Toename kiesgerechtigden en ruk naar rechts

6399-toename-kiesgerechtigden-en-ruk-naar-rechts

(Door Hans Roodenburg)

In de stad Rotterdam zijn er circa 2,2 procent méér kiesgerechtigden op 15 maart 2017 die tussen 1 september 2012 en 1 maart 2017 in de gemeente waren gevestigd. Dat groeipercentage komt overeen met het grootste deel van Nederland. In de regio Rotterdam springen Lansingerland, Midden Delfland en Westvoorne eruit door hogere groeipercentages met respectievelijk 7,1, 6,1 en 4,5 procent.

Dat heeft natuurlijk alles met de bevolkingsgroei boven de 18 jaar te maken en met de eventuele nieuwkomers die de Nederlandse nationaliteit hebben.


In het uiterste noordoosten van ons land en in Zeeuws-Vlaanderen liep het aantal kiesgerechtigden terug door de bevolkingskrimp. In enkele gemeenten, vooral in het midden van het land, is het aantal kiesgerechtigden in die periode gestegen met meer dan 4 procent, zo meldt het CBS.

In Nederland is iedereen van 18 jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit kiesgerechtigd. Op 15 maart mogen 12,9 miljoen inwoners van Nederland naar de stembus. In het buitenland wonen ruim 70.000 Nederlanders. Zij zijn samen dus maximaal goed voor één zetel.

Dit jaar is het alweer 100 jaar geleden dat het algemeen kiesrecht is ingevoerd. Een jaar later werd het (in 1918) ook aan vrouwen toegekend. Vóór 1917 was het kiesrecht voor de Tweede Kamer alleen voorbehouden aan mannen van 25 jaar en ouder die een bepaald (redelijk!) bedrag aan belastingen betaalden. Na de Tweede Wereldoorlog werden onder meer personen die in Duitse krijgsdienst hadden gediend uitgesloten van het stemrecht.

Dit alles zegt overigens niks over de uitslag van de verkiezingen op 15 maart. De nieuwe stemmers, zo is uit onderzoek gebleken, stemmen in grote lijnen hetzelfde als de oudere bestaande bewoners van gemeenten. Misschien als zij nog jong zijn wat linkser gericht.

In de regio Rotterdam met het aantal kiesgerechtigden van ongeveer een paar miljoen is er dus voor de deelnemende politieke partijen (in maart zelfs achtentwintig) wat te halen. Het zal overigens niemand verbazen als eveneens in de regio Rotterdam een ruk naar rechts plaatsvindt.

Op 12 september 2012 is de laatste Tweede Kamerverkiezing gehouden waarin de gemeente Rotterdam een opkomstpercentage behaalde van ‘slechts’ 62,6 procent. In de meeste andere gemeenten in de regio lag dat hoger. De drie toppartijen VVD, PvdA en PVV behaalden toen samen bijna 66 procent van de stemmen. Volgens alle peilingen zal dat in maart een stuk minder worden. Opvallend toen was dat in vergelijking met de verkiezingen in 2010 de PVV behoorlijk terugliep van 19,2 naar 13,4 procent.

In de ruk naar rechts speelt de PVV waarschijnlijk nu een wat grotere rol nu. De peilingen gaan ervan uit dat landelijk gezien de PVV en de VVD de twee grootste worden. In Rotterdam was in 2012 de PvdA koploper met 32,1 procent van de stemmen, de VVD met 20,4 procent, de PVV met 13,4 procent, de SP met 9,9 procent, D66 met 8,5 procent, het CDA met 4,4 procent, GroenLinks met 2,7 procent, Partij voor de Dieren met 2,6 procent, ChristenUnie en 50PLUS behaalden beide 2 procent.

De verwachting is dat deze percentages op 15 maart behoorlijk door elkaar worden geschud. Misschien halen de nieuwkomers als VNL (Voor Nederland), Forum voor Democratie, DENK en GeenPeil ook wel de kiesdrempel, die in Nederland nog steeds op één zetel zit.

Hans Roodenburg :
Daarvoor kun je Rutte niet verantwoordelijk stellen. Het blijft hoe dan ook vestzak-broekzak. Keuzes hangen af van de politieke voorkeuren. En daarvoor gaan we de hooivorken niet voor uit het vet halen... Er zijn politieke partijen genoeg die de AOW willen vervroegen en/of welvaartsvast willen maken. Ik denk ook aan mijn eigen (klein)kinderen. Dus dit soort partijen die zich eenzijdig richten op ouderen krijgen niet mijn stem.

vrijdag 03 maart 2017

Jan Tak :
"Het verouderde bericht van Jan Tak is nooit werkelijk uitgevoerd" Wat bedoel je Hans, de leugen van het spaarfonds? Dacht dat Rutte het als Staats nog net mocht meemaken (weet het niet zeker)

Die leugen is wel degelijk uitgevoerd en niemand die zijn mond open trok en zo trappen we nu weer in de volgende leugen.
Tijd om de hooivorken uit het vet te halen.

vrijdag 03 maart 2017

Hans Roodenburg :
Klopt dat de AOW een omslagstelsel is. In tegenstelling tot pensioenfondsen. Die zijn afhankelijk van de inleggelden, het rendement en de toekomstige dekkingsgraden. Je kunt niet zomaar uitgeven door ook naar de toekomst te kijken hoewel Jeroen en andere populisten dat graag willen.
Dus in de AOW brengen de 'sociale premies' (van vooral de jongeren!) al het merendeel op, terwijl er ook nog uit de schatkist jaarlijks komt. Het verouderde bericht van Jan Tak is nooit werkelijk uitgevoerd. Bovendien of het uit de algemene middelen komt of in een fonds zit, het kost de burgers véél. Uit de gasbaten bijvoorbeeld is onze 'verzorgingsstaat' betaald. Anders hadden we dat zelf moeten doen met nog méér belastingen of sociale premies. Het komt uit de lengte of de breedte. Ik vermoed dat Jan dat wel beseft.

vrijdag 03 maart 2017

Jan Tak :
Het principe is dat de AOW een omslagstelsel is waaraan iemand van 65 zo'n 45 jaar heeft betaald, dat niet iedereen de 65 haalt en zeker niet de 90 en dat de AOW slechts een minimum inkomen is.
Ja natuurlijk kost het geld, dat weet je sinds de dag dat de eerste AOW premie werd ingehouden op je salaris. Maar betaalde mee aan de AOW van je ouders en bovendien hebben we het hier al niet een keer gehad over het AOW Spaarfonds waar in 2010 volgens de accountant 45 miljard in zou zitten maar wonder boven wonder in 2011 bleek dat het tot op het laatste dubbeltje was leeg geroofd?

Moet ik hier nu alles weer herhalen :-(
http://managementscope.nl/opinie/het-aow-spaarfonds-is-bedrog-vergrijzing-studiegroep-begrotingsruimte

vrijdag 03 maart 2017

Hans Roodenburg :
Je kunt overal wel wantrouwend tegen staan. Zeker als het je politiek uitkomt. Vervroeging van de AOW naar 65 jaar terug kost heel veel geld en welvaartsvast nogmaals. Niet voor niks heb ik erin gebracht 'de levensduur'. Ook het groeiend aantal AOW'ers kost al erg veel geld aan de schatkist in de toekomst. Daar draaien ook al de jongeren voor op, hoewel zij (hopelijk) ook een keer van profiteren. Nogmaals: PVV, SP en 50PLUS willen dat. Zonder nadere invulling te geven van de kosten. Daaraan gaat men even voorbij omdat het de politieke partijen in dit geval niet uikomt. Populariteit speelt mee. CPB is alleen maar een richting die grotendeels gaat kloppen. Het gaat om het principe.

vrijdag 03 maart 2017

Jan Tak :
Sorry deze was weggevallen

https://www.ftm.nl/artikelen/het-cpb-is-geen-neutrale-arbiter-maar-een-neoliberale-thuisfluiter?share=1

vrijdag 03 maart 2017

Jan Tak :
Het CPB is geen onafhankelijk instituut zoals men hier suggereert, wat dat betreft heeft Jeroen deels gelijk. De jongens/meisjes vn het CPB zijn gewoon ambtenaren op het Min. van EZ aan de Bezuidenhoutseweg en rekenen uit wat het ministerie wilt horen. Hard maar waar. Voorbeeld:

http://www.telegraaf.nl/dft/22634501/__CPB_overdreef_voordeel_euro__.html

Maar hou toch eens op alles financieel te vertalen, als onze ouderen geld kosten dan moet dat maar of heeft iemand ooit moeilijk gedaan over de instroom vanuit de Levant, zij wel en onze ouderen niet? Kom nou.

vrijdag 03 maart 2017

Jeroen Waardenburg. :
Zelfde geldt voor Jeroen. Kijk andere kranten erop na en zie ook het CPB! Het laatste cijfer is bijna 13 miljard per jaar in 2060.CITAAT.

Grote flauwekul maar ja jij als provinciaal zal het wel weten....NIET dus.
Leugencijfers van het nep CPB.

Je moet de stukje maar is lezen van @Jan Tak die staan stukken dichter bij de werkelijkheid.

donderdag 02 maart 2017

Hans Roodenburg :
Zelfde geldt voor Jeroen/Wim. Kijk andere kranten erop na en zie ook het CPB! Het laatste cijfer is bijna 13 miljard per jaar in 2060.

donderdag 02 maart 2017

Jeroen Waardenburg. :
Overigens net zoals de PVV is 50PLUS en de SP vóór het terugbrengen van de AOW leeftijd naar 65 jaar. Kost 12 miljard per JAAR en wat doen we met de langere levensduur dus met deze kosten? Laten we de jongeren daarvoor opdraaien? CITAAT van Hans Roodenburg.Ik kan en mag opmerken: a. Waar zie ik het rekenmodel en matrix van uitkomst 12 miljard? Is dit gecheckt, en zoja door wie? b. Gaan er geen 65+ers dood?c. Moeten 300.000 werklozen soms niet snel aan werk worden geholpen?d.Verlaging van de loonbelasting+een hogere bijdrage aan AOW gekoppeld aan een veel gunstiger werkeloosheidcijfer maakt AOW op 65jarige leeftijd betaalbaar! Voeg hier ook een beter,stringenter immigratie- en assielzoekersbeleid aan toe!Gun de Nederlandse bevolking een AOW uitkering vanaf 65jr, en...Nederland stop met 'het braafste kind' in de klas te willen zijn!CITAAT.

Eindelijk is een persoon Rinus Vuik verstandige woorden en zoals het zou moeten in Nederland;Nederland eerst!!!!!

donderdag 02 maart 2017

Hans Roodenburg :
Het gaat om de gemiddelde levensduur. We worden allemaal gemiddeld genomen ouder. Dat heeft een prijskaartje. Zelfs het CPB heeft dat al uitgerekend. In diverse media kan Rinus dat terugvinden. Ik kan het alleen maar in het algemeen stellen. Langere levensduur kost altijd geld aan de anderen en vaak jongeren. Hoe Rinus ook rekent, maakt niet uit. Minder werklozen zal met name de overheidskas ten goede komen. Je kunt daarin geen verschuivingen laten plaatsvinden ten gunste van de AOW want politiek gezien moet elke post op zich zelf kunnen staan. En over de komst van buitenalnders heeft Rob Timmer opmerkingen. Je kunt niet grenzen sluiten voor al hun komsten (alleen maar hoogopgeleiden?), want dan snijd je jezelf in je vingers. Het gebeurt dan ook andersom. PVV Rinus?

donderdag 02 maart 2017

Rinus Vuik :
Overigens net zoals de PVV is 50PLUS en de SP vóór het terugbrengen van de AOW leeftijd naar 65 jaar. Kost 12 miljard per JAAR en wat doen we met de langere levensduur dus met deze kosten? Laten we de jongeren daarvoor opdraaien? CITAAT van Hans Roodenburg.Ik kan en mag opmerken: a. Waar zie ik het rekenmodel en matrix van uitkomst 12 miljard? Is dit gecheckt, en zoja door wie? b. Gaan er geen 65+ers dood?c. Moeten 300.000 werklozen soms niet snel aan werk worden geholpen?d.Verlaging van de loonbelasting+een hogere bijdrage aan AOW gekoppeld aan een veel gunstiger werkeloosheidcijfer maakt AOW op 65jarige leeftijd betaalbaar! Voeg hier ook een beter,stringenter immigratie- en assielzoekersbeleid aan toe!Gun de Nederlandse bevolking een AOW uitkering vanaf 65jr, en...Nederland stop met 'het braafste kind' in de klas te willen zijn!

donderdag 02 maart 2017

Rob Timmer :
Daar zit inderdaad het probleem in Nederland Jeroen. Ik denk dat het 'jullie een zorg zal zijn' wat er mogelijk met deze samenleving kan gebeuren.
En dan moeten wij stil blijven zitten en afwachten? Dacht het niet!

dinsdag 21 feb 2017

Jeroen Waardenburg. :
Je vindt maar wat je vindt Rob het zal ons een zorg zijn;je zit er weer goed naast,en zet je snappertje wat hoger.

dinsdag 21 feb 2017

Rob Timmer :
Wat is er misgegaan in je leven Jeroen? En hoe oud was je toen? Op deze manier praten over (een onderdeel van) onze samenleving waar je deel van uitmaakt lijkt toch echt op een diep gewortelde frustratie.

dinsdag 21 feb 2017

Jeroen Waardenburg. :
Peilingen of geen peilingen allemaal leuk en aardig maar op de echte verkiezingsdag en de stemmen zijn geteld zal men zien wie er gewonnen heeft en de grootste partij zal zijn die de regering gaat vormen.

Daarbij opgetekend dat partijen altijd belangen groepen zijn en nooit echt het belang van een land of ons land op het oog hebben;Nederland heeft niet voor niets problemen die te danken zijn aan de partijen en hun leugenachtige politiek.

dinsdag 21 feb 2017

Rob Timmer :
:-) :-) :-)

dinsdag 21 feb 2017

Jan Tak :
Blij je op het goede spoor te hebben gebracht :-)

dinsdag 21 feb 2017

Rob Timmer :
Jan Tak schreef: 'Nee beste heren als jullie tegen Wilders zijn begin dan nog eens over zijn haar want op zijn programma is weinig aan te merken.'

Nou Jan dan heb je van het 'programma van de PVV' (dat A-4tje weet je nog) zeker de stuntpuntjes 1, 2 3 en 7 overgeslagen?!
Typisch ultra rechtse standpunten. En die gaan nog heel veel geld kosten ook. Grenzen dicht en uit Europa zou een kapitale blunder zijn. We verdienen al jaren aan Europa!

Maar goed... populistische kreten gaan er nog steeds in als koek. Maar gelukkig tocht iets minder gemakkelijk, als we de laatste peilingen bekijken.

maandag 20 feb 2017

jim postma :
Kijk, zo ken ik je weer Jeroenke! Blijven lachen....@@@

Jammer dat je mij niet kent, zoals mijn vele whisky- wijn- en biervrienden.

zondag 19 feb 2017

Jeroen Waardenburg. :
Jimeke fles Glenfiddich, weg geven hij valt nog liever dood dat hij een biertje weg geeft. Vergeet het maar mensen.

zondag 19 feb 2017

jim postma :
Naar aanleiding van mijn en jullie prognoses voor de aanstaande verkiezingen zullen wij zo'n twee weken daarvoor een poule maken. Waar een ieder van jullie (ons) kan invullen hoeveel zetels voor de deelnemende partijen.

Wie daar het dichtste bij komt krijgt inderdaad de beloofde fles Glenfiddich, of zoals u wilt een fles Famous Grouse!

Tot laters en tot poelens!

zaterdag 18 feb 2017

Jan Tak :
@Hans
"Oneens met Jan Tak. Hij is kennelijk een voorstander van de PVV. Overigens niks mis mee"

Natuurlijk Hans is daar niets mis mee, dit is een vrije democratie(al zou je dat soms niet zeggen), maar toch levert de naam PVV je hier "hel en verdoemenis" hetgeen overigens meer zegt over hen die zogenaamd sociaal denkend zijn. Zelf denk ik nooit in L-R het is zo achterhaald en uit de tijd; het herinnert ons aan Lenin aan Mao aan Pol Pot aan Honecker. Maar dat zijn vele sukkels alweer vergeten natuurlijk.

Ik denk zeker dat Geert het beste met NL en haar bevolking voor heeft en ik gun hem veel stemmen maar voor NL is het de perfecte oppositieleider en dat moet hij dan maar blijven.

zaterdag 18 feb 2017

Hans Roodenburg :
Oneens met Jan Tak. Hij is kennelijk een voorstander van de PVV. Overigens niks mis mee. Want je kunt zeggen wat je wil, de PVV betekent een 'ruk naar rechts'. Daarover is men het alom eens. De partij die samen met 50PLUS en PvdD NIET het programma laat doorberekenen door het onafhankelijke CPB. Daar zal Jan ook wel weer opmerkingen over plaatsen. Als hij dan toch 'rechts' - want er is geen andere benaming voor - wil stemmen dan moet hij eens alle cijfers van het CPB afwegen. Dan komt VNL er nog het beste aan rechts eruit. Jantje Roos, lijsttrekker van VNL, was vroeger een sensatiejournalist van PowNed. Net zoals Rutger Castricum. Bij deze 'cowboys in de journalistiek' voel ik me totaal niet thuis. Overigens net zoals de PVV is 50PLUS en de SP vóór het terugbrengen van de AOW leeftijd naar 65 jaar. Kost 12 miljard per JAAR en wat doen we met de langere levensduur dus met deze kosten? Laten we de jongeren daarvoor opdraaien?

zaterdag 18 feb 2017

Jan Tak :
Tranen met tuiten dat zal je krijgen....

Zomaar een vraag, waarom vergelijkt Hans een stem op de PVV als een "ruk naar rechts" dit slaat toch nergens op?

De PVV koestert de verzorgingsstaat: huren omlaag, pensioenleeftijd terug naar 65, meer geld naar de zorg en vluchtelingen helpen in eigen regio. Eigenlijk wil de PVV al die zaken terug welke de bestuursgeile "linkse" PvdA- samen met VVD en D66 - de afgelopen vier jaar heeft verkwanseld.
Zo bezien is de PVV zeker een linkse partij voor het volk.

Nee beste heren als jullie tegen Wilders zijn begin dan nog eens over zijn haar want op zijn programma is weinig aan te merken.

zaterdag 18 feb 2017

Hans Roodenburg :
Lijkt mij een redelijke voorspellingen van Rob die dicht in de buurt zal komen. Ik twijfel alleen nog over de PVV. Waarschijnlijk komt die in de buurt van de VVD of zelfs iets hoger. Met liefde geef ik dan de fles Glenfiddich aan Jim. Hij heeft toch al zoveel kosten om de site in de lucht te houden. En wordt het anders dan is hij mij een fles schuldig!

zaterdag 18 feb 2017

Rob Timmer :
Ik ga geen weddenschap aan... ik win al veel te vaak!

Maar ik zou hier rekening mee houden:

VVD (28 zetels)
GL, PVV, D66 en CDA (respectievelijk 22, 22, 23 en 24 zetels)
PvdA en 50+ komen op 12 en 8 zetels.

De rest zo rond de twee of drie zetels. De nieuwe 'ukkies' halen geen enkele zetel!

Ik schat de PVV waarschijnlijk twee of drie zetels te hoog in maar ik vertrouw die kiezer niet volledig... :-)

U mag mij op 16 maart feliciteren!

vrijdag 17 feb 2017

jim postma :
Wist niet beste Hans, dat jij een whiskykenner bent. Heb het je nog nooit zien drinken...@@@

Maar goed, elke dag blijven wij gelukkig leren.

'SlanziVar!'

vrijdag 17 feb 2017

Jeroen Waardenburg. :
Ruk naar rechts wat een onzin en kleinburgelijk denken.

De mensen gaan eindelijk is zelf nadenken en laten zich niet meer op sleeptouw nemen door de linkse partijen en ook niet door de rechtse partijen;maar stemmen op een partij die doet wat ze zegt en niks beloofd.

Zo nu aan de vrijdagmiddag port.

vrijdag 17 feb 2017

Hans Roodenburg :
In het CBS-bericht stond ook: 'In 1983 werden de redenen om iemand uit te sluiten teruggebracht tot een aantal ernstige delicten die een ernstig gevaar vormen voor het staatsbestel. Sindsdien hebben gevangenen ook de mogelijkheid gekregen om te stemmen via volmacht, en in 2008 kregen ook personen die onder curatele staan vanwege wilsonbekwaamheid het kiesrecht. Begin 2016 waren er 56 personen ontzet uit het kiesrecht, vanwege de ernst van het door hen gepleegde delict.'
Misschien dat Jan Tak hiermee genoegen neemt. Hij heeft wel een punt.
Met Jim durf ik de uitdaging wel aan. Een doos kan ook een heel goede whisky zijn in een doos, bijvoorbeeld Glenfiddich.

vrijdag 17 feb 2017

Jan Tak :
Quote Hans: " Vóór 1917 was het kiesrecht voor de Tweede Kamer alleen voorbehouden aan mannen van 25 jaar en ouder die een bepaald (redelijk!) bedrag aan belastingen betaalden"

Dat laatste was eigenlijk zo gek nog niet, waarom stemrecht voor mensen wiens enige bijdrage aan onze maatschappij bestaat uit snuiven, uitslapen en/of rellen. Te denken valt aan de volgende groepen:

Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)
Anarchistische Groep Amsterdam (AGA)
Anarchistische Groep Nijmegen (AGN)
Ander Europa
Indymedia
Internationale Kommunistische Stroming (IKS)
Internationale Socialisten (IS)
etc.etc.

vrijdag 17 feb 2017

jim postma :
Bedoelende dus: 'NIET met hem gaan regeren....@@@

Sorry folks, het was voor mij al weer laat op de avond/nacht: 0.53 uur, to be exactly!

vrijdag 17 feb 2017

jim postma :
Landelijk gezien wordt de PVV beslist de grootste. Durf ik heel veel op te verwedden. Wie mij in deze tegen spreekt is niet alleen een hele goede fles whisky kwijt, maar in dit geval een hele doos.

Al wil je in deze 'zogenaamd' (tijdens de verkiezingswedloop) met hem gaan regeren,
je komt in deze dus nooit om hem heen!

vrijdag 17 feb 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Stad en platteland

Het verhaal is van Annie Proulx. Het staat in 'Heart Stories'. Het gaat over Lime, een jongeman met rood haar en een soort innerlijk vuur dat erop lijkt 'of hij snel van binnen op aan het branden is'.

Een vuur dat sommige vrouwen aantrekkelijk vinden. Lime is met zijn vriendin Charlotte buiten de stad gaan wonen. Ze droomden dat ze daar een handeltje in Peruviaanse poncho's op konden zetten. Dat plan mislukt, maar dankzij het geld van de ouders van Charlotte overleven ze. Lime heeft in de heuvels een groep verlopen eenzelvige landbouwers gevonden die op woensdagavond fantastische zelf geschreven muziek maken. Hillbillymuziek, origineel en ontroerend goed gespeeld. De muzikanten zijn stug en weinig spraakzaam, maar ze staan hem toe dat hij meespeelt. Hij ontdekt dat de zangeres, een goed in het vet zittende, maar mooie jongedame, de schrijfster van de songs is. Haar vader speelt ook mee. De enige keer dat hij overdag langs komt, is zij alleen. Hij verleidt haar. Als haar huisgenoten waaronder haar vader, thuiskomen van het werk op het land en hen ontdekken, roept hij dat hij van haar houdt. Op dat moment ontdekt hij dat de man waarvan hij dacht dat het haar vader was, haar echtgenoot is. Hij rent voor zijn leven en keert er nooit meer terug.

  • Nieuw

  • Reacties