Een gezond en voorspoedig 2016

5824-een-gezond-en-voorspoedig-2016 Redactie, medewerkers en de uitgever van Rotterdam Vandaag & Morgen wensen onze lezers – van uiterst links tot uiterst rechts en alle andere overtuigingen – een mooie kerst en vooral een gezond en voorspoedig 2016.
Wij zullen proberen op een evenwichtige manier ons werk te blijven doen. Onderstaand een kerstgedicht van de inmiddels ook op deze site bekende Jean Pierre Rawie geeft naar mijn gevoel een beeld hoe kerst 2015 kan worden ervaren.Geert-Jan Laan, hoofdredacteur/uitgever Rotterdam Vandaag & Morgen,
Jim Postma hoofdreactie,
Rob Timmer eindredactie.


IN TERRA PAX

Nu ook de hoogste over ons gestelde
eenstemmig roepen dat het oorlog is,
grijp ik mijn ransel, donderbus en kris,
om mij terstond als frontsoldaat te melden.

Doch tegen wie of wat trek ik te velde?
Zelfs hoe de vijand heet is ongewis:
zeg ik ‘IS’, ‘ISIL’ dan wel ‘ISIS’
wanneer ik hem voor rotte vis wil schelden?

'k Zou ook niet weten hoe ik hem ontwaarde,
zo'n zelfmoordmuzelman in het gedrang;
ook brave christenmensen dragen baarden.

Ik blijf maar thuis. Het duurt misschien nog lang,
voor er volmaakte vrede heerst op aarde.
Intussen piep ik laf: Ik ben niet bang.


Jean Pierre Rawie

Johannes :
Spontaan roept ook Johannes de allerbeste wensen naar redactie , de lezers en de mede-reageerders.

Moge uw kerst vredig zijn, uw kerstdiner copuleus en de jaarwisseling zonder gehoorschade of vernieling.

En dan gaan we er in 2016 weer wat van maken, allen veel gezondheid gewenst, volop werk voor de weinigen die wel willen maar even zonder zitten en dat de k.tregering die we nu nog hebben 2017 niet gaat halen.

Jullie merken ik heb er zin in.

zondag 20 dec 2015

Wim :
En als men het nou ook is zou menen tja dan is er een wens terug te doen maar voor alsnog grote vraagtekens????

De opstelling van deze wens maakt hem ongeloofwaardig;jammer .

zondag 20 dec 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties