bouwen met windturbines, gaan Deltawind en partners, daartoe in de gelegenheid gesteld door de meerderheid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, verder met het ontwikkelen van nog twee parken aan de zuidkant van Goeree-Overflakkee. Hierdoor ontstaat één groot windpark dat het woon- en leefklimaat voor de inwoners van deze dorpen voor zeker de komende dertig jaar zal verpesten.

Het maatschappelijk draagvlak voor het windpark Krammer is ver te zoeken. Misschien is er iets van terug te vinden in de provincie Zeeland, maar in beide dorpen gelegen in de provincie Zuid-Holland ontbreekt het geheel. De initiatiefnemer Deltawind en grootaandeelhouder in het windpark Krammer heeft al vier grote turbines aan de zuidkant van Goeree-Overflakkee staan. Nu komen er weer zes windturbines bij, hetgeen veel maatschappelijk verzet oproept.

De in het juryrapport gebruikte tekst “Het windpark Krammer is een goed voorbeeld van een groot park dat met maatschappelijk draagvlak tot stand is gekomen. De omgeving is betrokken bij de plannen voor dit windpark. Er is gekeken naar bedrijfseconomische gevolgen en gevolgen voor de directe leefomgeving van zowel flora en fauna als mensen.” roept gevoelens van afschuw, ergernis en nog meer negatieve gevoelens op. Het geeft blijk dat elke besef ontbreekt wat de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge wordt aangedaan door deze bijdrage aan de zogenaamde duurzame energieproductie.

De overheersende gedachte dat Deltawind, ooit begonnen als club van idealisten, verworden is tot een verdienmodel met een zogenaamd maatschappelijk sausje, is de overheersende gedachte bij de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Een nominatie wordt dan ook als een goedkope publiciteitsstunt gezien en zet de lokale verhoudingen nog meer op scherp.

Dorpsraad Oude-Tonge en Stichting Mallemolens

Foto: ‘Dit is slechts nog maar een van de eerste turbines van de 34 die er nog moeten komen. Geen leven meer voor alle inwoners van Oude- en Nieuwe Tonge. Na 1953 de grootste ramp ooit voor beide dorpen en alle omliggende inwoners.’ (Bron foto: PR)

Hans Roodenburg :
25 meter hoger dan bij de Annavosdijk op 2 km afstand van mijn huis is nog te doen. Maar ik kan mij voorstellen dat actiegroepen in actie komen als huizen dichterbij staan. Politici moeten uiteindelijk beslissen en er schijnt een christelijke meerderheid voor te zijn. Overigens staan de windturbines (van Eneco) bij ons op het land van een boer die er ook goed aan verdient... Ik heb er overigens géén last van. Alleen is er horizonvervuiling. Tijd ook voor (nationale) wettelijke maatregelen om een afstand tot dorpen te houden van omstreeks 2 km. Maar komt daarmee in deze tijd van energietransitie maar aan bij linkse groenpartijen. Voor rechts maakt het niet uit want de gelden komen uit de lengte of de breedte. In mijn gemeente is er ook een christelijke meerderheid samen met de VVD.

woensdag 11 okt 2017

Ies Hartog :
Reactie 2 op Bericht van Hans Roodenburg , Enorme windmolens
De vijf in Zeeland, Annavosdijk zijn 125 meter met een rotor van ca 80 meter.
Windpark Krammer 34 turbines van 183 meter met een rotor van 125 meter
Bij het dorp komen 18 turbines van 150 meter met een rotor van 132 meter
Deze worden dus weer een slag of twee groter.
Een afstand van 2000 meter is keurig, maar hier komen de turbines tot ca 500 meter van woningen, en dan niet één maar veel.

woensdag 11 okt 2017

Ies Hartog :
Op bericht van Hans Roodenburg
Ons bericht is in de eerste plaats een reactie op het Jury rapport.
Uit het Jury rapport met er achter onze korte reactie (mallemolens mm)
* voldoende om ruim 100.000 huishoudens van groene stroom voorzien. (mm: maar alle stroom is verkocht aan 4 grote bedrijven)
* De omgeving is betrokken bij de plannen voor dit windpark. (mm: Oude en Nieuwe-Tonge is wel omgeving maar niet betrokken bij plannen)
* Er is gekeken naar gevolgen voor de directe leefomgeving van zowel flora en fauna als mensen. (!!!)
De inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge vinden wp Krammer niet leuk maar hebben daar begrip voor. Dat de zelfde initiatiefnemer tussen Oude- en Nieuwe-Tonge nog 10 turbines plaatst wordt te veel van het goede, er komen 52 echt grote windturbines rond Oude-Tonge.

woensdag 11 okt 2017

Jan Tak :
Wiedergutmachung?????

Hoe kan je een verkloot uitzicht achteraf herstellen? In Barendrecht weten we er alles van, we hebben er massaal tegengestemd, hadden zelfs onze Gemeenteraad mee maar er niet op gerekend dat de Gemeenteraad van onze buurgemeente Maasdam -ook een christelijke gemeenschap- uit een stelletje jaknikkers zonder ballen bestaat die, onderdruk van het grote geld, hebben ingestemd met de plaatsing van 187 meter (éénhonderdzevenentachtig meter) hoge molens. En des zondag naar de kerk, "Heer geef Maasdam ons dagelijks brood" of zoiets.

Straks staan die krengen er, vijf Euromasten met draaiende wieken op 1500 meter afstand van onze woningen dit terwijl de politici eerder een afstand van 18 kilometer uit de kust onacceptabel vonden in verband met visuele overlast. Ons uitzicht op en de Oude Maas en de mooie Hoeksewaard is voorgoed verkloot met dank aan de "christelijke" raad van Maasdam die gewoon ging voor de centen.
Zei ik christelijk? .....

woensdag 11 okt 2017

Jim Postma :
SGP in de gemeenteraad: 'Wij gaan de gedupeerden allemaal schadeloos stellen!'
In Groningen - zeer zeker vergelijkbaar - zitten ze nu al decennia (10 jaar minstens) te wachten op hun zogenaamde 'wiedergutmachung' van onze Nederlandse regering...@@@

Welgemeend advies in deze aan de plaatselijke SGP; 'Neem het niet op VOOR windmolens, maar voor al jullie eigen MENSEN'.

Anders zwaait er wat voor jullie VOLKSVERTEGENWOORDIGERS met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
Een orkaan met een (windmolen-) kracht van 12 zal dan jullie deel zijn.
Een gewaarschuwd mens telt in deze hele droevige 'soapopera' dan minstens voor twee. 'U' zal dan - in de woorden van ons aller Jezus - oogsten wat 'U' gezaaid heeft. Vooral de 'Tollenaars', de Farizeeërs en de verdere Schriftgeleerden. Amen!

woensdag 11 okt 2017

Rob van der Meer :
Zijn de "leden" van de vereniging Deltawind nu echt zo dom? Ze weten niets van "hun" vereniging en denken er alleen mee te verdienen. Neem van mij aan dat er in de toekomst ook rekeningen gepresenteerd gaan worden, waar volgens contract niet onderuit te komen is.En intussen bouwt men door.
De helft van het gemeentebestuur heeft zich laten inpakken om Deltawind de subsidie te gunnen en door de bangmakerij van datzelfde bedrijf.
Ik las een reactie van de directeur van HIER. Hij vindt het helemaal niet zo erg, die turbines. Nee, dank je de koekoek(binnenkort uitgemoord door deze wieken), hij verdient er aan. En intussen bouwt men door, als het maar niet op Flakkee gebeurd want dat is niet leuk voor de toeristen. Oude- en Nieuwe-Tongenaars ziet men als dom eilandenvolk, die schuif je gewoon opzij, die kun je alles vertellen, die accepteren dat gewoon. We zullen erg genoeg op dit moment wel MOETEN. Ze zullen dan wel door bouwen, maar ik wens ze een heleboel bouwfouten toe, zelfs in de masten die er al staan.

dinsdag 10 okt 2017

Hans Roodenburg :
Ik woon in Zeeland op de afstand van omstreeks 2 kilometer van vijf enorme windmolens. Slechts enkele huizen zijn er vlakbij, maar die bewoners hebben er ook belangen bij. Ik heb nooit problemen gehad met de windmolens. Geen geluid en grotendeels verscholen achter bomen. Omdat zij wel boven het dorp waarin ik woon uitsteken wel mijn bedenkingen gehad tegen horizonvervuiling. Maar wat wil je? Milieu gaat tegenwoordig wel vóór. Ik ken die situatie. De afstand valt ook wel mee behoudens van enkele inwoners. Vandaar ook in Anna Jacobapolder(vlakbij) er door de exploitant de deal is gemaakt van zonnepanelen. In de Eendrachtbode is er veel over te doen geweest.

maandag 09 okt 2017

Jim Postma :
Wat mij hier persoonlijk als absolute buitenstaander intrigeert, is hoe het mogelijk is dat hele dorpsgemeenschappen in deze als 'lammeren naar de slachtbank' werden en worden afgevoerd. Was bij jullie laatste raadszitting aanwezig in Middelharnis. Was volkomen overdonderd over hoe de makke gemeentsraadsleden (welke partij dan ook) zich zo de vloer hebben laten aanvegen met een 'Tollenaar!'.

Hoe zou onze aller Jezus Christus hierin geoordeeld hebben?!

SGP: 'Wij gaan ze allemaal schadeloos stellen!' Zoals ook Judas deed met zijn DERTIG ZILVERLINGEN.

En wij weten met zijn allen tot op den dag van vandaag hoe dat is afgelopen!

Genadeloos afstraffen. 'Al is de leugen van windmolens nog zo snel, de WAARHEID achterhaalt hem wel! Amen!

maandag 09 okt 2017

Ad van Buren :
Ik woon er 1500 meter bij vandaan en ben nooit benaderd of geïnformeerd en dat terwijl Delta Wind gevestigd is in Oude-Tonge.
Dat een directeur van Hier klimaatbureaau zo reageert snap ik, dit bedrijf verdient aan groene stroom, dus hoe meer dit gepromoot wordt hoe meer verdiensten.
En maar roepen dat er draagvlak moet zijn voor dit soort projecten, maar als het dan aan de orde komt wordt het weg gewuifd.
Dus uiteindelijk draait het zoals altijd alleen maar om het grote graai werk en mag de omgeving op de blaren gaan zitten.

maandag 09 okt 2017

Ies Hartog :
Dit is de reactie van de directeur van HIER. Hij woont ook bij een windmolen!!!

"Binnen de jury van de klimaatpenning is het probleem met het regionale draagvlak aan de orde geweest. Dat is inderdaad een terecht punt van kritiek op de wijze waarop het windpark tot stand is gekomen. De jury heeft desondanks besloten het windpark Krammer te nomineren, omdat het uniek is dat een burgercoöperatie een dergelijk park heeft weten te realiseren.

Het al dan niet mooi vinden van een windpark blijft een subjectieve zaak. Ik kijk er zelf ook op uit en zie het probleem niet echt. Maar daar kun je van mening over verschillen.

Met vriendelijke groet,

Sible Schöne

Directeur
HIER Klimaatbureau"

maandag 09 okt 2017

Krijn Saarloos :
Nu kun je zien dat weer het geld regeerd !! En niet wordt gekeken naar de leefbaarheid van de mens .

De ene leugen volgt de andere op .

maandag 09 okt 2017

Toon Pollemans :
Hoe krijgen ze het verzonnen ze spelen allemaal onder een hoedje en denken alleen aan der eigen

maandag 09 okt 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Teken mee bij Cartoonfestival Erasmus

Van 29 november tot en met 15 december 2019 organiseren Stichting Comité Erasmus Icoon van Rotterdam, Stichting Cartoonfestival Rotterdam en Bibliotheek Rotterdam een internationaal cartoonfestival met als thema ‘vriendschap’ tussen mensen uit verschillende culturen. De beroemde Rotterdammer Erasmus vond dat 500 jaar geleden een belangrijk onderwerp en dat is het nu nog! Rotterdam is een stad waar mensen uit alle delen van de wereld samen wonen. Dat samen wonen gaat goed maar het zou nog beter gaan als mensen uit verschillende groepen elkaar nóg meer zouden ontmoeten. In ontmoetingen leren mensen elkaar beter begrijpen.


Naast een wedstrijd voor cartoonisten van over de hele wereld waar 420 cartoonisten uit 66 landen werk voor inleverden is er een cartoon/stripwedstrijd voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Het thema is 'Vriendschap', vooral tussen mensen uit verschillende culturen. Een professionele jury kiest drie prijswinnaars, die worden beloond met een eerste prijs van €250, een tweede van € 150 en een derde van € 75. Op 14 december om 15.00 u is de prijsuitreiking. Jongeren die dat willen kunnen vanaf 30 november kosteloos cartoonworkshops volgen, gekoppeld aan een bezoek aan de Erasmus Experience in de centrale bibliotheek in Rotterdam. Gewapend met de inspiratie uit die experience werken zij vervolgens onder leiding van een cartoonist aan eigen werk.

Informatie over deelname en inschrijving is te vinden op de website www.cartoonfestivalrotterdam.nl. De deadline voor insturen is 07-12-2019.

Contactinformatie:
Martin Reekers: 06 46 77 05 17
email: info@cartoonfestivalrotterdam.nl
website: www.cartoonfestivalrotterdam.nl
Stichting Cartoonfestival Rotterdam
Wessel Gansfortweg 65
3052KM Rotterdam

  • Nieuw

  • Reacties