Stevige inzet op illegale prostitutie en illegaal gokken in horeca

6486-stevige-inzet-op-illegale-prostitutie-en-illegaal-gokken-in-horeca

Jaarverslag bestuurlijke handhaving 2016

In 2016 heeft de burgemeester in totaal 241 bestuurlijke maatregelen opgelegd. Een aanzienlijk deel daarvan, 69, bestond uit sluitingen van drugspanden en 59 om illegale prostitutie bij massagesalons en woningen een halt toe te roepen. De aanpak illegaal gokken is geïntensiveerd.

Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal maatregelen in horecagelegenheden naar 52. Daarnaast is er 51 keer actie ondernomen in het kader van de Drank- en Horecawet. Dit blijkt uit het jaarverslag bestuurlijke handhaving 2016.


Illegale prostitutie
In 2015 verscheen de Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam om meer gericht misstanden in de seksbranche aan te kunnen pakken. De veranderingen in het nieuwe beleid zijn vooral gericht op een meer stevige aanpak van illegale prostitutie en prostitutiebedrijven. Door de hogere eisen die worden gesteld aan vergunde bedrijven is de mogelijkheid gecreëerd om illegale prostitutiebedrijven te sluiten. Daarom is het afgelopen jaar een aanzienlijke stijging zichtbaar van het aantal maatregelen dat is genomen om illegale prostitutie tegen te gaan, van 15 in 2015 tot 59 een jaar later.

Illegaal gokken
In samenwerking met diverse ketenpartners (OM, politie, Kansspelautoriteit) is in 2016 illegaal gokken in de horeca stevig aangepakt.

Doel hiervan is de ontmanteling van criminele netwerken die op grote schaal illegaal gokken in de horeca faciliteren. Mede door één groot strafrechtelijk onderzoek naar illegaal gokken zijn vijftien horeca-inrichtingen tijdelijk gesloten.

Horeca
In 2016 zijn veertien spoedsluitingen opgelegd die waren gericht tegen horeca-inrichtingen. Dat zijn acht meer sluitingen ten opzichte van 2015. De incidenten die aanleiding zijn om tot spoedsluiting over te gaan, lijken ernstiger van aard te worden.

Drugspanden
Het aantal sluitingen naar aanleiding van aangetroffen hoeveelheden verdovende middelen in een woning of bedrijfspand, is in 2016 met 26 gevallen gestegen. Deze stijging valt deels te verklaren door een verbeterde gebiedsgerichte aanpak van drugspanden en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Bron: Gemeente Rotterdam


Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties