Effectieve handhaving bijstandsuitkeringen levert ruim 19 miljoen op

6482-effectieve-handhaving-bijstandsuitkeringen-levert-ruim-19-miljoen-op

In totaal werd van 1.746 Rotterdammers de uitkering beëindigd omdat zij daar geen recht meer op hadden. Met als resultaat: een besparing van 19,6 miljoen euro voor de gemeente. Het project heronderzoeken leverde hier een belangrijk aandeel in.

Het project heronderzoeken houdt in dat gedurende deze collegeperiode (2014-2018) bij 12.000 werkzoekenden wordt onderzocht of zij nog recht hebben op een bijstandsuitkering. Het gaat om werkzoekenden die al langere tijd geen contact meer met de gemeente hebben gehad.


Van 498 werkzoekenden werd dit jaar de uitkering beëindigd. Wethouder Struivenberg: "Uit onderzoek blijkt dat de meesten van deze groep ook niet meer terugkeren in de uitkering. Dat is natuurlijk de echte winst.”

Boetes en maatregelen
Naast de 19,6 miljoen euro die de gemeente bespaart omdat 1.746 uitkeringen minder uitgekeerd hoeven worden, heeft de gemeente nog voor 1 miljoen aan boetes uitstaan bij 1.649 Rotterdammers die zich niet aan de informatieplicht hebben gehouden. Zij verzwegen bijvoorbeeld dat zij samenwonen of inkomsten hadden. Behalve de boete moeten zij ook het teveel aan onterecht ontvangen bijstand terugbetalen. In het besparingsbedrag is ook een bedrag van 1,7 miljoen euro opgenomen aan maatregelen. Maatregelen zijn kortingen van 30 of 100% op de uitkering omdat een werkzoekende zich niet houdt aan de afspraken met de gemeente over werk of re-integratie. Zoals niet solliciteren of niet komen opdagen bij een banenmarkt of sollicitatiegesprek. De gemeente legde 3.386 keer een maatregel op bij 2.513 werkzoekenden.

Kinderen uit huis
Om onrechtmatigheden met uitkeringen op te sporen werkt de gemeente nauw samen met diverse overheidsorganisaties zoals de politie en de Belastingdienst. Een speciale politieafdeling brengt ongebruikelijke geldtransacties in kaart. Als hier Rotterdammers met een bijstandsuitkering bij zijn betrokken, wisselt de politie die gegevens uit met de gemeente. De gemeente onderzoekt of de werkzoekende alle informatie heeft doorgegeven. Struijvenberg: “Mensen vinden het heel logisch om aan de gemeente grote veranderingen in je leven door te geven, zoals trouwen of verhuizen. Als je een uitkering krijgt moet je alle veranderingen doorgeven die van belang zijn voor je uitkering, grote én kleine veranderingen. Dus ook als je maar een paar uur betaald krijgt voor werkzaamheden, een huis in het buitenland hebt of als je kinderen hebt die niet meer bij jou wonen. Als je veranderingen niet doorgeeft en de gemeente komt er zelf achter, riskeer je een boete. Daarom benadruk ik: wijzigingen altijd melden.”

Jan Tak :
Die 16 jaar had ik van de website van het Rotterdamse Jongerenloket:
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/jongerenloket/

Maar i.d.d. stelt de bijstandswet 18 jaar als ondergrens, echter Rotterdam laat -terecht- jongeren niet in de kou staan, maar misbruik ligt voor de hand. Meestal gaat het dan om Antillianen of vluchtelingen, soms zelfs zijn het zwangere meisjes die de vader niet kunnen of durven noemen.

donderdag 20 apr 2017

Hans Roodenburg :
Je hebt voor een groot deel gelijk! Het is ook geen bezuiniging maar aanpak van misbruik. Overigens betwijfel ik of je al vanaf je 16de bijstand kunt krijgen. Ik denk dat de praktijk is dat als je pas zelfstandig woont. En dat zijn er niet zoveel! Je heb wel tot je 16de de leerplicht. Maar dat we het jongeren niet te gemakkelijk moeten maken, is een feit. Onder de bijstand moet ook niet 'luxe' vallen (zoals mobieltjes, scooters, enz. maar alleen eten en drinken). Net genoeg bijstand om daarin prioriteit te geven.

donderdag 20 apr 2017

Jan Tak :
Vragen, vragen.....
Ben ik nu de enige die het verhaal van de wethouder niet kan volgen? Een onterechte uitkering beëindigen is toch geen besparing? Kom eens met achtergrond verhalen.

Rotterdam is NL's ‘bijstandshoofdstad’ en Feijenoord dé bijstandswijk: bijna 14 procent van de beroepsbevolking ontvangt hier maandelijks een bijstandsuitkering en alle inzet ten spijt zien we het aantal bijstandtrekker nauwelijks dalen.

Tegenwoordig krijg je vanaf 16 jaar al bijstand, het wordt ze veel te makkelijk gemaakt, je kan vanaf 8.30 uur bij het loket Westblaak terecht maar logisch komt de drukte daar pas in de middag.Met de slaap nog in de ogen snel je aanvraag indien en eb je geluk dan komt het geld vanzelf binnen.

donderdag 20 apr 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties