Schuldhulp onderzoek Rekenkamer met onthutsende conclusies

6423-schuldhulp-onderzoek-rekenkamer-met-onthutsende-conclusies

Schuldhulp onderzoek Rekenkamer; onthutsend maar totaal niet verrassend

Het onlangs gepresenteerde onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer over het toeleiden naar een schuldhulptraject heeft onthutsende conclusies. Het werkt niet, of in elk geval voor veel te weinig mensen. De drempel om toegelaten te worden bij de kredietbank voor een schuldhulptraject om uiteindelijk weer met een schone lei te beginnen is veel te hoog. Het ontbreekt vooral aan individuele, laagdrempelige hulp en het is voor veel Rotterdammers volkomen onduidelijk waar je terecht kan met schulden.


Het gaat hier om zo’n 27.000 Rotterdammers die steeds verder in de schulden zijn geraakt. Van deze grote groep bedraagt hun gemiddelde schuld inmiddels 45.000 euro. Een stijging van deze gemiddelde schulden ten opzichte van een jaar geleden met 4.000 euro, toen die schulden nog 41.000 euro bedroegen.

De Rotterdamse SP komt al jaren met voorstellen, moties en amendementen voor een andere aanpak en om vooral ook veel meer geld te stoppen in goeie professionele individuele hulp. Schulden zijn volgens de partij het nummer één probleem van de stad. De huidige aanpak van de gemeente berust op de zelfredzaamheid van de Rotterdammers met schulden. Juist die zelfredzaamheid vliegt zo het raam uit als je flinke schulden hebt en je daar zorgen over maakt. Dat kan iedere hulpverlener je vertellen en daar is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Josine Strörmann, raadslid SP: "Ik ben blij met dit onderzoek. Trieste conclusies natuurlijk, maar hopelijk gaat er nu iets veranderen. De laatste tijd heb ik met veel hulpverleners gesproken. Wijkteammedewerkers, welzijnswerkers, mensen van House of Hope en Budgetmaatjes 010, allemaal vertelden ze me dat het beleid en ook de menskracht tekort schiet. Iedereen heeft de beste bedoelingen maar het is een druppel op de gloeiende plaat. Wat we nodig hebben in Rotterdam is dat je, zodra je de grote stap hebt gemaakt om je te melden, bij kop en staart wordt gepakt. En dat op een begripvolle en liefdevolle manier, maar wel stevig. Je hebt iemand nodig die je van begin tot eind begeleidt. Zodat je je echt kan verlossen van dit grote probleem. Schulden zorgen voor veel maatschappelijke kosten. Huisuitzettingen, geweld achter de voordeur, allemaal door schulden."

Bron foto: Rinus Vuik.

De SP zal bij de bespreking van het Rekenkamer rapport met een flink aantal voorstellen komen, zoals:

- veel meer menskracht en dus geld naar de eerste begeleiding richting schuldhulptraject

- individuele aanpak; de collectieve aanpak werkt maar bij een zeer beperkte groep

- afstappen van de mythe dat je kunt rekenen op zelfredzaamheid bij de Rotterdammers met schulden

- ook andere hulpverleners bij je aanpak betrekken zoals Budgetmaatjes 010, CVD en House of Hope

- een actieve campagne beginnen om aarzelende mensen die met schaamte kampen over de streep te trekken.

Bron foto: Rinus Vuik.

-.-

Wethouder Struijvenberg (links op de foto): ‘Schuldsanering moet beter’.

De Rotterdamse schuldhulpverlening kan beter. "Waar het beter kan, moet het beter", laat de verantwoordelijk wethouder in een schriftelijke reactie weten. Uit een rapport van de Rotterdamse Rekenkamer blijkt dat 27.000 mensen steeds dieper in de schulden raken.

De Rekenkamer bekritiseert de gemeente omdat ze te veel stuurt op zelfredzaamheid van burgers bij het oplossen van schuldproblemen. Volgens de Rekenkamer stapelen de schulden zich alleen maar omdat mensen verdwaald raken in hun problemen en de barrières voor hulp te hoog zijn.

Wethouder Struijvenberg: "Schulden komen veelvuldig voor en belemmeren mensen in hun dagelijks leven. Soms zijn de belemmeringen zo groot dat Rotterdammers er zelf niet meer uitkomen. Dan kan de gemeente ondersteunen bij het vinden van de juiste weg."

Kredietbank
De wethouder ziet het rapport van de Rekenkamer als een ondersteuning voor de ingeslagen weg. Een goede samenwerking tussen betrokken partijen zoals welzijn, wijkteams en de kredietbank is noodzakelijk. "Deze samenwerking kan op veel fronten beter en daarom pakt de gemeente hier de regie op een verbetertraject."

Begin april komt de wethouder met een toelichting op een verbetering van de Rotterdamse schulddienstverlening.

Eigen rol
Ook de coalitiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad vinden dat de schuldhulp-verlening beter kan, maar willen ook dat mensen worden aangesproken op hun eigen rol in het oplossen van hun schuldproblemen.

Leefbaar-raadslid Ingeborg Hoogveld (links op de foto): "Je zult het één en ander zelf moeten doen. Je zult zelf je ordners moeten aanschaffen, je zult zelf je post moeten openen en alle formulieren op volgorde moeten leggen. Neemt niet weg dat je daarbij hulp kunt krijgen van welzijn, wijkteams of vrijwilligers. En als daarbij de inzet meer moet zijn, dan gaan we daarvoor zorgen."

Drempels
D66-raadslid Nils Berndsen (rechts op de foto): "Wat het rapport duidelijk maakt is hoe langer de schulden worden, hoe lastiger het wordt om het op te lossen. Dus meer mensen moeten de weg naar de schuldsanering vinden en als ze die weg hebben gevonden moet die hulp eenvoudiger worden, zodat het geen drempels opwerpt."

PvdA-raadslid Leo Bruijn (links op de foto): "Duidelijk is dat Rotterdammers die het moeilijk hebben extra ondersteuning nodig hebben. Het beleid van dit college om ze het zelf maar uit te laten zoeken is contraproductief. Door op tijd in te grijpen krijgen mensen weer hoop en blijven schulden beheersbaar."

Ronald Sörensen :
Eigen schuld, dike bult.
Het BKR wert klaarblijkelijk erg slecht want waarom krijgen mensen de kans om zoveel schulden op te stapelen.
De SP in onze stad wordt zelfs door de landelijke SP niet serieus genomen.
Geheel volgens hun 19e eeuwse opvattingen treft alleen de overheid schuld. Negeren dus de mensen die zich ondanks alle verschrikkingen die in de vorige eeuw begaan zijn onder de rode vlag van het socialisme zich ook in de 21 e eeuw nog socialist durven noemen.

dinsdag 07 maart 2017

Jan Tak :
De trieste realiteit

De schuldenproblematiek van Nederlandse huishoudens is verergerd. Uit een
vergelijking van 2015 met 2012 en 2009 blijkt dat er meer huishoudens zijn met
problematische schulden.
Ook de aard van de schulden is veranderd. Er zijn meer achterstallige rekeningen en minder kredieten. In totaal heeft bijna één op de vijf Nederlandse huishoudens een risico op problematische schulden, problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. Er is dus nog een relatief groot reservoir van potentiële cliënten voor schuldhulpverlening.

In een aantal regio’s is dit reservoir groter. Rijnmond 21,6%, Haaglanden 19.8, Zuid-Limburg 19.7%


Bron Huishoudens in de rode cijfers 2015

maandag 06 maart 2017

Hans Roodenburg :
Schulden bestaan voor een groot deel door afbetalingen van onder meer een zekere luxe (smartphones, meubels, auto's, enz.) Die kredietgevers moeten ook harder worden gestraft. Zij rekenen vaak 8 tot 15 procent aan rente. Binnen twee jaar hebben ze hun geld er al uit en worden ze bij schuldhulp met 30 tot 40 procent soms gekort. Ongetwijfeld zijn er mensen die door te hoge schulden worden getroffen, maar er zijn ook mensen die zich er niks van aantrekken. De SP neemt het ALTIJD op voor de laagste inkomens. Vaak onterecht! 'Niemand hoeft in NL naar de voedselbank', zei een rechtse politicus. Bijstand is hoog genoeg om te kunnen eten en woontoeslag bestaat ook nog. Hoge schulden stapelen zich op omdat...

maandag 06 maart 2017

Rob Timmer :
Jan Tak: '... voorkomen dat stumpers en kneuzen zich in de stad kunnen vestigen en zich hier in de schuld kunnen steken...'


Laat me raden... Of nee, toch maar niet.

Jan weet welke mensen in Rotterdam met grote schulden zitten. Kennelijk weet hij meer dan wij en kan hij zeggen waar die mensen vandaan komen. Het kunnen zeker geen Rotterdammers van huis uit zijn?

maandag 06 maart 2017

Jan Tak :
Die Gemeentelijke Krediet Bank is er nog steeds Jeroen maar ze verstrekken je een lening tegen een schandalige 12% rente, daar is niets sociaal aan lijkt mij.

Overigens schrik ik als ik dit lees,"Het gaat hier om zo’n 27.000 Rotterdammers...met een gemiddelde schuld van 45.000 euro"
Ik heb het twee keer moeten lezen maar het staat er toch echt, hoe komen die aan zo'n schuld of kunnen ze bij de SP niet rekenen, dat laatste lijkt mij meer aannemelijk.
De vraag is dan of het niet slimmer is om aan de voorkant te beginnen, dus het voorkomen dat stumpers en kneuzen zich in de stad kunnen vestigen en zich hier. in de schuld kunnen steken, want dit is dweilen met de kraan open.

maandag 06 maart 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Stad en platteland

Het verhaal is van Annie Proulx. Het staat in 'Heart Stories'. Het gaat over Lime, een jongeman met rood haar en een soort innerlijk vuur dat erop lijkt 'of hij snel van binnen op aan het branden is'.

Een vuur dat sommige vrouwen aantrekkelijk vinden. Lime is met zijn vriendin Charlotte buiten de stad gaan wonen. Ze droomden dat ze daar een handeltje in Peruviaanse poncho's op konden zetten. Dat plan mislukt, maar dankzij het geld van de ouders van Charlotte overleven ze. Lime heeft in de heuvels een groep verlopen eenzelvige landbouwers gevonden die op woensdagavond fantastische zelf geschreven muziek maken. Hillbillymuziek, origineel en ontroerend goed gespeeld. De muzikanten zijn stug en weinig spraakzaam, maar ze staan hem toe dat hij meespeelt. Hij ontdekt dat de zangeres, een goed in het vet zittende, maar mooie jongedame, de schrijfster van de songs is. Haar vader speelt ook mee. De enige keer dat hij overdag langs komt, is zij alleen. Hij verleidt haar. Als haar huisgenoten waaronder haar vader, thuiskomen van het werk op het land en hen ontdekken, roept hij dat hij van haar houdt. Op dat moment ontdekt hij dat de man waarvan hij dacht dat het haar vader was, haar echtgenoot is. Hij rent voor zijn leven en keert er nooit meer terug.

  • Nieuw

  • Reacties