‘Woonvisie 2030’: geen visie op de stad

(Door Ronald Glasbergen)

Bij het ‘Woonreferendum’ staan twee standpunten tegenover elkaar. De ene zoals verwoordt in de ‘Woonvisie 2030’ van Leefbaar, CDA en D66 vindt dat de stad hoger opgeleiden moet vast houden en aantrekken en zo kan bijdragen aan een gevarieerde stad. Daarvoor worden 36.000 middenklasse woningen bijgebouwd. Daarvoor moeten 20.000 goedkopere ‘sociale’ woningen verdwijnen. De ‘armeren’ zouden zo deels uit de stad gedreven worden. Daarom zijn de initiatiefnemers van het Woonreferendum, tegen.

Wie de ‘Woonvisie 2030’ leest, komt vooral een nog technisch verhaal tegen over ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw, woonvoorraad en inkomens in de nabije toekomst. Rotterdam heeft vergeleken met de rest van land en regio een hoog percentage sociale woningen. Dat correspondeert aardig met de inkomens die voor een groot deel ook laag zijn. Rotterdam vergrijst niet zozeer maar verjongd vooral lees je uit de grafieken. De stad heeft vervolgens een nogal scheve woonvoorraad met veel sociale huurwoningen. Dat sluit aan bij de inkomens.

Rotterdam kent vergeleken met de rest van Nederland veel armoede en werkeloosheid. ‘Woonvisie 2030’ wil woongebieden aantrekkelijker maken. Door er ook betere en duurdere woningen in te bouwen, die andersoortige bewoners aantrekken, krijg je een gevarieerder bevolkingssamenstelling. Alleen moeten tot 2030 daarvoor 20.000 sociale woningen gesloopt, verkocht of verbouwd worden. Door de afbraak zullen de lagere inkomens en starters op de woningmarkt nog meer in het gedrang komen.

De oppositie waaronder SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks, vindt dat kortzichtig. Er zijn in hun ogen genoeg mogelijkheden om woonruimten voor de hogere inkomens / hoger opgeleiden te maken ook als je de voorraad sociale huurwoningen op peil houdt of uitbreidt. De havens en de rest van de stad binnen de ring bieden genoeg ruimte voor verdichting, bijvoorbeeld door hoogbouw, waarmee je ook zonder veel sloop, woningen voor de middenklassen kan bouwen.

De tegenstanders aangevoerd door het actiecomité Woonreferendum van de SP, wilden eigenlijk alleen een referendum over de twintigduizend te verdwijnen sociale woningen. De rest van de ‘Woonvisie’ leken ze minder moeite mee te hebben. Echter de hele ‘Woonvisie 2030’ is inzet.

Intussen blijft het stadreferendum ‘raadgevend’. Grote vraag is allereerst of de benodigde 30% opkomst gehaald zal worden. Dat is gezien de laatste opkomst bij verkiezingen in Rotterdam al een hele toer. Als die opkomst gehaald wordt en er wordt tegen gestemd zal de uitslag vrijwel zeker consequenties hebben. Het aantal sociale woningen zal bijgesteld worden.

Tegen de rest van het plan, dat de nogal weidse naam ‘Woonvisie’ draagt, zijn niet zo veel bezwaren gekomen of het zou moeten zijn dat door de fixatie op het ‘wonen’ – belangrijk jawel, maar niet het enige- zowel voor als tegenstanders geen echte visie op de stad lijken te hebben. Rotterdam de laatste honderd jaar is vooral een stad van incidenten geweest, architectuur zoals Markthal, De Rotterdam, de Blaakoverbouwing zijn daarvan voorbeelden. Een visie op de stad, is weer net even iets anders.

jim Peter Postma :
Het hele zogenaamde referendum Woonvisie van de gemeente Rotterdam is inderdaad een groot verkiezingsbedrog naar de arme, naïeve, niet wetende domme Rotterdammer.
(Lees: Nederlandse burger).

Om 12.00 uur gistermiddag wist het tv=NOS=journaal reeds te melden dat de opkomst bijzonder laag was (op dat moment slechts 4,7 procent) en dat de kiesdrempel van 30 procent 'waarschijnlijk niet zou worden gehaald'.

Geen wonder dus dat ik om 16.10 uur die dag reeds kon 'voorspellen' dat het referendum 'ongeldig zou worden verklaard'.

Say no more, over 'beïnvloeding'. Dank zij mijn griep ben ik niet gaan stemmen!Anders voelde ik mij écht voor lul staan!

donderdag 01 dec 2016

Ronald Sörensen :
VOOR gestemd, maar het is een dilemma, om te gaan stemmen.
Hoge opkomst is propaganda voor de mensen die referenda de nek om willen draaien.
De woonvisie is een complexe uitkomst van jaren nadenken en bijspijkeren, dat door de Bolsjewieken in onze stad versimpeld is tot : “ze gaane goeie goedkope huize slope” De bewust verzwegen werking van huursubsidie zegt voldoende.
Bolsjewieken zijn letterlijk minderheidsmannen, die de meerderheid hun wil willen opleggen. Zo overtuigd van hun gelijk, dat andersdenkenden werden buitengesloten, gecensureerd, opgesloten en uiteindelijk massaal vermoord. Zo ver is het met de SP in onze stad natuurlijk nog niet, maar de geest van Walter Ulbricht waart nog rond!
Het meest democratische middel dat er is, wordt nu dus door traditioneel antidemocraten, misbruikt om zo uiteindelijk een nutteloos vehikel te worden.

donderdag 01 dec 2016

Ronald Sörensen :
Iets over de campagne. 50 euro propaganda voor tegenstemmen en 53 euro neutrale voorlichting.
Inderdaad het voorkamp geen geld, omdat dat niet is aangevraagd. Die kennen de weg niet zo in subsidieland!

De ridder van de droeve figuur kent dit referendum ook. De fractie van de PvdA. Jaren willen ze een woonvisie, die de hogere inkomens weer terug in de stad brengt of voorde stad behouden
Komt die visie, die voor een deel op hun plannen is gebaseerd, zijn ze tegen, omdat ie van Leefbaar Rotterdam komt ! Stuitende politieke diepgang met als slachtoffer het stadsbelang. Dit gebeurde al eerder met het LR voorstel voor gratis openbaar vervoer voor 65 +
PvdA tegen om het een jaar later zelf voor te stellen.

donderdag 01 dec 2016

Jan Tak :
Haha als ex-Rotterdammer lach ik me de ballen uit de broek :-) en dat doet wethouder Sncheider ook. Wat een meesterzet, je maakt de Rotterdammer medeplichtig en als gemeentebestuur was je de handen straks in onschuld en kan je ongestoord je gang gaan. De Raad zat er bij, stemde met het voorstel in en staat nu buitenspel.
Zelfs het duo Jim/Rob zijn nu medeschuldig mhoehhaha.

Wat denk je dat al die ongeplande protestacties toentertijd in Crooswijk hebben gekost? Gegarandeerd meer en daar zijn ze op de Coolsingel nu mooi vanaf zo gezien is het zeker een succes, alleen degenen in de randgemeenten die straks weer een golf van ongewenste instromers krijgen zijn de klos.
Bedankt Rotterdam :-)

donderdag 01 dec 2016

jim Peter Postma :
Jan Tak, anderhalf miljoen naar de klootte, volkomen terecht. Adviesbureautjes ingehuurd met een verhandeling over 75 (!!!) pagina's waar indeed de burger geen ene klootte aan heeft. Een A-vier met analyse en conclusies was meer dan genoeg geweest.

Referenda 'YES", mits met adequate goeie en objectieve voorlichting. Wie brengt ze dit ooit aan het verstand, zonder miljoenen door de rioolput te laten wegstromen.

Mijn prognose om 16.10 uur was overigens volkomen juist. Slechts 16,7 procent, zo'n dertien procent dus tekort voor een geldig referendum.

Een kind kon in deze - volkomen vooruit - de was doen. Schandalig, vanwege dit al te veel weggegooide belastinggeld. Wederom!

donderdag 01 dec 2016

Rob Timmer :
Misschien moeten we binnenkort eens een referendum organiseren over het JA of NEE houden van referenda!

Ik ben teugen!

woensdag 30 nov 2016

Jan Tak :
Waarom altijd zo somber ondanks de teleurstelling hebben er toch veel mensen een boterham aan verdient, o.a. journalisten.
Elk nadeel hep zijn voordeel zei Johan.

woensdag 30 nov 2016

Rob Timmer :
Één feit bij het Rotterdams referendum blijft fier overeind.
De kosten van dit domme gedoe.
Weer 1,6 miljoen euro naar de kloten!

Leve het referendum! Maar niet heus...

woensdag 30 nov 2016

jim Peter Postma :
Oorzaak (2) is veel te weinig tam=tam over dit referendum. Met name van beide kanten veel te weinig voorlichting in een objectieve analyse over de voor- en nadelen van deze Woningvisie.

Als, zoals dus door mij reeds voorspeld, het vereiste verkiezingspercentage van 30 procent NIET wordt gehaald blijft de grote vraag:

Hoe gaan wij daarin gezamenlijk DEMOCRATISCH verder?

Wellicht is de nieuwe Kuip in Rotterdam-Zuid (met straks 63.000 toeschouwers) een goed voorbeeld.
Woningvernieuwing bijzonder welkom: maar wel BETAALBAAR voor een ieder in deze
nieuwe constructie=voorstellen. En dan WEL gegarandeerd!

woensdag 30 nov 2016

jim Peter Postma :
Geef nu al reeds de garantie dat de vereiste opkomstpercentage van ten minste 30 procent van dit referendum NIET wordt gehaald....@@@ Het is nu dus 16.10 uur op dinsdag de 29=ste. Tot hoe laat de stembureaus openblijven weet ik niet, maar blijft in ieder geval (jammer genoeg) een niet geldig referendum.

De grote vraag is dan nu, wat NU?

woensdag 30 nov 2016

Jan Tak :
Scheefwoners? Het is nog maar de vraag of het daar om gaat. Gegarandeerd dat in Crooswijk het percentage scheefwoners te verwaarlozen was.

Of neem nu Feijenoord, de eens zo oergezellige Beijerlandselaan is nu "klein istanboel" wat ga je daar aan doen? Op de boerenzij zijn de laatste "boeren" al jaren geleden vertrokken, de enkele keer dat ik daar loop schieten mij de tranen in de ogen. Het is 2 kilometer aan verpauperde winkeltjes waarbij je bij de meeste afvraagt waar ze van bestaan.
De enig juiste gok lijkt mij dat daar een compleet andere financieel systeem bestaat waar de Nederlandse Belastingdienst vrijwel geen vat op krijgt anders dan door de gemeenschap uit elkaar te trekken.
Dat is denk ik één van de redenen achter dit plan niet de 10% scheefwoners.

Over de opkomst; is het niet zo dat je door niet te komen ook een mening geeft?

woensdag 30 nov 2016

Rob Timmer :
Misschien schopt de gemeente op deze manier ook ineens ruim 10.000 'scheefwoners' uit hun goedkope woningen?

Zo blijkt het gemeentelijk Leefbaar-beleid in niets te verschillen van het PvdA-beleid!

:-)

Denk je trouwens dat er voldoende opkomst is om dit 'adviserend' referendum geldig te laten zijn? Of zullen de vóórstemmers wéér zo dom zijn om door hun opkomst het referendum 'geldig' te maken?

woensdag 30 nov 2016

Jan Tak :
@Rob "Ook de randgemeenten zijn onderdeel van de stad"

Is dit niet een beetje arrogant? Er is een economische verbondenheid maar voor het overige mag Rotterdam zijn eigen boontjes doppen.

Als ex.Rotterdammer mag ik nu niet meer stemmen maar reken maar dat ik TEGEN ben!
Het is bovendien een spel dat Rotterdam eerder heeft gespeeld, groeien de problemen in een wijk de "Coolsingel-boys" boven het hoofd dan laat je gewoon een wijk plat walsen om zo de bevolking te verjagen, zie bijvoorbeeld Katendrecht, Zuidwijk, delen van IJsselmonde.
Barendrecht heeft een deel van Lombardijen mogen opvangen en daar zijn zowel de inwoners alsook de winkeliers niet blij mee.
Crooswijk werd geprobeerd een deel verhuisde vaar Berkel, maar men vergiste zich in de vastberadenheid van de Crooswijkers en het project liep vast.

De tegenstanders hebben bovendien gelijk, de lege haventerreinen bieden voldoende ruimte voor nieuwbouw, eerst bouwen dan verhuizen en slopen.
De oude truck om mensen te verjagen is te doorzichtig

woensdag 30 nov 2016

Rob Timmer :
De trek van de bevolking naar de stad (elke stad) blijft groeien. Wil je dat in goede banen leiden dan zul je (ook) de woningkeuze een beetje breed moeten houden. Rotterdam wil kennelijk voorkomen dat alleen de lagere klasse(n) naar de stad trekt omdat er voor de andere groepen geen woningaanbod is. Of er dan in de komende twintig jaar 20.000 goedkope woningen moeten sneuvelen is natuurlijk de vraag.
Ook de randgemeenten zijn onderdeel (wijken) van de stad! Die kunnen nog wel wat opvangen dunkt mij. Maar het hart moet gezond zijn. Dus een grote verscheidenheid aan woningaanbod ook in het centrum.

Zit ik hier nou het beleid van Leefbaar te verdedigen? Ik lijk wel gek... :-)

dinsdag 29 nov 2016

Jan Tak :
Zitten ze op de Coolsingel nu nog te slapen?
Ondanks alle goede bedoelingen verlaten sinds de jaren '90 de beter gesitueerden/opgeleiden de stad. De koopavond heeft al afgedaan en alleen op de zaterdag komt men nog naar het centrum, wellicht eet men dan een hapje maar dan is het snel weer terug naar de randgemeenten.

Op de Coolsingel zijn ze al jaren aan het slapen of bezig met andere hobby's maar van planologie hebben ze geen kaas gegeten. Ach de Mullerpier had het even moeten worden maar daar komt geen mens 's avonds meer buiten, dan maar de kop van Zuid geprobeerd maar ook daar trekken zij die zich het kunnen veroorloven weer weg.
De leuke opzet van het Entrepotgebouw bleek een fiasco de restaurantjes staan leeg en in de supermarkt wordt zwaar verlies geleden.
Zonde echt ik meen het, ik had graag in Rotterdam gebleven maar ook ik zag het niet meer zitten.

dinsdag 29 nov 2016

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties