Langzaam naar een gezond gewicht

5566-langzaam-naar-een-gezond-gewicht (Door Hans Roodenburg)
De gemeente Rotterdam constateert uit een trendonderzoek trots dat het overgewicht onder kinderen voor het eerst is afgenomen. Toch is meer dan een kwart van de Rotterdamse kinderen nog te zwaar.


Van de kinderen die meededen in het schoolprogramma ‘Rotterdam Lekker Fit’ had in 2012 28,7 procent overgewicht terwijl dat in 2013 was gedaald naar 26,3 procent. De zwaarte van de kinderen nam in de jaren daarvoor bijna Amerikaans toe.

Verzoeting
De oorzaken kunnen worden toegeschreven aan de ‘verzoeting’ (drankjes) en de toeneming van snacks (zoals frites, chips, hamburgers, frikadellen en ander dikmakers) van de maatschappij als geheel. Oók bij de volwassenen.

De gemeente Rotterdam constateert uit een trendonderzoek trots dat het overgewicht onder kinderen voor het eerst is afgenomen. Foto: 'Lekker Fit'Daarom treffen de programma’s Rotterdam Lekker Fit maar ook Op Gezond Gewicht (van JOGG) doel om jongeren een wat gezonder levensstijl aan te bevelen.
Nu nog de ouderen wat minder alcoholische drankjes laten drinken, meer te bewegen en vooral ook om te stoppen met roken. Dat zou niet alleen bereikt moeten worden door deze volwassenen nadrukkelijk hierover voorlichting te geven, maar tegelijkertijd ook wat dwingender programma’s te maken.
Wie durft dat in de politiek? En laat het hen zelf betalen! Natuurlijk zullen dan vele potentiële dikkerds en rokers afhaken, maar boontje komt dan later om zijn loontje.
Het programma van de gemeente Rotterdam voor kinderen vraagt meer. In het persbericht stelt de gemeente dat ‘overgewicht een goede gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg staat’. Samen met publieke en private partijen zijn de programma’s opgesteld.

Lange adem
Wethouder Adriaan Visser (financiën, binnenstad, cultuur en sport) stelt: ,,Het is een kwestie van een lange adem om succesvol in te zetten op gezond gewicht. Ik ben trots op ons programma en ik vind het bijzonder om te zien dat samen met alle partijen een grote stap is gezet op weg naar een gezond gewicht voor onze kinderen. Dit sterkt mij om in te blijven zetten op ‘Rotterdam Lekker Fit!’ en het programma verder te ontwikkelen.’’

Wethouder Visser stelt: 'Het is een kwestie van een lange adem om succesvol in te zetten op gezond gewicht'. Foto: Gemeente RotterdamDe wethouder constateert terecht dat de Rotterdamse jeugd nog steeds meer overgewicht heeft dan in de rest van Nederland. Dat de Rotterdamse kinderen er wat slechter van af komen dan in de rest van Nederland zal ongetwijfeld weer de zure opmerking geven dat dit komt omdat ongeveer de helft van de Rotterdammers van allochtone afkomst is. Maar het geldt niettemin ook voor de andere helft!
Het is daarom belangrijk dat gericht en aanhoudend wordt geïnvesteerd in het behouden van een gezond gewicht door de inzet van effectief bewezen programma’s.
In het programma ‘Rotterdam Lekker Fit’ is de afgelopen jaren structureel door 94 basisscholen (meer dan 50 procent van de Rotterdamse basisscholen) ingezet op het bevorderen van de gezondheid bij de Rotterdamse jeugd.
De betreffende scholen zijn vooral gevestigd in wijken met bevolkingsgroepen die moeilijk te bereiken zijn. Juist daarom is het positief dat op Lekker Fit! scholen een daling van overgewicht zichtbaar is.

Bewegingsonderwijs
Kinderen in het basisonderwijs krijgen onder andere drie tot vijf keer per week bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd van een vakdocent. Daarnaast is aandacht voor gezonde voeding tijdens de lessen en is een schooldiëtist aanwezig. In de kinderopvang leren pedagogisch medewerkers kinderen om meer te bewegen en gezonder te eten.
De gemeente Rotterdam doet dit niet alleen. De kracht zit hem in de samenwerking. Denk aan de scholen, Centrum voor Jeugd en Gezin en sportverenigingen, maar ook aan gezondheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en partners uit het bedrijfsleven. Alleen door samen te werken met de ouders en alle partijen in de omgeving van het kind, kunnen positieve resultaten worden behaald.

Erg positief allemaal door de gemeente gebracht. Nu nog de volwassenen die het nodig hebben aanpakken! Anders rest hen ongezondheid en misschien zelfs wel een vervroegde dood. Het is hard, maar dat mag ook wel eens geconstateerd worden.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties