Woongroepen samenstellen voor ouderen in Oude Westen

6576-woongroepen-samenstellen-voor-ouderen-in-oude-westen

(Door Hans Roodenburg)

Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland neemt toe. Een prachtig voorbeeld staat in Rotterdam, namelijk het ‘compacte en levendige’ Oude Westen. Daaraan heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een apart hoofdstuk gewijd in zijn magazine ‘Oud worden in Nederland’. (Op de foto: Vooral zij die krap bij kas zitten kopen op de markt waar volgens een oude reclamekreet ‘de gulden een daalder waard is’. Foto SCP)


De ouderen wonen steeds langer zelfstandig én met minder professionele ondersteuning. Op dit moment is een op de zes mensen in Nederland al ouder dan 65 jaar. In 2050 is dat naar verwachting een op de vier. Dat jaar zullen de meeste kernredactieleden van Rotterdam Vandaag & Morgen en reagerende ouderen niet halen.

De doorwrochte verslaggevers Radboud Engbersen, Alice de Boer en Inger Plaisier beschrijven het Oude Westen tot voor kort als een volksbuurt en achterstandswijk. Dat is inmiddels veranderd. Nu zijn er hippe cafés, winkels en restaurantjes. Zo zelfs dat de wijk wordt genoemd in jongerengidsen als Lone Planet, New York Times en Rough Guide. Vele reportages van dagbladen en radio/tv in Nederland gaan over de opwaardering van die wijk in Rotterdam.

De verslaggevers komen, voordat zij negatieve zaken aandragen, tot de conclusie dat je ‘blijkbaar je oude dag prima kunt slijten aan een levendige multiculturele winkelstraat’.

Ze laten directeur Ellen Ketting van het verzorgingshuis De Leeuwenhoek aan het woord. De Leeuwenhoek is er gekomen door de inzet van de (oorspronkelijke) wijkbewoners die deel uitmaakten van de Aktiegroep Het Oude Westen in 1978.

Op de foto: Vele ouderen voelen zich in een levendige buurt thuis. Foto SCP

Tegenwoordig komen de bewoners van De Leeuwenhoek deels van buiten de wijk en zelfs van buiten Rotterdam. Het verzorgingshuis heet een warme plek te zijn voor ouderen met een Surinaamse, Antilliaanse, Kaapverdiaanse of Portugese achtergrond.

Wél vertelt Ellen Ketting dat alleen nog maar plaats is voor duidelijke zorgbehoeftigen. De Leeuwenhoek telt een toenemend aantal bewoners die langdurige zorg nodig hebben. Voor hen lijkt de locatie er niet mee toe te doen en ze hebben geen binding meer met de wijk.

Het Oude Westen telt 9350 inwoners van wie 14 procent ouder dan 65 jaar is. Zoals in heel Rotterdam bestaat in de wijk meer dan 50 procent uit niet-westerse herkomst en is het gemiddelde inkomen (of uitkering) erg laag.

Dat gebeurt erg vaak in wijken in Rotterdam met een migratie-achtergrond. Nel ten Boden onderzoekt in opdracht van de vrijwilligersorganisatie in het centrum van Rotterdam, Spirit55+, de leefsituatie met een migratieachtergrond (tegenwoordig van Turkse of Marokkaanse herkomst) in het Oude Westen.

Ze vertelt dat veel ouderen van niet-westerse komaf in het Oude Westen in een precaire financiële situatie verkeren. Het betreft vooral de eerste generatie arbeidsmigranten. Omdat zij geen volledige AOW hebben (levend in Nederland vanaf hun vijftiende) wordt hun inkomen aangevuld tot bijstandsniveau.

Ze wijst er ook op dat op het moment dat behoeftige ouderen bij de kinderen, familieleden of vrienden gaan inwonen om mantelzorg te krijgen deze te maken krijgen met de kostdelersnorm waardoor zij of de mantelverzorgers worden gekort tot honderden euro’s per maand op de uitkeringen.

Opmerkelijk is volgens haar dat een groot aantal van de ouderen van niet-westerse komaf pendelt tussen Nederland en het land van herkomst. Niet alleen vanwege heimwee (dat is er altijd), maar juist om economische redenen omdat ze in het land van herkomst goedkoper kunnen leven. Hun kinderen betalen vaak de tickets.

Overigens moet wél worden beseft dat voor uitkeringen in Nederland restricties gelden. Voor iemand met een bijstandsuitkering kan men maximaal dertien weken in het land van herkomst doorbrengen en voor iemand met AOW een half jaar min een dag.

Ten Boden: ,,Je zou pendelen eigenlijk langer mogelijk moeten maken. Natuurlijk levert pendelen gedoe op; corporatiewoningen staan leeg, maar wees creatief en bedenk dat het een uitstervend probleem is.’’

Kinderen vragen zich vaak af of het niet mogelijk is woongroepen voor hun ouders in leegstaande gebouwen in Nederland te realiseren. Dus een kamer voor vader, moeder of voor beiden met een lage huur, waar voor hen wordt gekookt en waar gemeenschapsruimten zijn.

Ten Boden: ,,Nu blijven ze zitten in te grote huurwoningen, ze verhuizen niet omdat hun huur dan direct omhoog gaat. Meer dan 300/350 euro per maand (na huurtoeslag, red.) kunnen ze niet betalen.’’ Ze schetst voorts dat de eerste generatie (‘lost generation’) vaak nog in een grote sociale huurwoning woont, bijna altijd toen zij met hun hele gezin naar Rotterdam kwamen. Het gaat dikwijls om een bovenetage zonder lift. Ten Boven: ,,Ze zitten opgesloten in hun huis.’’

Het hele rapport ‘Ouder worden in Nederland’ en zeker ook het hoofdstuk uit het Oude Westen is te lezen op het SCP.

Op de foto: Lekker rustig om je heen kijken. Foto SCP

Jan Tak :
Wat had je willen horen Rinus?
Dacht dat mijn eerste reactie to the point was dat we afdwalen is des kroegtijger,
Even duidelijk ik vind dit verhasl van het SPC niets met wetenschap van doen heeft, lulkoek van de bovensre plank bedoeld om bepaalde groepen te steunen en de geesten rijp te maken voor subsidie,

De groepen waar ik op doel wonen hier al tientallen jaren, zijn altijd in hun eigen cultuur blijven hangen en nimmer geintegreerd.
En zelfs nu in hun laatste stadium willen een eigen woongroep maar wel betaald vanuit de staatsruif.

Dit is wat ik lees, heb ik het mis?

maandag 03 jul 2017

Hans Roodenburg :
Daarvoor zijn de reacties (hieronder) bedacht en vroeger had je de ingezonden brieven in kranten. Ik maakte ook vele opinies voor de krant en commentaren waarin erg veel meningen zaten. Het onderscheid is (helaas) veel minder geworden. In columns staat vaak een (frivole?) mening. Ik zou graag onderscheid willen tussen duidelijke doorgeefluik-stukken (verfhalen, interviews, enz.), opinies en commentaren. In persberichten is er thans erg veel vervaging.

maandag 03 jul 2017

Rinus Vuik :
Als je je bedient van een doorgeefluik met meningen van anderen, hoef je zelf geen
mening te hebben, toch?

maandag 03 jul 2017

Jeroen Waardenburg. :
in deze ouwe-lullen-nostalgie.CITAAT.
Tja Rinus wat Hoki-Poki en Spooky te maken hebben met de oude lieden maar die het wel mee gemaakt hebben. En misschien ook bij Hoki-Poki of aan de overkant bij kip eet zaak Koolmees een kip genuttigd hebben.

Maar wat wil je met je verhaal het is toch bekend dat soort zaken.Hen die altijd gewoon gewerkt hebben en ook nog is van een Gulden/Euro er twee konden maken hebben het nu goed,dus ja in een land en zo is dat in elke land kan niet iedereen even rijk zijn.De oude lieden in dit land hebben niks te klagen, je moet niet oud zijn in Duitsland dat is wel even een ander verhaal enz enz enz.

zondag 02 jul 2017

Hans Roodenburg :
Rinus beseft kennelijk niet dat 90 procent van de kranten en andere media bestaat uit een doorgeefluik van meningen van anderen. Kennelijk nooit journalist geweest?

zondag 02 jul 2017

Rinus vuik :
Ik lees met een glimlach om mijn mond deze golf van nostalgie, met een Margriet-Libelle gehalte, dat ook.Toch, mijne heren, wil ik u verzoeken INHOUDELIJK te reageren op dit 'kulverhaal' van het SCP, en blijf niet hangen in een paar steekwoorden die jullie aanwenden om een eigen verhaal te schrijven, verre van de context van het artikel.De schrijver ervan zou toch wel de bedoeling hebben iets te willen melden, ook al betreft het een 90% kopie-verslag.Nee hoor, die mengt zich vervolgens in deze ouwe-lullen-nostalgie.We leven nu, dus anno 2017.Het is dat u het weet!

zondag 02 jul 2017

jim postma :
Met jouw Korzakov in deze, Hans, is gelukkig nog niets aan de hand.

Anders zou het wel heel 'Spooky' kunnen gaan worden op deze site...@@@

woensdag 28 jun 2017

Hans Roodenburg :
Ik geloof dat mijn wijlen vader NOOIT een kroeg van binnen heeft gezien. Mijn oudere zussen waarschijnlijk ook niet. Maar ik? Ben ermee opgegroeid in de jaren '60? Spooky was inderdaad de naam van Belgica later na een grondige verbouwing eindjaren '70. Er kwamen, vooral later op de avond, erg veel maffiosi en taxichauffeurs die het niet zo nauw namen.

woensdag 28 jun 2017

Jim postma :
En o ja, mister Korzakov, al weer reeds. Natuurlijk kende ik destijds Hoki Poki. Daarna heb ik die weer verward (hoe later het wordt, (hoe groter de verwarring)met broodjeszaak SPOOKY op de Witte de Withstraat, In mijn Vrije Volktijd.
Hoeveel vechtpartijen ik daar heb mee gemaakt, met dronken trollen, in de nachtelijke uren met al het aanwezige onderwereld gespuis in die tijd, zijn voor mij niet meer te tellen. En elke keer weer net zelf uit die draconische vechtpartijen met pistolen en al, op het laatste nippertje ontsnapt. Dank zij mijn 'beschermengeltje.' Kan alleen daarover nog hele columns vullen...@@@

dinsdag 27 jun 2017

jim postma :
'Ondervindt alles en behoudt het goede', Jan! Daag je in deze uit met enkele van onze makkers. Er staat nu een prachtige 'blonde del' achter de toog, die je zeker zal bekoren. Levensmoe? Integendeel. Je zal weer helemaal tot leven komen, als 'vanouds' een jonge God! Natuurlijk kende ik daar Elsky op de hoek met tropenkleding. Met daarnaast nog een oud nonnenklooster en verder dokter Pannekoek met zijn praktijk, die mij ooit
in het Coolsingelziekenhuis ter wereld heeft geholpen. Bij de geboorte reeds 'besneden en al', omdat kennelijk mijn kleine pikkie destijds een beetje klem zat. Moslim, Jood, Christen, Budha, 'tell no more'. En nu dus in het heden na de Henegouwerlaan: 'Salaam Maleikkum, haal hem d'r uit en bekijk'um!' Vraag het maar aan Jumbo (Jimbo) in Blijdorp!

dinsdag 27 jun 2017

Jan Tak :
Haha even de telefoon opgenomen heb ik gelijk 33n stukje discussie gemist. Overigens nimmer wat verkeerds bij Hoki Poki gemerkt wellicht bedoelt Hans jaren later met een andere eigenaar, ik heb het over midden jaren '60.

Maar vandaag de dag naar de Kleine Witte? Ben nog niet levensmoe.

dinsdag 27 jun 2017

Jan Tak :
Nondeju Jim ik ben er stil van... nee die ervaring heb ik niet. Was dat café waar je op doelt niet van Kees Linsse?
Bij ons thuis haalden we alleen op verjaardagen en Kerst/Nieuwjaar een aantal "buikjes" bier voor pa, moeder nam dan een advocaatje en dat was het.
Kreeg mijn vader ook niet mee naar mijn stamcafé 't Kasteel in de Bilderdijkstraat.
Zelf drink ik wel, niet voor de alcohol maar gewoon omdat wij dit gezellig vinden en beslist nooit over de grens.

Even terug, als jij op de Henegouwerlaan woonde moet je Hoki Poki kennen, Elsky tropenkleding op de hoek met de 1e Middellandstraat, met daarnaast een schoolpoort en dan Snackbar Hoki Poki.

dinsdag 27 jun 2017

Jeroen Waardenburg. :
O o wat leuk allemaal toen nog nooit zo,n stelletje ziele poten bij elkaar gezien die als de kroegen sloten als oud vuil in de portieken lagen en die zo fantastisch waren dat ze al jaren lang door hun drank en leefgedrag onder de groene zoden liggen tjonge wat leuk allemaal.

Maar goed dat die gefrustreerde gekte voor bij is.

dinsdag 27 jun 2017

Jim Postma :
Nog een kleine toevoeging Jan! Al weer een tijdje geleden kwam ik met mijn goed vriend en collega Hans Roodenburg weer zoals vanouds een gezellig biertje en borreltje drinken in café 'De Kleine Witte'. Het enige typische Hollandse cafeetje dat nu nog bestaat aan het einde van de Middellandstraat. Ja, aan de ene kant wil je daar niet meer dood worden gevonden, aan de andere kant hele gezellige oud-Joegoslavische gastarbeiders (die na hun pensionering weer graag terug gaan naar hun vaderland), Surinamers, Antillianen en vooral oud-zeevolk van de Grote Vaart.
Heerlijk ouderwets, nostalgie van ooit toen, je mist heel wat Jan, in je niet terechte vooroordelen. Straks toch weer even ter plekke een 'ouderwetse reünie' met onder meer Roodenburg en ondergetekende. Jeroen zeker ook van harte welkom! Naast onze Ronald Sörensen,,,@@@

Nostalgische gesprekstoffen van toen volop. Proost!

dinsdag 27 jun 2017

Hans Roodenburg :
Hoki Poki was schuin tegenover De Kleine Witte, net voorbij de stoplichten. Is nooit aan de Witte de Wittstraat geweest. In de eerste jaren dat ik daar kwam was er een smerige snackbar die Belgica heette. Later diverse uitbaters. Volgens een van mijn collega's bij Het Vrije Volk liepen de maden uit de Hollandse Nieuwen... Daarom ging ik ook altijd maar een hamburger eten bij Willem en Frans in De Schouw. Maar of dat daar de reinheid werd gehandhaafd, weet ik niet. Ik weet mij wel te herinneren dat kakkerlakken over de bar liepen...

dinsdag 27 jun 2017

Jim Postma :
Jan: 'Man wat een tijd!' Alleen is de tijd gelukkige niet blijven stilstaan. In onze tijd, Drie Ballons, een broodje bij 'Hoki Poki' (??? Was dat niet laters in de Witte de Withstraat?!) En een 'Halve kip' bij Koolmees (nog steeds zo en zeer voortreffelijk). En wat te denken toen van 'Melief Bender' op de Middellandstraat, het absolute favoriete café van mijn wijlen 'oude Heer.' Als hij daar wederom naar toe ging om zijn vergeten 'pakkie shag' te halen, bibberde ons hele huis aan de Henegouwerlaan. Totaal bezopen kwam hij daarvan terug, met nog een extra fles jonge jenever van Floryn, 'ha, fijn, ha fijn, nog een borrel van Floryn!' Dan zette hij als absolute GODMAJOOR ons hele huis op stelten, geschreeuw, gegil (van mijn moeder)en dan nog tekeer gaan met zijn grandioze kolenschoppen (zowel voor mijn lieve moeders, als voor mijn broer en ik). Blauw en bont geslagen, voor totaal niets, ja Jan dat waren nog eens tijden!
Helemaal niets en totaal niets in vergelijking met de gelukzalige vreugdevolle 'vrede' van NU!

dinsdag 27 jun 2017

Jan Tak :
Naturlijk "De Kleine Witte" wij begonnen daar ons zaterdagavond rondje. Herinner me een oude man uit het tehuis (toen noemde je dat zo)in de Oostervantstraat. Daar kreeg hij 1 gulden snoepgeld mee welke hij gelijk in "de Witte" ging spenderen meer dan één borrel kon hij daar niet van kopen.
Maar geen nood hij was een gezellige kletser (en fantast) en begon dan over ons Indië en dat je daar zo gezellig kon "mandiën" waar de meisjes zo'n lekkere "urut" hadden. Haha en wij maar raden wat dat was later leerde ik dat dit masseren betekend, maar of hij dat ook bedoelde? :-)
Maar met die verhalen verdiende hij dan ons weer een borrel.

Dan even langs "ome Dirk" waar bij warm weer de ramen open stonden en de avond was begonnen. De terugweg naar Spangen (daar resideerde ik) verliep dan via het parcours de "Drie Ballons", een broodje bij "Hoki Poki" of een halve kip van Koolmees, tenminste als je nog centen had.
Man, man wat een tijd.
Nu heb ik er niets meer te zoeken die eethuisjes daar slaan we maar over

dinsdag 27 jun 2017

Hans Roodenburg :
Het is het (enige) hoofdstuk over Rotterdam, verkort en geredigeerd weergegeven, in een rapport van het SCP. De kop en sommige passages heb ik zelf opgesteld. Overigens ook kinderen van blanke autochtonen willen woongroepen. Of daardoor mini-ghetto's ontstaan, betwijfel ik. Integendeel zelfs. De eerste generatie 'gastarbeiders' is al zo oud dat zij geen enkele gedachten hebben over terrorisme of iets dergelijks en bovendien heel gemakkelijk in woongroepen in de gaten zijn te houden. Bovendien in de eerste generatie Surinamers (spraken goed Nederlands) heb ik daar nooit last van ondervonden. Zij waren wel de eersten die drugs verkochten in Rotterdam. Ze hebben wel mijn stamkroeg, in de jaren '60 met alleen maar Rotterdamse Sparta-supporters, De Kleine Witte, verziekt. De drie verslaggevers zijn ingehuurd door het SCP. Mijn rol is alleen maar de weergave.

dinsdag 27 jun 2017

Jan Tak :
Ach Jim één visboer maakt nog geen mooie winkelstraat en dat je bij de Chinezen voor leuke producten terecht kan is waar al moet je wel er tegen de rommel aankijken, landswijs - landseer zogezegd.
Dat zijn geen super- maar rommelmarkten jij vindt het normaal ik niet :-)

Ik vergelijk de "Kruiskade nu" slechts met vroeger zoals in het artikel bedoeld. Begin jaren '70 zat ik in de Double Diamond (hk Westersingel) een zaak met sfeer. Eigenaar George Olman zei toen tegen mij: "de Kruiska holt achteruit en dat komt nooit meer goed, ik stop er mee, de zaak staat te koop" De man was een ziener.
Het was de tijd dat Desi Bouterse hier de zijn eerste drugscenten verdiende en als je de auto daar parkeerde bij terugkomst moest betalen voor de bewaking.
De sfeer werd grimmiger en de oer-Rotterdammer bleef er weg en is er eigenlijk nooit meer terug gekomen.
Ik refereerde er even aan , Jeroen ziet het anders :-)

Overigens die "mijmeren man met rollator" zit niet op de Kruiska, je moet een oude R.dammer niet beduvelen :-)

dinsdag 27 jun 2017

Jeroen Waardenburg. :
Jim je bent ons voor wij waren net bezig aan reactie te schrijven maar wat jij nu zegt is onze ervaring ook dus hoef er geen verdubbeling zijn zijn van reacties.En je hebt gelijk.
Wij hadden in de jaren 70 van de vorige eeuw hadden wij residentie op het Middelandplein dus liepen wij dagelijks over de West Kruiskade toen was het wel wat anders; en nu heerlijk om er rond te lopen met winkels met goede waar en leuke eethuisjes een boulevard een wereldmetropool als Rotterdam waardig,dat heb je ook in Parijs Berlijn Brussel Londen enz enz.

dinsdag 27 jun 2017

jim postma :
Rectificatie: Nu ben ik zelf even in de war. Het bovenstaande verhaal is wel degelijk van onze redacteur Hans Roodenburg (excuses Hans!).

Was hier even in de war met een gemeentelijk persbericht...@@@

Overigens heb ik er geen enkele moeite mee door de Krui8skade te lopen, de Middellandstraat of Gouvernestraat. Zelfs van harte aan te bevelen. In de Middellandstraat zit bijvoorbeeld de beste visboer(Andalusië)van Rotterdam, speciaal nu met de nieuwe haringen (vers van het mes!). Op de Kruiskade hele goede Chinese supermarkten waar ik verse Chinese groeten haal (heel gezond) en bijvoorbeeld een kilo grote garnalen (met of zonder kop) voor slechts 15 euro.
Ja er lopen her en der wel drugsdealertjes rond, maar die vallen je niet lastig. Trouwens, waar lopen ze tegenwoordig in de stad niet rond. Of via snelle wagentjes of scooters als 'kamikazepiloten'. Hier wel goed voor oppassen, want ze rijden je zo van de sokken, al staat het licht op rood.

dinsdag 27 jun 2017

Jim Postma :
Het bovenstaande verhaal is niet van 'onze verslaggevers' afkomstig. In deze vakantietijd, ook nog wel 'komkommertijd' genoemd, zijn verhalen bij ons altijd welkom. Kritiek leveren daarop via 'reacties' is nog meer welkom.
Gedurende deze tijd - waarin ik vaak 'buitengaats' ben - is het ondoenlijk om elk verhaal op waarheidsbevinding te 'checken'. Dan heb je een voltallige (betaalde) redactie nodig gedurende minstens acht uur per werkdag.
Heel goed dus dat wij kriticasters in huis vanuit ons 'panel'. Overigens is het niet zo dat wij zo maar elk toegestuurd verhaal publiceren. Inhoudelijk moet het ten minste discussiestof opleveren.

dinsdag 27 jun 2017

Jan Tak :
En zo is het maar net Rinus.

Ik vraag mij af hoe "doorwrocht" (dus volmaakt)die verslaggevers zijn. Hoe komen ze er op dat de West Kruiskade nu gezelliger is dan vroeger? Ja het winkelbestand is compleet veranderd, maar ik kan uit eigen ervaring vertellen dat de winkels vroeger kwalitatief van een veel hoger niveau waren en er bovendien meer variatie in zat, geen winkelier haalde het in zijn hoofd om het trottoir als magazijn en vuilnisbelt te beschouwen.
Ooit liep je met plezier door de Middellandstraat en West Kruiskade naar het centrum, nu lijkt het daar meer op een openlucht rommelmarkt, idem de Beijerlandselaan.
En wbt. de zijstraten, ja er was achterstand in het woningonderhoud zoals in alle oudere wijken van Rotterdam, immers gingen alle centjes als eerste prioriteit naar de wederopbouw. Maar toen durfde ik nog wel door de Gouvernestraat te lopen en nu niet meer gek hé?

Ik denk dat die "doorwrochte" verslaggevers hun broodheren keurig naar de mond hebben geschreven, er moet verkocht worden.

dinsdag 27 jun 2017

Jeroen Waardenburg. :
Rinus Vuik, geheel eens met jou schrijven helder en duidelijk.

dinsdag 27 jun 2017

Rinus Vuik :
Citaat: -Kinderen vragen zich vaak af of het niet mogelijk is woongroepen voor hun ouders in leegstaande gebouwen in Nederland te realiseren-. Ik vraag me af wie die kinderen zijn, maar duidelijk is dat die niet van Nederlandse komaf zijn.Ja, natuurlijk, buiten de al ontstane ghetto's nog eens mini-ghetto's creeren.Nog meer bewijs dat er niet is geintregeerd.De kop van dit artikel is niet van toepassing, deze zou moeten luiden: 'Woongroepen samenstellen voor niet- westerse ouderen in het Oude Westen'. De foto van de gekleurde dame is wel toepassend, en de onderste foto toont een Nederlandse minder valide die het Oude Westen achter zich heeft gelaten en denkt aan hoe het 'vroeger'was, met een glimlach om de mond.Waarom het Oude Westen nu een 'hippe'wijk is geworden, ontgaat me echt, want het openen van winkels en meer horeca kunnen de problemen die er nog altijd zijn ,niet verdoezelen.Oud worden in Nederland kent vele gezichten, maak er dus geen gemene deler van, en praat 65+ers geen doemscenario aan.

dinsdag 27 jun 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties